More Hawaiians in the military, 1917.

JOHN A. K. K. MILES

WORKING IN THE SERVICE OF AMERICA

The picture above is of a Hawaiian boy who is working in the navy of America at St. Pedro, Los Angeles, as a secretary in the department of the payroll of the military.

The name of this Hawaiian youth is John Adams Kalahanauokalani Kalakaua¹ Miles, a child of Jennie K. Miles and the older brother of Legislator Willie E. Miles of this city.

He was born in Kohala, Hawaii, on the 16th of November, 1885, and therefore he will make 32 on the 16th of next month.

When he was but four years old, he was taken from Hawaii nei, and after working at various jobs, he joined the military of America. And today, we see that he is in the service in Los Angeles, where he resides.

¹One way names were given traditionally was after important events, whether happy or sad. This is a nice and clear example of a commemorative name. John A. K. K. Miles was born on November 16, 1885, on the birthday of King Kalakaua. He was therefore named literally “The birthday of the royal one Kalakaua”.

(Kuokoa, 10/19/1917, p. 4)

JOHN A. K. K. MILES

Ka Nupepa Kuokoa, Buke LV, Helu 42, Aoao 4. Okatoba 19, 1917.

Beginnings of Royal Mausoleum at Mauna Ala, 1865.

Royal Mausoleum.—We have heard that an agreement has been reached between the Minister of  the Interior and  T. C. Heuck, Esq., to commence once again, during these days, the work on the Royal Mausoleum at Mauna Ala in Nuuanu. The stones are ready, and everything is prepared for the building to be built, and hereafter all the native born will be pleased to see this grand memorial building where the parents of the populace who have left the light of the world lay to rest.

(Au Okoa, 4/24/1865, p. 2)

Ka Ilina Alii.

Ke Au Okoa, Buke I, Helu 1, Aoao 2. Aperila 24, 1865.

Awesome follow up to Princess Kaiulani funerary buttons, 2013.

Last month, we posted articles about buttons produced for the funeral of Princess Kaiulani. JR kindly responded with an image of an example of one of these buttons! Here is the image sent, with the description: 3 15/16″ in diameter. Printed on the backside: “pin lock, patd. May 31, 98″

For the previous posts, click here:

Mourning of Princess Kaiulani, 1899.

and

More on Kaiulani buttons, 1899.

Kaiulani button

Kaiulani funerary button

“Aia i Honolulu kuu pohaku,” name song for Kamehameha V., 1929.

AIA I HONOLULU KUU POHAKU.

1. Aia i Honolulu kuu pohaku

2. O Kealohilani kuu haku ia

3. Ua holo ka wela i na mokupuni

4. Ua puni hei au leo o ka manu

5. O a’u lehua i Mokaulele

6. Hooneenee mai e ka iliahi

7. Hoohanua mai la ka ua iuka

8. Aia ka pono ia Oniula

10. Ua malu ka honua ia Kalani

11. Kuu Haku i ka ehuehu kai olalo

12. I ahona Puna i ke ala o ka hala

13. Paa mai la Olaa i ka ua noe

14. Noho i ka ehuehu kai o Hilo

15. Kahiko Poliahu i ka hau anu

16. He manao paa ko’u a hiki aku

17. Ua lahui ia mai e iala

18. Hea aku no wau o mai oe

19. O Kamakaiouli kou inoa.

(Alakai o Hawaii, 12/5/1929, p. 2)

AIA I HONOLULU KUU POHAKU.
Ke Alakai o Hawaii, Buke 1, Helu 32, Aoao 2. Dekemapa 5, 1929.

Kaulilua… Mele inoa for Kamehameha IV, 1864.

[Excerpt found under: "A DIRGE FOR KING Alexander Kalanikualiholiho, Maka o Iouli, Kunuiakea o Kukailimoku, KAMEHAMEHA IV!"]

