Laws pertaining to hula in Hawaiian, 1859.

[Found under: “NA KANAWAI CIVILA O KO HAWAII PAE AINA.”]

No na palapala ae i ka poe hana keaka, keaka hololio, me na hana lealea imua o ka lehulehu.

Pauku 96. E hiki no i ke Kuhina Kalaiaina ke haawi aku i ka palapala ae no kekahi keaka, keakahololio, hula Hawaii, a no kekahi hoike lealea e ae imua o ka lehulehu, ke ole ia he hana ku i ka hilahila a pono ole paha, a ina hoi he hana e loaa mai ai ka uku o ka poe komo e nana a e makaikai, no ka manawa i oi ole aku i ka makahiki hookahi, a no ka uku, a mamuli hoi o na olelo hooponopono i kupono i ko ke Kuhina manao, aole nae e emi ka uku no kela hoike ana keia hoike ana malalo o na dala he umi.

Pauku 97. E hiki no i ke poo o na Luna Makai ma kekahi kulanakauhale, a ma kekahi apana paha, kahi e hanaia’i ke keaka, keakahololio, hula Hawaii, a hana hoike lealea e ae paha, e hooponopono i ua hana la, e like me kona manao he pono, i puka ole mai ka haunaele, me ka hilahila, a me ka mea e kue ai i ka maluhia, a me ka noho pono ana o kanaka.

Pauku 98. O kela mea keia mea e hana ana, a e kukulu ana i kekahi keaka; keakaho-…

(Hae Hawaii, 6/15/1859, p. 42)

HaeHawaii_6_15_1859_42

Ka Hae Hawaii, Buke 4, Ano Hou.—-Helu 11, Aoao 42. Iune 15, 1859.

…lolio, hula Hawaii a hana hoike lealea paha, a e hoolaha aku ana paha ia mea, a e kokua ana hoi ma ke ano e ae, me ka loaa ole ia ia mamua o ka palapala ae, e like me ka olelo o ka pauku 96; a i oleia, me ke kue paha i na olelo hoohiki o ka palapala ae i loaa ia ia mamua, a i ka manawa paha i hoolewaia’i ka palapala ae, a mahope paha o kona pau ana, me ka loaa ole o kana palapala ae hou, e hoopaiia oia ma ka uku hoopai, aole oi aku i na dala elima haneri; a i ole ia, e hoopaahaoia oia ka hana oolea, aole oi aku i na malama eono; aia no i ka manao o ka Ahahookolokolo.

Pauku 99. Aole e haawiia ka palapala ae no ke keaka, a no ke keakahololio paha, ma kekahi wahi e ae, ma Honolulu a me Lahaina wale no; aole hoi e haawiia ka palapala ae no ka hula Hawaii, ma kahi e ae, ma ke kulanakauhale o Honolulu wale no.

Pauku 100. E kakauinoaia na palapala ae hana keaka, keakahololio, me na hana hoike lealea e ae, e ke Kuhina Kalaiaina, a e silaia me kona sila oihana; aole hoi e hiki ke hoolilo i kekahi palapala ae o ia ano ia hai.

(Hae Hawaii, 6/15/1859, p. 43)

HaeHawaii_6_15_1859_43.png

Ka Hae Hawaii, Buke 4, Ano Hou.—-Helu 11, Aoao 43. Iune 15, 1859.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s