David Kaonohiokala Peleiholani Jr. passes away, 1921.

Speaking of names, I wonder how many Peleiholani are now Pele.

nupepa

MY DEAR CHILD HAS GONE.

David Kaonohiokala Peleiholani

Mr. Editor of the Kuokoa, Aloha amongst us:—Please allow me once again some open space of the Pride of the Lahui, for my sad offering placed above, so that all of the family from Hawaii to Niihau will see our lei, David Kaonohi Peleiholani, shortened to D. K. Pele Jr., [left this] life in America.

In the happiness of this life and the enjoyment, one becomes dejected when you had not expected sad news would arrive.

The telegraph of Puuloa informed me, “your son, David Kaonohi Pele, died at the navy hospital in America on the 26th of February, 1921, because he had persistent pneumonia for six weeks. Auwe, my sorrow for you! Auwe what anguish!

I thought of my later days with you, my hiapo, for I saw how you help me while you were in front of me, and so…

View original post 562 more words

Law on naming, 1863.

And more on the regulation of names.

nupepa

Pertaining to Names.

Because we come across all sorts of names, and because we believe that the Law passed on the 24th of August, 1860; that being the Law called, “An Act to regulate names” [“He Kanawai e hooponopono ana i na inoa”] has not been followed, therefore, we wanted to discuss this Important matter with our friends. So that our friends do not fail to recognize this, we print the aforementioned Law, and here it is:

AN ACT
TO REGULATE NAMES.

Be it enacted, By the King, the Nobles and Representatives of the Hawaiian Islands, in Legislative Council assembled:

Section 1. All married women now living, and all that may be married hereafter on these Islands, shall, from and after the passage of this Act, adopt the names o f their husbands as a family  name.

Section 2. All children born in wedlock after the passage of this Act…

View original post 1,572 more words

Law on naming, 1860.

AN ACT
TO REGULATE NAMES.

Be it Enacted, By the King, the Nobles and Representatives of the Hawaiian Islands, in Legislative Council assembled:

Section 1. All married women now living, and all that may be married hereafter on these Islands, shall, from and after the passage of this Act, adopt the names of their husbands as a family name.

Section 2. All children born in wedlock after the passage of this Act shall have their father’s name as a family name. They shall, besides, have a Christian name suitable to their sex.

Section 3. All illegitimate children born after the passage of this Act shall have their mother’s name as a family name. They shall, besides, have a Christian name suitable to their sex.

Section 4. All children up to the age of twenty years shall adopt the names of their fathers as a family name.

Section 5. All names so adopted shall be reported to the agents appointed to take the census of the people during the present year.

Section 6. It shall not be lawful to change any name adopted or conferred under this law. It shall also not be lawful to change any name adopted or conferred before the operation of this.

Section 7. The father or mother of any child born subsequently to the passage of this Act, shall report the name or names of such child to the Registrar of births for the district in which such child was born, within three months after the birth of such child.

Section 8. This law shall take effect from and after the date of its passage.

Approved this 24th day of August, A. D. 1860.

KAMEHAMEHA.

Kaahumanu.

[Unfortunately, the issue in which this law would have been printed in Kumu Hawaii is not available online. 8/15/1860 to 9/5/1860 are not online. It would have read as written below.]

 

HE KANAWAI
E HOOPONOPONO ANA I NA INOA.

E hooholoia e ke Alii me na ‘Lii a me ka Poeikohoia o ko Hawaii Pae Aina i akoakoa iloko o ka Ahaolelo kau Kanawai:

Pauku 1. O na wahine mare a pau e ola nei, me na wahine a  pau e mare ia ana ma keia hope aku, ma keia Pae Aina, mai ka la aku o ka hooholo ana o keia Kanawai, e lawe no lakou i ka inoa o ka lakou mau kane i inoa ohana.

Pauku 2. O na keiki a pau i hanauia iloko o ka mare ana, mai ka hooholo ana aku o keia Kanawai, e lawe no lakou i ka inoa o ka makuakane, i inoa ohana. E lawe no hoi lakou i inoa Keritiano kupono no ko lakou ano, he kane a he wahine paha.

