Interesting figures, 1887.

Ke Alakai is printing 800 copies of the newspaper each and every day.

These are the number of letters that came in to the Post Office yesterday: From the Likelike from Maui and Molokai, 734; From letter carrier J. Haalou, 70 letters. Letters sent on the steamships of October 20: on the Waimanalo for Waianae and Waialua, 26 letters and 69 newspapers; on the Iwalani for Lahaina and Hamakua, 75 letters and 26 newspapers; on the Kilauea Hou for Hamakua, 60 letters and 47 newspapers; on the Waialeale for Kauai, 98 letters and 17 newspapers.

(Alakai o Hawaii, 10/22/1887, p. 2)

Ke Alakai o Hawaii, Buke I, Helu 52, Aoao 2. Okatoba 22, 1887.

KONOHI! 1903.

NEW YEAR OF THE CHINESE

When the hour hand was nearly at 12 midnight this past Tuesday, it was the time when the previous year was disappearing and the new year appearing for the Chinese. The town was noisy with the deafening sound of popping firecrackers. It was as if there was a great battle being waged. And at the edges of town where the Chinese lived, there was the deafening sound of the firecrackers going off without rest, and it continued until the previous year faded away and we came into this new year. They were perhaps happy to have this year. But should they be Hawaiians, they would be intent upon porose.*

On Wednesday morning, the Chinese were seen visiting houses here and there, giving their happy new year greetings to their friends, and they opened their hearts to all who visited their homes. There were many haole and Hawaiians who went and celebrated konohi at their friends’ and they were welcomed nicely.

At the Chinese Consulate there was held a great reception and the band was there bringing honor to the Chinese New Year. That day of the Chinese was truly peaceful; there was no rioting. On the days of Chinese New Year, there was gambling held at their homes. And some were filled with all ethnicities.

*Not sure what “porose/porese” might refer to. …a ina paha no na Hawaii aia ma ka porose ko lakou hooikaika.

(Aloha Aina, 1/31/1903, p. 5)

Ke Aloha Aina, Buke IX, Helu 5, Aoao 5. Ianuari 31, 1903.

William Pitt Leleiohoku’s birthday declared a national holiday, 1875.

By Authority

The 10th day of January, 1875, being the Birthday of H. R. H. Prince W. P. Leleiohoku, the present Regent, occurring on Sunday, Monday the 11th of January will be observed as a National Holiday, when the Government Offices throughout the Kingdom will be closed.

W. L. Moehonua,
Minister of Interior

Interior Office, Dec. 29, 1874.

(Lahui Hawaii, 1/7/1875, p. 4)

Ka Lahui Hawaii, Buke I, Helu 2, Aoao 4. Ianuari 7, 1875.

Kamehameha V at Hanauma, 1866.

[Found under: “Na Mea Hou o ke Alo Alii.”]

We were happy to see our King Aliiolani Kapuaiwa in good health. Last week Saturday he was taken by the steamship Pele to Hanauma on the south-east of Oahu nei. He is at leisure there, enjoying the softly blowing Hoolua wind, and the flying sea spray. He perhaps has become covered by sea spray.

(Kuokoa, 1/27/1866, p. 2)

Ka Nupepa Kuokoa, Buke V, Helu 4, Aoao 2. Ianuari 27, 1866.

The latest from the royals, 1865.

News of the Royal Court.

The King was in town on Wednesday and Friday; and on Saturday, he came into town once more to get his picture taken at the photography studio of Mr. Weed.

These past days, the committees crowded into the residence of His Highness M. Kekuanaoa, in order to fulfill the wants of the people for the 31st of July.

Her Highness Princess Kamamalu, accompanied by the Hon. D. Kalakaua, went to see the iron two-masted schooner of Captain Hanham [Kapena Hanamu]. That same evening, the Dowager Queen held a party for the young chiefs and chiefesses at Haimoeipo.

Perhaps this Thursday, the King will prepare to sail to Molokai aboard the Themis [Temesi]

(Au Okoa, 7/10/1865, p. 2)

Ke Au Okoa, Buke I, Helu 12, Aoao 2. Iulai 10, 1865.

The Queen’s Protest. 1893.

KUKALA KUE A KE ALIIAIMOKU.

“O wau, Liliuokalani, ma ka lokomaikai o ke Akua, malalo o ke Kumukanawai o ke Aupuni Hawaii, Moiwahine, ma keia ke hoike paa nei i Ko’u kue i kekahi hana a mau hana paha a pau i lawelawe ia e kue ana Ia’u iho a me ke Aupuni Kumukanawai o ke Aupuni Hawaii e kekahi poe e koi ana ua kukulu lakou he Aupuni Kuikawa no ka manawa no keia Aupuni.

“Ke ae wale nei no Au mamuli o ka mana oi ikaika o Amerika Huipuia nona hoi ke Kuhina Elele Nui, ka Meamahaloia John L. Stevens, ua kauoha aku i na koa o Amerika Huipuia e hoopae ia mai ma Honolulu, a ua kukala ae e kokua no oia i ua Aupuni Kuikawa ’la no ka Manawa i oleloia.

