The return of David Kanuha Sylva, 1893.

Hawaiian Seeking Education Returned.

In the month of June, 1888, David Kanuha Sylva left his land Waikapu, Maui, after graduating from Lahainaluna, and he left to increase his knowledge at the school of Hampton, Virginia, under the tutelage of Gen. Samuel C. Armstrong. When the General was here in Hawaii during the Jubilee of the Oahu College, we heard of the admiration of the teacher of Kanuha who was a student at the school, and he said that after graduating the school, Kanuha would be sent to learn tailoring at the House of Waenamaker [Wanamaker]. When the Australia docked on this past Wednesday, Kanuha returned to his land of birth, succeeding in his search for knowledge, and with determination to open his own shop.

(Nupepa Puka La Kuokoa, 3/23/1893, p. 2)

NPLK_3_23_1893_2.png

Nupepa Puka La Kuokoa, Buke I, Helu 36, Aoao 2. Maraki 23, 1893.

Advertisement

Mele for the island chain of Papa and Wakea: a response to the Armstrong call, 1860.

He Mele no ka pae aina o Papa ma.

Hoao Papa hanau moku,
I kana kane o Wakea i noho ai,
Hanau o Hoohokukalani,
He Alii,
He kaikamahine na Papa,
Noho ia Manouluae,
Hanau o Waia ke ’lii, o Waia,
O Wailoa, o Kakaihili,
O Kia, o Ole,
O Pupue, o Manaku,
O Nukahakoa, hanau o Luanuu,
O Kahiko, o Kii,
O Ulu, o Nana,
O Waikumailani ke ’lii,
O Kuheleimoana, konohiki wawe na Kaloana,
Hanau o Maui, he hookala-kupua,
He kupua he ’lii o Nana a Maui,
O Lanakaoko, o Kapawa,
O Keliiowaialua,
I hanau i Kukaniloko,
O Wahiawa ka hua,
O Lihue ke ewe,
O Kaala ka piko,
O Kapukapukakea ka aa,
Haule i Nukea,
I Wainakia Aaka i Heleu,
I ka lai malino o Hauola, ke ’lii,
O Kapawa hoi no,
Hoi no iuka ka waihona,
Hoi no i ka pali kapu o na ’lii,
He kiai kalakahi no Kakae,

[This is but one of the many mele submitted to the Hae Hawaii in response to the calls put out by Samuel Chapman Armstrong.]

(Hae Hawaii, 8/8/1860, p. 77)

HaeHawaii_8_8_1860_77

Ka Hae Hawaii, Buke 5, Ano Hou.—Helu 19, Aoao 77. Augate 8, 1860.

The importance of mele, 1860.

Pertaining to Mele!

O PEOPLE THAT KNOW FINE MELE AND the old Mele, I want you all to send those Mele in, and some will be published in the Hae [Ka Hae Hawaii]; and some will be kept; for those things are valuable. The Philomathian Society [?? Ahahui ma na mea naauao]  at Punahou is wanting old Mele to put into their archives to be looked at at a later date. S. C. Armstrong [S. C. Limaikaika].

Editor of the Hae.

(Hae Hawaii, 3/21/1860, p. 203)

No na Mele

Ka Hae Hawaii, Buke 4, Ano Hou.—Helu 51, Aoao 203. Maraki 21, 1860.