O Kaulilua i ke anu Waialeale e—a!
He maka halalo i ka lehua makanoe,
He lihilihi kuku ia no Aipo,
O ka huluaa ia o Hauailiki,
Ua pehia e ka ua a eha ka nahele,
Maui eha ka pua uwe i ke anu,
I ke kukula lehua wai o Mokiha—na—ea,
Ua hana ia’ku ka pono a ua pololei,
Ua hai ia’ku no ia oe,
O ke ola no ia o kiai loko e—a.
Kiai kaula nana i ka makani—e—a,
Hoolana o ka halulu a ka malua,
Kiei halo i Makaikiolea,
Ka mau ka ea i Kahalauaola,
O ke kula lima ia o Wawae noho,
Me he pukoa hakahaka la i Waahia,
Ka momoku a ka Unulau o Lehua e—a!
A lehulehu ka hale pono ka noho ana,
Loaa kou haawina e ke aloha,
Ke hauna mai nei ka puka o ka hale e—a;

[So many interesting things about this. The first and foremost perhaps is that this appears as part of an unusual kanikau for Alexander Liholiho Kamehameha IV in the form of a conversation between Kamehameha III (K III.) and himself (K IV.). Another is that if you hula, you probably learned this as a mele inoa for Kalakaua and not as one for Kamehameha IV. Does anyone know who it is that is labeled as (M.) in the conversation? Click here for a PDF of the issue with the rest of the piece on page 4.]

(Kuokoa, 1/23/1864, p. 4)

O Kaulilua i ke anu Waialeale e—a!

Ka Nupepa Kuokoa, Buke III, Helu 4, Aoao 4. Ianuari 23, 1864.

Another beautiful name song for Queen Kapiolani, still sung today, 1883.

He Mele Inoa no ka Moiwahine Kapiolani.

[HAKU IA E KAMEHAOKALANI.]

1 Aia i Alakai ka anoi,
Na pua keu a ke aloha,
He aloha ka—ii—mau loa,
A no’u, no ia la kekahi.

Cho:—O ia la ka pua i poni ia,
I kukuni paa ia ka iini,
He iini kau na ka manao,
No halia hana mau i ke kino.

2 Kuu kino kai lono i ka leo,
I ke kani a ka manu o uka,
Ulu mai ka manao a nui,
Hoonua i ka lau laau.

Cho:—Au mai nei holu i ka wai,
Ma ke kihi hema o ka aina,
Aneane hoolale na manu,
Na kapuai kani o Ulili.

3 Ke nu mai nei ka makani,
Ke owe mai nei ka moana,
Ane hiki mai paha o Uwila,
Ke aiwaiwa o luna.

Cho:—Nana i kaomi na mano,
Hakukoi ka wai i na pali,
Puluelo ka liko o ka lehua,
Ua olu i ka ua ke hau.

[The mele in the newspapers need to be studied. Here, this one is credited to Kamehaokalani. Later on in 1897, in Edward C. Holstein's "Ka Buke Mele o na Himeni Hawaii," it is credited to Kamealoha. This book is available as a reprint from the Bernice Pauahi Bishop Museum.]

(Koo o Hawaii, 8/29/1883, p. 8)

He Mele Inoa no ka Moiwahine Kapiolani.

Ke Koo o Hawaii, Buke 1, Helu 2, Aoao 8. Augate 29, 1883.

The Kings of Hawaii, 1876.

This is from an issue of “The Friend,” which includes a short biography in English of the ruling monarchs of Hawaii nei, written by S. C. Damon. As for this page of illustrations, they say:

The illustrations accompanying this number of the Friend we could wish were better executed. The plate was made in New York, from the best photographs we could procure in Honolulu. The original of Kamehameha 1st was executed in 1817 by a Russian artist, who accompanied Kotzebue in his voyage, and may be seen by referring to the third volume of his voyage. The original of Kamehameha 2d was executed in England in 1824, in the style of the dress of George 4th’s reign. We thin those of Kamehameha 3d, 4th and 5th are very good, but not quite so good those of Lunalilo or His Majesty Kalakaua.

