Queen Liliuokalani’s composition not credited here in original or translation, 1867.

Hawaiian Music.—It is something to hear of Hawaiians, who but a few years ago, as a nation, possessed no other songs but the semi-barbarous Meles of their ancestors, and no other music than the montonous “ah—ah,——o—oo—u—uu,” of former years,—it is … Continue reading

Mele for Queen Liliuokalani, composed by Mrs. J. L. Kaleiakalahui Crabbe, 1893.

ILIHIA I KA NANI. 1—E Liliu,Lani hoi a makou;O ka WohiLani Oe a ka LahuiKe Alii nui hoi,Hoano loa;Nou na kapu,Ilihia wale makou. Hui:—Hawaii Kuokoa!Hawaii nani mau,E mau oe;Welo mauKou Hae nani,Ma na kapakaiO ka Pakipika. 2—E Loloku,Lani hoi a … Continue reading