Paaiea Pond, from the pen of J. W. H. Isaac Kihe, 1914.

SOME STORIED LANDS OF KONA

Written for the Hoku o Hawaii by ka Ohu Haaheo i na Kuahiwi Ekolu¹

THE PAAIEA POND

Paaiea was a great pond almost like the ponds of Wainanalii and Kiholo. In the olden days, when the great ruling chiefs were living, and when these fish ponds were full of the riches of Awa, Anae, and Ahole, along with all sorts of fish which swam within.

During that time, Konohiki were stationed, and he was the guard of the pond that watched over the pond and all things, as here we are talking about Paaiea Pond which was destroyed by lava and became pahoehoe lava which remains today, which is what the writer is introducing to the readers of the Hoku o Hawaii.

In the correct and trues story of this pond, its boundaries began from Kaelehuluhulu on the north and on the south was at the place called Wawaloli, and the distance from one end to the other was 3 miles or more, and that was the length of this pond; and today within these boundaries, there are a number of pools [lua wai loko] remaining during this time that the writer is speaking before the readers of the Hoku.

The great Overseer [Konohiki] who cared for this pond was Kepaalani, and everything fell under him: the storehouses [hale papaa] where poi and fish were stored, the halau for the fishing canoes, the nets and all thing, and from him the fishermen and the retainers of the court would obtain their sustenance.

And at this time when the pond was destroyed by lava, Kamehameha was residing in Hilo for the purpose of waging war, and this war was called Kaipalaoa; during this war, Namakehaikalani died and was offered atop the Heiau of Piihonua in Hilo; and this was Kamehameha’s final war, and his enemies lived quietly without uprising once again. This was the time between 1798 until 1801, and it is said that this is when lava destroyed this pond that was full of riches, and turned it into a land of pahoehoe lava which remains to this day. Continue reading

And more on the passing of John G. M. Sheldon, 1914.

JOHN KAHIKINA KELEKONA HAS PASSED.

At nine o’clock in the morning of this past Friday, the life breath of John Kahikina Kelekona left forever at his home; he was a very famous historian, and an old newspaperman in this town in years past, and his famous works will become an unforgettable monument to him.

He left behind many children, six daughters and two sons. The girls are: Mrs. I. Cockett; Mrs. J. R. Francis; Mrs. Ernest Kaai; Mrs. Joseph Namea; Mrs. M. Dutro, of Wailuku, Maui; Miss Emma Sheldon; and the boys are: D. K. Sheldon and Henry Sheldon, who work as clerks on inter-island steamships.

He left also two brothers [hoahanau]: William J. Sheldon, one of the esteemed members of the legislature some sessions ago, and Lawrence K. Sheldon who is with the law enforcement office in Honolulu. Continue reading

Story of Kamapuaa by G. W. Kahiolo, 1861.

HE MOOLELO NO KAMAPUAA.

Helu.—1.

Ma ka mookuauhau no Kamapuaa a loaa mai oia; oia keia e hoikeia aku nei, i mea e ikeia ai kona ano kupanaha, a me kona ikaika ma ke kaua ana, a me ke ano e o kona kino, a me kana mau hana. O keia kanaka, ua hoomana ia no i akua e ko Hawaii nei poe; aka, aole o’u manao lana, ua ku like loa ka poe kuauhau a pau e noho mai nei, aole no hoi akaka ka mea pololei loa; no ka mea, aole hookahi o lakou mea e ola ana, i ike i na mea i hanaia ia wa, aole no hoi o lakou mea i kakau buke mookuauhau nana, a waiho mai na kana mau pua; no ka mea, he pono paanaau wale no, a nalowale iho.

….