Pauku 3. O na keiki kamehai a pau i hanauia mahope o ka hooholo ana o keia Kanawai, e lawe no lakou i ka inoa o ka makuahine i inoa ohana. E lawe no hoi lakou i inoa Keritiano kupono no ko lakou ano, he kane a he wahine paha.

Pauku 4. O na keiki a pau malalo o na makahiki iwakalua, e lawe no lakou i ka inoa o ka makuakane i inoa ohana.

Pauku 5. O na inoa a pau i laweia e like me ia e hoakaka aku no ia, i na luna i hoonohoia e helu i ka nui o kanaka o ka makahiki e noho nei.

Pauku 6. Aole no e ku i ke Kanawai ke hoololiia kekahi inoa i laweia a haawiia paha mamuli o keia Kanawai. Aole no hoi e ku i ke Kanawai ke hoololiia kekahi inoa i laweia a haawiia paha mamua o ke kau ana o keia Kanawai.

Pauku 7. O ka makuakane a makuahine paha o kekahi keiki i hanau ia mamua o ka hooholo ana o keia Kanawai, e hoike aku ia i ka inoa, a mau inoa paha, o ua keiki nei i ka mea nana i kakau i na hanau no ka apana kahi i hanauia’i ua keiki nei, iloko o na mahina ekolu mai ka hanau ana o ua keiki nei.

Pauku 8. E lilo keia i Kanawai o keia Pae Aina mai ka la aku o ka hooholo ana.

Ua aponoia i keia la 24 o Augate, M. H. 1860.

KAMEHAMEHA.

Kaahumanu.

(Polynesian, 9/1/1860, p. 1)

The Polynesian, Volume XVII, Number 18, Page 1. September 1, 1860.

Hawaiian-language interpretation of Longfellow’s “Psalm of Life,” 1871.

Tell me not, in mournful numbers,
Life is but an empty dream!—
For the soul is dead that slumbers,
And things are not what they seem.

nupepa

No Keia Noho Ana.

(LONGFELLOW’S “PSALM OF LIFE.”)

1. Mai ohumu mai ia’u la,
‘He hihio ke ola nei;’
Make no ka uhane loma;
Ia hihio he kuihe.

2. Eleu no ko o nei ola;
Aole no he kupapau;
“Lepo oe, a hoi ilaila”
Aole no ka uhane mau.

3. O ka lea, a me ka luuluu
Aole ia ka hope o’u;
Eu! hooko, a nalo ae la
Ko keia la, i ko apopo.

4. Eu! a ao; ka wa he lele;
Oiai no aa na puuwai
Me he pahu, mau ka pana
I ko ka ilina huakai.

5. Ma ke ao nei kula paio,
Ma ke kiai mau ana’e
Mai ho-aia me he pu-a;
Hookanaka!—mai auhee.

6. Mai paulele i ko mua;
Nalo hoi ka wa i pau;
Eu! hooko ma keia hora,
Ke Akua pu no,—kupaa a mau.

7. Hoomanao i na poe kaulana,
Hoohalike me lakou;
A…

View original post 301 more words

Hawaii’s Story by Hawaii’s Queen, in the Hawaiian Language, 1898.

Hawaii’s Story by Hawaii’s Queen

nupepa

WE WILL SATISFY.

Because we are constantly asked by our readers to print the story which our Queen wrote in Washington and that was just published in Boston, therefore, we are spreading the news to our readership that we will translate and print the story in the columns of the newspapers the daily and weekly Ke Aloha Aina, on the first week of this coming month for the benefit of our readers. Therefore, do take up Ke Aloha Aina so that you can see the one story written by Queen Liliuokalani and published in foreign lands, with statements full of sentiment and aloha dealing with Her overthrow. Aloha for Her.

(Aloha Aina, 3/19/1898, p. 5)

E HOOKO AKU ANA MAKOU. Ke Aloha Aina, Buke IV, Helu 12, Aoao 5. Maraki 19, 1898.

