Tahitian mele for La Kuokoa, 1861.

Independence Day!

nupepa

Songs of Polapola

Aue oe tau hoa hele e,
E fiteri tou e,
Tai ta pea ta te fa tu,
O Iesu ta haa maitai.

Eau ia oe te oa oa,
Eau ia oe te haa maitai,
Ia oe nae te fei a haa wale,
I loto i te au ahi oia nae.

Aue oe e ta Moi e,
He aroha to oe,
Mai horoa i te hau ia Mareta,
E ta pea maitai.

Iaorana oe e ta Hatu o Hawaii,
Tai haapao ia tai haapao hia,
E mono i tooe toloa.

Iaorana oe e Ema,
Te Alii Vahine e,
Faatere maitai to otou haue,
E mau te ora o te Alii e amuri no atu.

Auwe oe tou hoa he re e,
Pi te ri tou e tei ta pea i ta te fatu,
Oietu te parau maitai,
eau ia oe te oaoa,
Eau ia oe te haa maitai,

View original post 306 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s