Na olelo ponoi o Kalani Kalakaua ma kona la hanau, 1874.

“Aloha oukou:

Ua lawe mai au i keia la, oia hoi kuu la hanau, i la hoomaikai i ka Mea Mana, no na pomaikai o ko kakou ola kino a kokoke i ka puni o keia makahiki. A ano ka mea hoi, ke kokoke mai nei ka manawa o Ko’u holo ana aku i na aina e, e imi i ka pomaikai o na hana nui a ko kakou aupuni; ua puili ae au i keia wa, e hai aku i Ko’u aloha ia oukou e na makaainana.

Ke hele nei au e hooko aku i ka mea a ke kau Ahaolelo i hooholo iho nei.

He mea mau iloko o na moolelo kahiko o na aupuni a me ko keia wa no hoi, ke kaahele ana o na Aimoku iloko o kekahi mau aupuni e aku, e imi ana no i pomaikai lahui iho.

Ua maopopo i ka poe Kalaiaina noiau a pau, ke ole kakou e paeli koke i ka pomaikai o na mahiko, alaila, e wi ana ka aina, me ka ukaliia e na poino he nui; aia a loaa ke Kuikahi Panai Like, ka hoaie ana i ke dala, o kekahi kumu no ia nana e kokua nui mai ia kakou i ka hooulu ana i ka lahui, ka mea e kau nuiia nei. Ma ka hooulu ana i ka lahui, ke hooko nei au ma na mea e hiki ana Ia’u ma Ko’u aoao, a ua koe ka oukou e hooko aku ai.

Ma keia huakai A’u e hele nei, ua waihoia mai ma ka lokomaikai o ke aupuni o Amerika Huipuia, i kona moku aupuni, e alo aku Ia’u a me O’u ukali. Nolaila, e O’u makaainana aloha, o ko oukou akoakoa ana mai nei i keia la, e hoomaikai i ka Mea Mana Loa, no na pomaikai i loaa mai Iaia mai, e lawe ana Au i ka oukou mau alana, i hoa hele pu me A’u ma ke ala.

Ke hele nei Au, a ke waiho nei i ka hooponopono ana o ke aupuni i Kuu kaikaina i aloha nui ia; a ke lana nei Ko’u manao, e hiki ana iaia ke lawelawe i ka oihana koikoi A’u e hooili aku nei maluna ona, oia hoi ka pono o ke aupuni a me ka hoomaluhia o ka lahui. E ike oukou iaia, e like me ko oukou ike ana mai Ia’u, a me Ka’u Moiwahine, a me Ko’u mau kaikuahine, me Ko’u ohana a me na Alii.

He mea ano nui no Ko’u haalele ana iho i ka aina nei, a hele aku i na ale kupikipikio o ka moana, me ka haalele ana iho i Ka’u wahine a me Ko’u ohana, a me oukou e na makaainana.”

(Kuokoa, 11/21/1874, p. 1)

kuokoa_11_21_1874_1.png

Ka Nupepa Kuokoa, Buke XIII, Helu 47, Aoao 1. Novemaba 21, 1874.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s