Here, by the way, is what the heading of that running column looked like:

HAWAIIAN HISTORY

WRITTEN BY

Queen Liliuokalani,

in Washington.

Published…

View original post 38 more words

The Hokuao left on June 23? 1881.

[Found under: “NOTES OF THE WEEK.”]

Departure of the Morning Star.—The missionary brig Morning Star, Captain Isaiah Bray, left this port on the afternoon of the 23rd inst., on her usual cruise to advance the cause of religion, and to aid in the enlightenment of the inhabitants of the Micronesian islands. A large number of friends to the undertaking, prominent among whom were His Excellency H. A. P. Carter, Rev. Dr. Hyde, Rev. S. C. Damon, Rev. W. Frear, Rev. A. O. Forbes, Continue reading

Queen Liliuokalani looking back at 1881 and the smallpox quarantine, 1898.

[Found under: “KA BUKE MOOLELO HAWAII”]

MOKUNA XIII

Ko’u noho Kahu Aupuni ana.

Aka, he mau kumuhana ano nui kakaikahi ka’u e kamailio aku ai i keia wa. He mau pule kakaikahi mahope iho o ko ka Moi Kalakaua kaawale ana aku, ua pahola ae la ka lono, ua puka ae ka mai Samola Poki iloko o ke kulanakauhale. Continue reading

A hula of a different sort, 1881.

HE HULA LAHUI KEIA.
(Hakuia e C. L. Kekahu.)

Ua hiki mai ma Honolulu
He ukana mai Samola Poki
Hoomaluuia e ke Aupuni
I ka hale ike makamaka ole
Weli ae na Lahui
Ili ulaula ili keokeo
Hookahi kumu i hewa ai
Na moku hoopae limahana
Hoolahaia ma ka nupepa
Weli e na kuaaina
Kau e mai no ka maka’u
I ka wanana a ka Luahine
Ua ko na mea a pau
O ka hopena paha keia
Pani paa ia na mokuahi
Aohe au mai i ke kai
Pehea oe e ke Aupuni
E waiho kahela mai nei
Ua hala o Kalani i Mareka
Koe iho na Hanau Muli
E noho i ka Hae Kalaunu
I mau aku kona welo ana
Haina ia mai ka puana
Nou e Hawaii Ponoi.

Wananalua, Hana, Maui, Feb. 17, 1881.

[THIS IS A HULA FOR THE LAHUI.

(Composed by C. L. Kekahu.)

Arrived in Honolulu
A shipment of Small Pox
Quarantined by the Government
In a house where friends are not seen
The People are terrified
Both the brown skin and the white skin
There is one thing to blame
The ships which bring in laborers
It is reported on in the newspaper
That the countryside is dreadful
Fear came upon us
From the prediction of the Old Woman
All things came to pass
Perhaps this is the end
The steamships are shut closed
They do not sail the sea
How are you O Nation
Lying exposed
The King has left for America
Remaining are the Younger Siblings
Reigning by the Royal Standard
May it wave forever
Let the refrain be told
For you O Hawaii’s Own.

Wananalua, Hana, Maui, Feb. 17, 1881]

(Ko Hawaii Pae Aina, 2/26/1881, p. 4)

Ko Hawaii Pae Aina, Buke IV, Helu 9, Aoao 4. Feberuari 26, 1881.

More coverage of Queen Kapiolani at Kahakaaulana, 1881.

QUEEN KAPIOLANI AT KAHAKAAULANA.

On Saturday, March 26 past, our Queen graciously went down to see her distressed makaainana at Kahakaaulana, the people separated from the healthy under quarantine by the government. The Queen went because of her aloha and her desire to see for herself how the afflicted group of her lahui are being cared for, and to see how they are living, how they are being treated, their bedding, food, and other necessities which her loving heart for her makaainana thought to help to her abilities. The Queen was accompanied by her younger sibling Pooloku and Kekaulike and the honorable Minister of the Interior [Henry A. P. Carter] and J. M. Kapena [John M. Kapena]. Continue reading