Today indeed is Restoration Day! 1893.

[Found under: “NUHOU KULOKO.”]

This is Restoration Day, and it is fifty years since the Hawaiian Flag was raised Continue reading

La Hoihoi Ea, 1865.

Restoration Day.

Monday last, the 31st July, was the twenty-second Anniversary of the Restoration of the Hawaiian Flag by Rear Admiral Thomas, and as such was celebrated with becoming joyousness.

The day opened warm and sultry, but by nine o’clock the trades set in and before noon were blowing half a gale. Continue reading

La Hoihoi Ea, 1891.

RESTORATION DAY

The 31st of July is restoration day, and the Minister of the Interior [Kuhina Kalaiaina] announced that that 31st of this month will be held as a national holiday from one end to the other end of the land. But it is heard that the Queen will leave this royal town to stay somewhere very far away from the center of the nation. Continue reading

The wait continues, 1893–2018.

RESTORATION DAY OF HAWAII NEI.

In the first half of the month of February, 1843, Lord George Paulet [Lo Keoki] arrived on the shores of Hawaii nei, and due to some things he thought were right, he took down the Hawaiian Flag and raised the British Flag, and this was the first time that the sovereignty of our land was taken. With that act however, the Royal standard [hae Kalaunu] was left alone along with the Sovereign in His place; this was not usurped; and peace was kept by the Hulumanu, the soldiers of Kauikeaouli at the time, and the makaainana remained then under the rule of the King, and they kneeled and prayed to God for the return of the sovereignty of the land to righteousness. Continue reading

Patriots celebrate La Hoihoi Ea in lands afar! 1862.

[For the Kuokoa.]

Hoihoi Ea Banquet

FOR THE HAWAIIAN NATION, ON THE 31st OF JULY, 1862.

The 31st of July is a day celebrated by the Hawaiian Nation because it is the day on which the sovereignty of the land was restored, from the year 1843 until this year in which it is remembered. Therefore, we, the natives of Hawaii who live in this strange land, because of our aloha for our land of birth, make this a day of remembrance and a day of prayer, setting aside our labors.

This is what was done on that day: Before that day, food was purchased, and in the morning of that day, the food was cooked first, and all the food was assembled on a table that was covered with the green foliage of the Puluki;¹ and when the conch was sounded, the fellow diners came and sat upon their own seats. Then L. H. Kapuaa stood and spoke of the nature of activities of the day; before the singing. This is one of the songs composed by the youths of the Snow Flurry [na keiki o ka Ehu Hau]. This is it below.

 1. Aloha i ka aina,
  I ke one hanau,
  O ke ao lewa he inoa,
  O ka Haku ka Moi,
  Na keiki kamaaina,
  Na pua ala mau,
  Ua hoihoi mai ka ea,
  Kau  hou ka Hae Hawaii.
  .
 2. Nolaila e na hoa,
  E ku a mele pu,
  Hauoli like kakou,
  Ma keia waoakua,
  Ua nui na la i hala,
  Aole kakou i hoomanao,
  Ua hoihoi mai ka ea,
  Kau hou ka Hae Hawaii.
  .
 3. O Thomas ka mama,
  Ma na ale o ke kai,
  A hiki ma Hawaii,
  Kuka me ka Moi,
  Me na Luna Aupuni,
  Holo ke kuikahi,
  Ua hoihoi mai ka ea,
  Kau hou ka Hae Hawaii.
  .
 4. Hoopauia o Lokeoki,
  Hoi nele aku ia,
  Ka moana Pakipika,
  Hauoli Hawaii,
  I ka la hope o Iulai,
  Ala ae kakou,
  Ua hoihoi mai ka ea,
  Kau hou ka Hae Hawaii.
  .
 5. E ala e na keiki,
  O ka Ehu Hau,
  Mele me ka hauoli,
  Hoonani ke Akua,
  Nana kokua mai,
  Ka ea o ka aina,
  Ua hoihoi mai ke ea,
  Kau hou ka Hae Hawaii.

Continue reading