[For the biographies, find them here: The Friend, February 1, 1876.

Although it is clunky to maneuver, most of this series of news letters is available from the Mission Houses Museum here: The Friend.]

(Friend, 2/1/1876, pp. 9–13)

[Monarchs]

The Friend, New Series, Volume 25, Number 2, Page 13. February 1, 1876.

Hula and King Kalakaua’s 50th Jubilee, 1886.

THE LUAU FEAST AT THE PALACE GROUNDS.

Nov. 23, 1886.

After 3 o’clock in the afternoon of this Tuesday, the King, the Princes and Princesses, the dignitaries, and the makaainana sat at a long table housed by a pavilion with corrugated iron roofing [lanai pili hao], which could sit an estimated 600 to 900 people at a time. There was much Hawaiian foods supplied, like laulau [puaa hoolua] and roasted pork [puaa kalua kele]; fish wrapped in ti leaves and baked [lawalu] and raw [ai-maka]; baked beef [i'o pipi hoolua] and all types of poi spoken of.

The Governor of the “bays of Piilani”¹ as well as his government officials and Delegates, along with those of the island of Keawe.² These people sat along with their pastor, M. Makalua. They began eating after the prayer was over. The entourage of the King and Queen arrived and sat in their area, and they had their own pastor, J. Waiamau. Therefore, Maui was victorious over their hunger [?? Nolaila, ua eo no ia Maui ma ka houpo lewalewa].

The eating continued perhaps until 5 o’clock. A big problem was the dearth of waiters for the grand feast that was boasted about. Thanks to the small children of Kahehuna [School], there were those to serve the food for the feast.

HAWAIIAN HULA.

From 7 o’clock in the night, Hawaiian hula of five types commenced, that being olapa, kui, uli-uli, pa-ipu, kaka laau, and hula pahu.

When those of Waikiki kai danced their hula kui, the audience complained, and that hula was put to an end without ending properly.

During that joyful night, some youths were seen attempting to get the dancers to kiss their cheeks, and to [?? hoolele na ala] without any sign of shame.

We were deafened by all the improper talk of some of the things seen in that partying crowd that we will not agree to tell the nation.

¹The governor of Maui was John Owen Dominis.

²The governor of Hawaii was Virginia Kapooloku Poomaikelani

(Ko Hawaii Pae Aina, 11/27/1886, p. 4)

KA AHAAINA LUAU MA KA PA ALII.

Ko Hawaii Pae Aina, Buke IX, Helu 48, Aoao 4. Novemaba 27, 1886.

More on Kaiulani buttons, 1899.

Kaiulani Souvenirs.

B. Lichtig, the artist, has produced a number of photographic buttons with the picture of the late Princess. They are fro sale at 606 Fort street, near Beretania street, and at the gallery of J. S. Williams. The loyal Hawaiians will wear the button on the day of the funeral.

[How is that for advertising? "The loyal Hawaiians will wear the buttons..."]

(Independent, 3/7/1899, p. 3)

Kaiulani Souvenirs.

The Independent, Volume VIII, Number 1142, Page 3. March 7, 1899.

Mourning of Princess Kaiulani, 1899.

KAIULANI BUTTONS.

Buttons to be worn on the chest [pihi umauma] of Princess Kaiulani are being widely sold a the Photography Studio of Williams; at bookstores; and at B. Lichtig’s place, Number 606, Fort Street.  Being that these pins are perfect for the day of the funeral, for the price of 50¢, 75¢, and so forth. Be quick lest they sell out first.

[Has anyone seen examples of these?]

(Aloha Aina, puka pule, 3/18/1899, p. 1)

NA PIHI O KAIULANI.

Ke Aloha Aina (puka pule), Buke V, Helu 11, Aoao 1. Maraki 18, 1899.