More flag ribbons! 1893.

PATRIOTIC RIBBONS.

The one whose name appears below is ready to supply the needs of those who order from the county and those living in the town of Honolulu, with Ribbons printed with the Hawaiian Flag and Crown. Continue reading

Advertisements

Ka hae nani o Hawaii, E mau ko welo ana! 1893 / Today.

THE BEAUTIFUL FLAG OF HAWAII.

MAY YOU WAVE FOR ALL TIMES.

You can obtain the proud flag of our land from  the hands of the Secretary of the Hawaii Holomua, Mr. Thomas K. Nakanaela. Continue reading

Ku Haaheo! 1881 / Today / Tomorrow.

O HAWAII NO KA OI.

HE KAENA NA KALAKAUA NO HAWAII NEI.

Ua au hele mai au ma na moana lipolipo
E ike i ka nani kamahao o ka Honua nei
O ka ikiki o ke alahele o Inia mamao
Ka koʻu mau maka i hihio ai ma ka moe
He luaole na hiohiona kaulana o Kina
I koʻu kaala ana ma na aʻekai o Aferika
A hiki malihini ma na palena o Europa
Ua halawai mai au me ko lakou ikaika
Me na hanohano lua ole o ke ao nei
Ua kaupaonaia lakou ma kou  puuwai
O ka puana huna iloko o Hawaii no ka oi. Continue reading

O Kamakaeha ia, o Liliu, o Loloku, 1901.

O MAKAAINANA WHO TRULY LOVE THE CHIEF. ARISE, MAKE HASTE.

Show our true aloha for our Royal Mother by going to see Her on Her birthday that will be observed this coming Monday, September 2, from 12 o’clock until 1 p.m. There is only one hour to go in and shake hands with Her. This will be a large royal audience given to the public, from the kamaaina to the malihini, from the lofty ones to the lowly, from the rich to the poor, for the haole and we, Hawaii’s own. The great desire of our beloved Queen is for Her to see us, Her own makaainana going to see Her. Continue reading