Translation of G. W. M. Reynolds’ “Kenneth: A Romance of the Highlands,” 1865.

KENETE:

He Mooolelo no Sekotia.

MOKUNA 1.

KA HOOMAKA ANA.

I ka mahina o Sepatemaba, M. H. 1493, i ka wa a ka la e pii ae ana mai ka ili kai ae, a e kiei mai ana kona mau kukuna maluna o na mauna Garamapia; i ka wa a ke kahuhipa e hoa ana i kana pu-a i hanai ia ai i na mauu uliuli o na puu. Ike ia aku la kekahi wahine e hele ana i ke kulanakauhale o Edineboro, me ke keiki e hii ana ma kona lima.

O ua wahine nei he kanakolu ka nui o kona mau makahiki, me he mea la he wahine ui ia i kona mau la. A i ka wa i ike ia ai ka wahine me ua wahi keiki nei, ua kahakaha ia kona mau maka e ka popilikia, a ua noho ia kona mau papalina e ka hakahaka a me ka pololi, a o kona aahu ua weluwelu, koe nae ke kihei i wahi ia ai kahi keiki, ka mea nona ka mooolelo, oia wale no kahi mea maemae iki. I ke awakea, hiki aku la ua wahine nei me kahi keiki mawaho o kekahi pakaua, a noho iho la ia maluna o kekahi pohaku paepae; kuu aku la ia i ua wahi keiki nei, a hoouna ae la ia i ka uwe ana iho ka u ole, a mokumokuahua iho la ka naau o ua wahine nei, i ka lohe aku i ka uwe mai o ke keiki. A i ka poeleele, hiki aku la laua nei iloko o ke kulana kauhale, mamua ponoi iho o kekahi hale hiehie i hoomalamalama ia i na kukui; ua uhiia na papakaukau o ua hale nei i na mea ai o na ano a pau.

[This is the opening to one of the early large-scale translations of a foreign story published in the Hawaiian Language Newspapers. This telling of G. W. M. Reynolds’ “Kenneth: A Romance of the Highlands” by John M. Kapena, runs in the newspaper Au Okoa from its inaugural issue on 4/24/1865 to 12/10/1866.]

(Au Okoa, 4/24/1865, p. 1)

AuOkoa_4_24_1865_1.png

Ke Au Okoa, Buke I, Helu 1, Aoao 1. Aperila 24, 1865.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s