[This is the opening of the Kamapuaa story by G. W. Kahiolo [aka G. W. Poepoe]. It ran as a serial in the newspaper Hae Hawaii from 6/26 to 9/25/1861. This story was translated by Esther T. Mookini and Erin C. Neizmen with the assistance of David Tom, and put out by the University of Hawaii at Manoa Hawaiian Studies Program in 1978. In it, they say of Kahiolo:

The author G. W. Kahiolo, is not known otherwise to us. For other materials written by him, see Kukini ‘Aha’ilono, edited by Rubellite K. Johnson, Topgallant Publishing Col., Ltd., Honolulu, 1976: page 150, “Inoa o na Laau,” a list of names of plants, and pages 187–188, “He Mele no ka Nupepa Kuokoa,” a song in celebration of the start of the Hawaiian language newspaper, Ka Nupepa Kuokoa. We were unable to find any biographical material on him. However, because Ka Hae Hawaii was the official organ of the Department of Instruction (Mookini 9), Kahiolo may have been a Protestant educator as his tale is given a prominent place in the layout of the paper.]

(Hae Hawaii, 6/26/1861, p. 52)

HE MOOLELO NO KAMAPUAA.

Ka Hae Hawaii, Buke 6, Ano Hou—Helu 13, Aoao 52. Iune 26, 1861.

Hawaiian Language information from English-language newspapers! 1887.

“The Lightning Detective.”

Two young Hawaiians, Jas. H. Boster and J. K. N. Keola, have just published a Hawaiian translation of a story called “The Lightning Detective.” The greater part of the translation was done by Keola, and is very creditable to him. The book, which contains 118 pages, was printed at this office, and is meeting with a ready sale at $1.

[There doesn't seem to be a translator credited on the actual book, "He Buke Moolelo no Ka Makai Kiu Uila" published in 1887 by the P. C. Advertiser.¹ Who would have thought that translators of a Hawaiian book would be mentioned in an English newspaper (even if it was a newspaper printed by the company that did the publishing). This goes to show you that it is important to look at all sources available, whatever language it may be in, to find information!

Copies of this book are available at the Hawaiian Historical Society and Mission Children Society, photocopies are available at Hamilton Library at UHM.]

¹See David Forbes’ Hawaiian National Bibliography, vol. 4.

(Pacific Commercial Advertiser, 5/3/1887, p. 3)

"The Lightning Detective."

Pacific Commercial Advertiser, Volume VI, Number 104, Page 3. May 3, 1887.

Lahaina, and Hawaii through history, 1941.

OLD LAHAINA PRISON
and
ANCIENT LAHAINA

By INEZ ASHDOWN

According to information gleaned from the Bishop Museum records and the Archives of Mr. E. Bryan Jr., curator at the Museum, the old Lahaina Prison was built in 1851 and completed in April 1852. This was during the reign of Kamehameha III, who ruled until 1854.

For “local color” at that time I have talked with old Hawaiians who are from 70 to 80 years of age, and have also spent many hours at the Wailuku library reading old volumes supplied by Mrs. Juliette Davis, Librarian. Continue reading

Short biography of Jane Loeau by her husband, S. L. Kaelemakule, 1873.

A History of Jane Loeau.

In the year 1847, Jane Loeau was boarding at the school of Mr. and Mrs. Cooke [Kuke], and she married John Robert Jasper [Keoki-pu], and he died. In the year 1855 perhaps, she married Marvin Seger [Sika] [? Martin Seger], and he died. In the year 1862, she married me. We were together for 10 years, 7 months, and 25 days in the covenant of marriage in peace and happiness. We did not leave one another, but it was the angel of heaven who has separated us, and I live with sadness and never-ending regret.

She is one of the royal descendants of Hawaii nei, born of alii “Papa.” From ancient times, her rank was of royalty, but she humbled herself, befriended and warmly welcomed newcomers, she was loving, and she was kind in actions and words, and she was a follower of the Lord. In the year 1865, she joined the church at West Hamakua, Hawaii, and this past July, the Rev. J. Bicknell [Bikanele] released our covenant at Kawaiahao Church, to Rev. H. H. Parker [Paleka] [? ua hookuu mai la o Rev. J. Bikanele i ko maua berita ma ka ekalesia o Kawaiahao, ia Rev. H. H. Paleka.]. “Blessed are those who die in the Lord.” I composed this loving chant [kanaenae] for her below:

Ke aoa lani ulu haoa o ke kapu,
Ke aoa lani o Haholua o Palena,
O ke Kihenelani nei a Kauhi—e,
Na Kauhikealani o Kama,
Oia no—a.

