Another short announcement for the marriage of Miriam Likelike to Archibald Cleghorn, 1870.

Oahu.

On Thursday night, Sept. 22, at the Home of Mrs. Mary Dominis, at Washington [Washington Place], Continue reading

Mele for Queen Liliuokalani, composed by Mrs. J. L. Kaleiakalahui Crabbe, 1893.

ILIHIA I KA NANI.

1—E Liliu,
Lani hoi a makou;
O ka Wohi
Lani Oe a ka Lahui
Ke Alii nui hoi,
Hoano loa;
Nou na kapu,
Ilihia wale makou.

Hui:—Hawaii Kuokoa!
Hawaii nani mau,
E mau oe;
Welo mau
Kou Hae nani,
Ma na kapakai
O ka Pakipika.

2—E Loloku,
Lani hoi a ka Lahui;
Eia makou
Na makaainana Ou,
Ua eha i ke aloha,
O ka aina;
No ka Moi o Hawaii,
Me ka Lahui.

Cho:—Hawaii Kuokoa! &c.

3—E ka Makua,
Mana o na Lani;
E maliu mai Oe,
Ia makou;
A he noi a he ui keia,
E mau aku o ka Ea,
O ka aina,
E ola Hawaii,
A mau loa.

Cho:—Hawaii Kuokoa! &c.

Hakuia e
Mrs. J. L. Kaleiakalahui Crabbe.
Honolulu, Feb. 28, 1892 [1893]. Continue reading

A himeni for Queen Liliuokalani composed by Mrs. E. K. Naipo, 1893.

LILIUOKALANI.

E ola o Liliuonalani,
E paa i ka noho o ka lanakila,
E mau Kou ihikapu Lani,
Ma na kaiaulu o Hawaii.

Hui:
E o mai oe e Liliulani,
Ka wahine puuwai hao kila,
Silaia i paa ko Aupuni,
Me ka pono kuokoa o ka Lahui.

2
E mau Kou hilinaiia,
E Ou mau makaainana,
Me ka puuwai aloha aina,
Aina kaulana i ka hanohano.

3
E hoi e Liliu i Ko kapu,
I ka Noho Kalaunu i Halealii,
He Alii i poniia e na Lani,
I Moiwahine no Hawaii.

[The song above was composed by Mrs. E. K. Naipo of Honopueo, North Kohala, Hawaii, on the 18th past, for the benefit of the Manaolanakila Glee Club, and we happily publish it. Editor.] Continue reading

The conclusion of Princess Liliuokalani’s regency, 1881.

The Regent in handing back to the King the authority which he placed in her hands, must do so with a feeling of great satisfaction. During His Majesty’s absence we passed through one very critical period, viz., the small-pox. This called for an extraordinary demand upon the resources of the executive, which was well responded to. When we compare what was done here, with what was done in Sydney, we may well be satisfied with our own Government. Throughout this period the Regent supported her ministers well in spite of opposition and complaint. It certainly was a hard time. The long quarantine and the necessary interference with business operations made men feel discontented, Continue reading

Description of royal standards of Likelike, Kaiulani, and Liliuokalani, 1885.

[Found under: “LOCAL AND GENERAL.”]

The new flag presented to H. R. H. Princess Likelike by his Majesty the King was floating from the mainmast of the steamer W. G. Hall as she came into port Tuesday afternoon. It is red and white stripes with the Hawaiian coat of arms and crown in the centre, Continue reading

Queen Liliuokalani looking back at 1881 and the smallpox quarantine, continued, 1898.

[Found under: “KA BUKE MOOLELO HAWAII”]

MOKUNA XIII

Ko’u noho Kahu Aupuni ana.

A mamuli o ka ikaika a me ka makaala ponoia ana o keia mau rula, i ka wa i hoopauia ae ai o ka hoomaluia ana, aole he mai i hoike ia mai ua puka ae mawaho aku. Aka, he ikaika nae kona laha ana ma ke kulanakauhale o Honolulu, a maloko o laila he ewalu haneri i loaa i ka mai, a ma kahi o ekolu haneri poe i make. Continue reading

Queen Liliuokalani looking back at 1881 and the smallpox quarantine, 1898.

[Found under: “KA BUKE MOOLELO HAWAII”]

MOKUNA XIII

Ko’u noho Kahu Aupuni ana.

Aka, he mau kumuhana ano nui kakaikahi ka’u e kamailio aku ai i keia wa. He mau pule kakaikahi mahope iho o ko ka Moi Kalakaua kaawale ana aku, ua pahola ae la ka lono, ua puka ae ka mai Samola Poki iloko o ke kulanakauhale. Continue reading

More coverage of Queen Kapiolani at Kahakaaulana, 1881.

QUEEN KAPIOLANI AT KAHAKAAULANA.

On Saturday, March 26 past, our Queen graciously went down to see her distressed makaainana at Kahakaaulana, the people separated from the healthy under quarantine by the government. The Queen went because of her aloha and her desire to see for herself how the afflicted group of her lahui are being cared for, and to see how they are living, how they are being treated, their bedding, food, and other necessities which her loving heart for her makaainana thought to help to her abilities. The Queen was accompanied by her younger sibling Pooloku and Kekaulike and the honorable Minister of the Interior [Henry A. P. Carter] and J. M. Kapena [John M. Kapena]. Continue reading

More coverage of Queen Kapiolani’s seeing her people at Kahakaaulana, 1881.

Response of the Princess Regent to the Small Pox Patients.

On Saturday last week, the Queen went to the seaside of Kahakaaulana to see the small pox patients. The Alii did not get off of her car, but she graciously spoke with the patients at the door of the building. The alii was accompanied by Kapooloku and Kekaulike, and J. M. Kapena.

After the Queen left, she sent gifts of food of all sorts for the patients. Attached was a letter from the Princess Regent [Kahu Aupuni], and it was read before the patients, and this is it below: Continue reading

Queen Kapiolani visits her people in the quarantine hospital on Kahakaaulana, 1881.

COURT NEWS.

Her Majesty the Queen accompanied by His Excellency Mr. Carter the Minister of the Interior, Her Excellency Kekaulike Governess of Hawaii, Mrs. Poloku [Pooloku], and Hon. John M. Kapena visited the small-pox hospital, on Kahakaaulana reef, on Saturday the 26th ult. Continue reading