The Queen’s Protest. 1893.

KUKALA KUE A KE ALIIAIMOKU.

“O wau, Liliuokalani, ma ka lokomaikai o ke Akua, malalo o ke Kumukanawai o ke Aupuni Hawaii, Moiwahine, ma keia ke hoike paa nei i Ko’u kue i kekahi hana a mau hana paha a pau i lawelawe ia e kue ana Ia’u iho a me ke Aupuni Kumukanawai o ke Aupuni Hawaii e kekahi poe e koi ana ua kukulu lakou he Aupuni Kuikawa no ka manawa no keia Aupuni.

“Ke ae wale nei no Au mamuli o ka mana oi ikaika o Amerika Huipuia nona hoi ke Kuhina Elele Nui, ka Meamahaloia John L. Stevens, ua kauoha aku i na koa o Amerika Huipuia e hoopae ia mai ma Honolulu, a ua kukala ae e kokua no oia i ua Aupuni Kuikawa ’la no ka Manawa i oleloia.

“Nolaila, i mea e kaupale aku ai i na hookuia ana o na puali i hoolawa ia me na lako kaua, a malia paha o hoopoino ia ke ola; nolaila, malalo o keia Kuahaua Kue a i kauhola ia hoi e ua mana ikaika ’la, ke ae wale nei no Au e panee aku i Ko’u Mana a hiki i ka manawa a ke Aupuni o Amerika Huipuia, mamuli o na mea oiaio e waiho ia aku ai imua ona, e hoololi ai i na hana a kona Luna Aupuni a e hoonoho hou Ia’u maluna o ka mana A’u e koi nei ma ke ano Aliiaimoku o ka Paeaina Hawaii.”

“Hanaia ma Honolulu, i keia la 17 o Ianuari, M. H. 1893.”

“[Kakauinoaia:]

LILIUOKALANI, R.

Samuel Parker,
Kuhina o ko na Aina E.

Wm. H. Cornwell,
Kuhina Waiwai.

Jno. F. Colburn,
Kuhina Kalaiaina.

A. P. Peterson,
Loio Kuhina.

“Ia S. B. Dole a me kekahi poe e ae o ke Aupuni Kuikawa no ka Manawa o ka Paeaina Hawaii.”

[I Liliuokalani, by the grace of God and under the constitution of the Hawaiian Kingdom, Queen, do hereby solemnly protest against any and all acts done against myself and the constitutional Government of the Hawaiian Kingdom by certain persons claiming to have established a provisional government of and for this Kingdom.

That I yield to the superior force of the United States of America, whose minister plenipotentiary, His Excellency John L. Stevens, has caused United States troops to be landed at Honolulu and declared that he would support the said provisional government.

Now, to avoid any collision of armed forces and perhaps the loss of life, I do, under this protest, and impelled by said force, yield my authority until such time as the Government of the United States shall, upon the facts being presented to it, undo the actions of its representatives and reinstate me in the authority which I claim as the constitutional sovereign of the Hawaiian Islands.

Done at Honolulu this 17th day of January, A. D. 1893.

Liliuokalani, R.

Samuel Parker,
Minister of Foreign Affairs.

William H. Cornwell,
Minister of Finance.

John F. Colburn,
Minister of the Interior.

A. P. Peterson,
Attorney-General.

To S. B. Dole and some others of the Provisional Government of the Hawaiian Islands.]

(Hawaii Holomua, 1/18/1893, p. 2)

HawaiiHolomua_1_18_1893_2.png

Hawaii Holomua, Buke III, Helu 141, Aoao 2. Ianuari 18, 1893.

J. T. Unea retires after over 20 years as newspaper agent, 1919.

Did you see the recently launched Sacred Hearts Archives website? One of their searchable collections is of images from Kalaupapa. Here for instance is a link to a portrait of John T. Unea, the newspaper agent for Kalaupapa.
https://sacredheartsarchives.pastperfectonline.com/photo/8D2012C5-C8B8-4651-A1D6-544452427616

nupepa

LEAVES HIS POST AS AGENT.

Mr. Solomon Hanohano, Aloha oe:—Due to me going partially blind, and not being able to hold properly a fountain pen [peni inika], I am therefore announcing to you, because of those reasons mentioned above, I am setting aside my position as agent for 20 years and more for the Nupepa Kuokoa, and also for the Aloha Aina and Alakai o Hawaii, with great appreciation for your (Kuokoa) and Aloha Aina‘s full trust in me, your humble servant, for these many days.

Me, with aloha,

JOHN TAYLOR UNEA.

Kalaupapa, Oct. 28, 1919.

(Kuokoa, 11/17/1919, p. 3)

WAIHO MAI I KONA NOHO AKENA ANA. Ka Nupepa Kuokoa, Buke LVII, Helu 45, Aoao 3. Novemaba 7, 1919.

View original post

Lava Drawings by Nawahi and John L. Reese, 1881.

[Found under: “KELA ME KEIA.”]

There are two Lava drawings in the window of Whitney and Robinson, drawn by Hon. Joseph Nawahi, at Hilo, and the other was drawn here in Honolulu by the caricaturist, J. L. Reese (Keoni Liki). It is said that these are very beautiful; and we hope these experts will continue with this work.

(Elele Poakolu, 7/13/1881, p. 1)

Ka Elele Poakolu, Buke II, Helu 19, Aoao 1. Iulai 13, 1881.

Death of Sam P. Lohiau of Okoe, 1905.

This made me think back to Kamuela Kumukahi.

nupepa

Great Sorrow!

My favorite Aloha Aina, allow me some space. At 3 o’clock in the afternoon, this past Friday the 26th of May, the breath of my dear Sam P. Lohiau. He was born from the loins of Mr. and Mrs. Kawaa Lohiau, at Okoe, South Kona, and it is the sister of his mother who is writing. He entered Lahainaluna School in the year 1900, and in this coming July he was to graduate from that school.

View original post 199 more words