Ka Punua ula ku i ka moku,
I hoopunanaia iloko o ka lani,
O ka lani me he aka la i ka wai,
He akamai i ke kui lani,
Kuiia ae kani kui hono i ka moku,
Ka mai kaupoa ma ke kua,
I ku ka hene ma ka houpo,
Poaha ia hemo ka Haku,
Ma ka manawa o ka ua kapu,
O Holani nui kaipo,
Ma ka loko mai o Holani na ‘lii,
Oia no—a.

Hoopuka i Nuuanu ka ua a ka makani,
Haiki ka pili hau i Kahaukomo,
Komo i na kiowai a ke Kiowao,
Aleale i ke alo ua o Lanihuli,
Hala i ka na’ki o Konahuanui,
Nui ka ua, mahimahi nui ka makani,
Na hookoikoi a ka waahia,
He hilahila oe ke hai mai—e,
Iini ana loko,
Oia no—a.

O Hanalei ua pehu ka lani,
Pohu ka lani, loloa ka opua,
Opua lani uli ku hakakai,
Kai ka ua e—e ua i ka liko,
A ka liko awe loloa ka ua iluna,
Lele pulelo iluna o ka lau o ka laau,
Ukuhi i na pakeke wai o Neki,
Piha Hilo ke kaheka kulu a ka wai,
Wahiaia aku la Waioli e ka ua,
Naha Hanalei ke kahe nei ke one,
Oia ua e—e ua i Hanalei,
Oia no—a.

Hanalei lani kupilikii, kupilikii mau a ka lani,
Huikau ae la he hooilo, mahiki mai la ka lehua,
Ka lehua hale, ka lehua makanoe,
Ka naele i o ia e ka wai ka lepo,
O Hiku iluna o Maunahina,
Kupeke, kapekepeke iluna o Hauai’liki,
Iliki ka noe, anu ka nahele,
He nahele anu, me ua hoa’la i na lae ino o ka moe,
E poi ana a ku he ‘hu,
Moe aku ka luhi i Kauakanana—e,
E hoonana ae ana i ka moe—e,
O oni mai auanei ma ka hope,
Mahope mai—a,
Oia no—a.

(To be continued.)

S. L. Kaelemakule.

Honolulu, August 6, 1873.

[I am not sure if there is a continuation to this.

S. L. Kaelemakule doesn't live that many years after that. He dies on March 3, 1878, at Kepahoni, Honolulu.]

(Ko Hawaii Ponoi, 8/13/1873, p. 4)

He Moolelo no Jane Loeau.

Ko Hawaii Ponoi, Buke I, Helu 9, Aoao 4. Augate 13, 1873.

Poepoe’s chart of the traditional month names, 1906.

TIME CHART

—FOR THE—

Names of the Months of Hawaii Nei.

HAWAII  MAUI  MOLOKAI  OAHU  KAUAI  HAOLE

1 Kaelo  Ikuwa  Ikuwa  Hilina  Ikuwa  January
2 Kaulua  Makalii  Hinaiaeleele  Ikiiki  Welehu  February
3 Nana  Hinaiaeleele  Welo  Kaaona  Kaelo  March
4 Welo  Kaelo  Makalii  Makalii  Kaulua  April
5 Ikiiki  Ka’ulua  Kaelo  Hinaiaeleele  Kaaona  May
6 Kaaona  Kaaona  Kaulua  Mahoe-mua  Nana  June
7 Hinaiaeleele  Ikiiki  Nana  Mahoe-hope  Mahoe-mua  July
8 Mahoe-mua  Nana  Ikiiki  Welehu  Mahoe-hope  August
9 Mahoe-hope  Hilina  Kaaona  Hilinehu  Welehu  September
10 Ikuwa  Hilinama  Hilinehu  Ka’ulua  Makalii  October
11 Welehu  Hilinehu  Hilinama  Kaelo  Hilinama  November
12 Makalii  Welehu  Welehu  Hilinama  Hilinehu  December

[This is Joseph Mokuohai Poepoe's chart appearing in his series comparing various histories, "Moolelo Hawaii Kahiko" [Old Hawaiian History], appearing in the newspaper Na’i Aupuni.]

