E mau ko welo haaheo ana! 2016.

Tamaki Kuea, Iulai 31, 2016.

Go check out the events commemorating La Hoihoi Ea here at Thomas Square and around the pae aina!

 

La Hoihoi Ea, 1895.

RESTORATION DAY OF HAWAII.

The coming Wednesday, July 31, is the day that Admiral Thomas restored the glorious Flag of Hawaii nei, after he stripped these Hawaiian Islands and took them under his power on the 25th of February 1843.

And from the taking of the beautiful Flag of Hawaii until its return was five months and some days, and the glory of Hawaii was regained, for the beautiful, magnificent stripes of the Hawaiian Flag was seen once more.

This day is a sacred day in the hearts of all true Hawaiians, and they commemorate the day that the life returned to the loving communities of Hawaii nei.

And the proclamation proclaimed by the King, Kauikeaouli Kamehameha III was fulfilled, as he commanded all the devout from Hawaii to Kauai to kneel down and give glory to God Almighty for returning the beloved sovereignty to our homeland.

It is true that the supplication of the devout was heard, for the beautiful Flag of Hawaii nei was indeed restored by the Power of God, Jehovah.

Therefore, O Lahui, let us be happy and rejoice, for gaining this glorious day which established the foundation for a new step, that being the Independence of these Islands given by France, Britain, and America.

Now all true faithful ones should take some time on this awesome and sacred day as time to glorify God, Jehovah almighty for his true love for us.

(Oiaio, 8/2/1895, p. 4)

Oiaio_8_2_1895_4.png

Ka Oiaio, Buke VII, Helu 22, Aoao 4. Augate 2, 1895.

Mele for the island chain of Papa and Wakea: a response to the Armstrong call, 1860.

He Mele no ka pae aina o Papa ma.

Hoao Papa hanau moku,
I kana kane o Wakea i noho ai,
Hanau o Hoohokukalani,
He Alii,
He kaikamahine na Papa,
Noho ia Manouluae,
Hanau o Waia ke ’lii, o Waia,
O Wailoa, o Kakaihili,
O Kia, o Ole,
O Pupue, o Manaku,
O Nukahakoa, hanau o Luanuu,
O Kahiko, o Kii,
O Ulu, o Nana,
O Waikumailani ke ’lii,
O Kuheleimoana, konohiki wawe na Kaloana,
Hanau o Maui, he hookala-kupua,
He kupua he ’lii o Nana a Maui,
O Lanakaoko, o Kapawa,
O Keliiowaialua,
I hanau i Kukaniloko,
O Wahiawa ka hua,
O Lihue ke ewe,
O Kaala ka piko,
O Kapukapukakea ka aa,
Haule i Nukea,
I Wainakia Aaka i Heleu,
I ka lai malino o Hauola, ke ’lii,
O Kapawa hoi no,
Hoi no iuka ka waihona,
Hoi no i ka pali kapu o na ’lii,
He kiai kalakahi no Kakae,

[This is but one of the many mele submitted to the Hae Hawaii in response to the calls put out by Samuel Chapman Armstrong.]

(Hae Hawaii, 8/8/1860, p. 77)

HaeHawaii_8_8_1860_77

Ka Hae Hawaii, Buke 5, Ano Hou.—Helu 19, Aoao 77. Augate 8, 1860.

The call for information on traditional knowledge, 1860.

ANCIENT MELE.

I want to obtain Mele about the arrival of Papa folks, and perhaps others, and Mele with each individual name, and Mele about the Kaiakahinalii [Great Flood], and Mele showing what the ancient people thought about the Sun, the Moon, and the Stars.

For those who know these Mele, write them down and send them to me. S. C. ARMSTRONG.

Honolulu, July 27, 1860.

[There was a broader request earlier that year. See: No na Mele!]

(Hae Hawaii, 7/25/1860, p. 71)

HaeHawaii_7_25_1860_71

Ka Hae Hawaii, Buke 5, Ano Hou.—Helu 17, Aoao 71. Iulai 25, 1860.

Things that make you go, “Hmmmm.” 1883.

[Found under: “ISLAND LOCALS: ABOUT TOWN.”]

Messrs J. U. and B. Kawainui, publishers of the Hawaii Pae Aina, were brought before Judge Bickerton on the 22d inst., on a charge of libel prefered by the Deputy Sheriff of Wailuku. At the hearing, Mr. Dole, counsel for the defendants moved to dismiss, on the ground that no libellous matter was contained in the article in question. Mr. Russell for the prosecution argued that the case was a fit one for jury, and that the words were of a character to warrant His Honor in committing the accused for trial. Judge Bickerton after hearing a translation of the article, and from his own knowledge of Hawaiian, judged the question fit for a jury to pass upon, and overruling Mr. Dole’s motion, committed the accused for trial at the next term of the Supreme Court. Bail $100.

(Hawaiian Gazette, 4/25/1883, p. 3)

HawaiianGazette_4_25_1883_3.png

Hawaiian Gazette, Volume XVIII, Number 17, Page 3. April 25, 1883.

Sweet mele for a flower blossomed, 1913.

PUA MOHALA

1—Onaona i ka ihu ke honi
Ka pua opuu i mohala
Omau ia iho i ka poli
Hoopumehana hoi ia loko

CHO —Li’a wale aku ka manao
O ka nee mai i ke alo
I mea na’u e hoomau ai
Ka welina ana me ia pua

2—Hoonanea hoi i ka nohona
Me ka ipo i ke ano lahilahi
Ka moani ae o ke ala
Hooheno i ka puuwai.

(Holomua, 10/18/1913, p. 8)

Holomua_10_18_1913_8

Ka Holomua, Buke I, Helu 3, Aoao 8. Okatoba 18, 1913.