(Na’i Aupuni, 10/18/1906, p. 1)

PAPA MANAWA

Ka Na’i Aupuni, Buke II, Helu 117, Aoao 1. Okatoba 18, 1906.

Kuakini, and Hawaiian tradition, 1845.

BIOGRAPHY OF KUAKINI.

Kuakini was the son of Keeaumoku, the son of Kalanikauleleiaiwi, the sister of Keawe. They are the royal ancestors of Hawaii Island’s high chiefs, Kuakini was befitting the class of high chiefs amongst Hawaii’s alii nui.

Kuakini was the son of Namahana who was born from Kalanikuihonoikamoku, and they are Maui’s royal ancestors, and therefore, Kuakini is amongst Maui’s…

…class of high chiefs; Kuakini was born as an alii.

Kuakini was born in the year 1792 perhaps; he was born in the year of [battle of] Kepuwahaulaula; at Keauhou in Kona in Hawaii was where he was born.

His caretaker [kahu hanai] was Kameheaiku, and Kuakini grew up at Keauhou, and he was made by his father, Keeaumoku, to pray to the wooden gods; this was Kuakini’s duties in his youth, the worship of the wooden gods.

He was the one who cared for all the temples in Kona, along with the Loulu temples, and in regard to his worshiping, one of the names Kuakini was called was Kiipalaoku, for Ku was the god for whom he would fetch pala fern.

Kuakini was a thinker from when he was small; he was meticulous; he often would sail boats with the other children in his youth, and when he grew up, he went with his parents to Maui, and thereafter he lived with Kamehameha I.

He became an aikane of Kamehameha I, because Kuakini possessed a fine body, he was skilled in English, he thought much about the way a body functions, he was sullen, and was a man of few words.

When Kamehameha I died, Liholiho them went to Oahu, and Kuakini was appointed Governor of Hawaii, and it was he that was to care for Hawaii until his recent death.

When Kuakini was assisting intently with the kingdom of God, it was he who built the great churches here on Hawaii Island.

O Armstrong [Limaikaika], please ask of Thurston [Tatina] or Bishop [Bihopa], for they know what he was like for both of them lived with him.

O Father Armstrong, I am living here on Hawaii these months, and will then return to Maui, or perhaps not. D. MALO.

(Nonanona, 1/7/1845, pp. 89–90)

KA MOOOLELO O KUAKINI.

Ka Nonanona, Buke 4, Pepa 19, Aoao 89. Ianuari 7, 1845.

papa alii nui, he alii no o Kuakini...

Ka Nonanona, Buke 4, Pepa 19, Aoao 90. Ianuari 7, 1845

Moanalua: Mele, Moolelo, and Mokumaia, 1922.

[From: "MOANALUA I KELA AU A O MOANALUA I KEIA AU."]

O Moanalua haki ke au,
I Kahauiki hemo ka umoki
I ke kula loa hoi o Kalihi,
I Kaiwiula kikiipau,
Kapalama lo’i laiki,
I Keoneula malu ke kiawe,
Leleo i ka lokowai,
Haaliliamanu honi kaua,
Kapuukolo i ka Nekina,
Hololio laau me ka huapala,
Kamanuwai moa liilii,
Hauna ke kai eha oe ia’u,
Hainaia mai ana ka puana,
Moanalua au ha’i ke au.

He mau hiona no Moanalua...

Ka Nupepa Kuokoa, Buke LXI, Helu 35, Aoao 3. Augate 31, 1922.

Some scenes of Moanalua:—The picture on the left is the Valley of Manaiki, where the royal assassins lived. The picture on the top on the right is Mrs. J. K. Mokumaia, and below is the Waialamihi Pond.

[This version of "Moanalua" is taken from a long-running column written by J. K. Mokumaia, a long-time resident of the area, on the history of Moanalua, which he called "Moanalua of the past and Moanalua of the Present." This series which includes many priceless photographs like those above (which will be seen much more clearly when the newspapers are scanned properly) ran in the Kuokoa from 2/17/1922 until 8/31/1922 (although unfinished, it seems to end on this date).]

O Moanalua haki ke au...

O Moanalua haki ke au…

(Kuokoa, 8/31/1922, p. 3)