“Nolaila, i mea e kaupale aku ai i na hookuia ana o na puali i hoolawa ia me na lako kaua, a malia paha o hoopoino ia ke ola; nolaila, malalo o keia Kuahaua Kue a i kauhola ia hoi e ua mana ikaika ’la, ke ae wale nei no Au e panee aku i Ko’u Mana a hiki i ka manawa a ke Aupuni o Amerika Huipuia, mamuli o na mea oiaio e waiho ia aku ai imua ona, e hoololi ai i na hana a kona Luna Aupuni a e hoonoho hou Ia’u maluna o ka mana A’u e koi nei ma ke ano Aliiaimoku o ka Paeaina Hawaii.”

“Hanaia ma Honolulu, i keia la 17 o Ianuari, M. H. 1893.”

“[Kakauinoaia:]

LILIUOKALANI, R.

Samuel Parker,
Kuhina o ko na Aina E.

Wm. H. Cornwell,
Kuhina Waiwai.

Jno. F. Colburn,
Kuhina Kalaiaina.

A. P. Peterson,
Loio Kuhina.

“Ia S. B. Dole a me kekahi poe e ae o ke Aupuni Kuikawa no ka Manawa o ka Paeaina Hawaii.”

[I Liliuokalani, by the grace of God and under the constitution of the Hawaiian Kingdom, Queen, do hereby solemnly protest against any and all acts done against myself and the constitutional Government of the Hawaiian Kingdom by certain persons claiming to have established a provisional government of and for this Kingdom.

That I yield to the superior force of the United States of America, whose minister plenipotentiary, His Excellency John L. Stevens, has caused United States troops to be landed at Honolulu and declared that he would support the said provisional government.

Now, to avoid any collision of armed forces and perhaps the loss of life, I do, under this protest, and impelled by said force, yield my authority until such time as the Government of the United States shall, upon the facts being presented to it, undo the actions of its representatives and reinstate me in the authority which I claim as the constitutional sovereign of the Hawaiian Islands.

Done at Honolulu this 17th day of January, A. D. 1893.

Liliuokalani, R.

Samuel Parker,
Minister of Foreign Affairs.

William H. Cornwell,
Minister of Finance.

John F. Colburn,
Minister of the Interior.

A. P. Peterson,
Attorney-General.

To S. B. Dole and some others of the Provisional Government of the Hawaiian Islands.]

(Hawaii Holomua, 1/18/1893, p. 2)

HawaiiHolomua_1_18_1893_2.png

Hawaii Holomua, Buke III, Helu 141, Aoao 2. Ianuari 18, 1893.

Death of Robert P. Kuikahi, 1883.

We received from J. B. Kaleihopu of Waipio the news below pertaining to the death of R. P. Kuikahi, one of the wealthy Hawaiians of Hamakua. This is what he said: In the morning of Thursday the 5th of this month, the hands of death quietly seized Robert P. Kuikahi and lead him to the other side. He leaves behind a wife, children, and crowds of intimates and friends. He was sick for three weeks while he was here in Waipio, Hamakua. HIs sickness was a chills and fever combined with acute discomfort. He was a person who was greatly loved by the people, and he was one of the wealthy of Hamakua. What a pity.

(Kuokoa, 9/15/1883, p. 4)

Ka Nupepa Kuokoa, Buke XXII, Helu 37, Aoao 4. Sepatemaba 15, 1883.

Ka Nuhou Hawaii ad, 1874.

KA NUHOU HAWAII
THAT BEING
The True Independent Newspaper [as opposed to Ka Nupepa Kuokoa]!

A Spokesperson For Hawaiians!

Ka Nuhou says, Hawaii is for Hawaiians.

Let the Ministers be Hawaiians!

Lessen the Pay of the Ministers.

Ka Nuhou has a Kaao

BY THE NAME OF LAKAMANA!

This is the Dark-Skinned Warrior of the Malaysians. It is a beautiful Kaao published in Hawaiian.

There are other fine Kaao which Gibson will publish; not from the books of the Haole.

Some are Hawaiian Kaao.

The body of the Newspaper is good. It can be bound as a book.

The NUHOU will become the Good Book here in Hawaii from amongst Hawaiian Books read for pleasure.

Perhaps it will be lost, and some people will regret not having them.

IT IS JUST A DOLLAR

FOR

Six Months!

Send in your payment so that you can get the Beginning of Lakamana.

Write to W M. GIBSON [KIPIKONA], Owner, NUHOU HAWAII.

(Nuhou, 3/31/1874, p. 5)

Ka Nuhou Hawaii, Buke 1, Helu 22, Aoao 5. Maraki 31, 1874.

Death of Lilia Kawai, 1857.

Deaths–In the dawn of the 14th of January, Lilia Kawai, daughter of Elia Kanakanui of Maemae, died. The sickness that caused her death was bloody flux. She was a girl who lived properly, however she was fetched by the one who created her. For this life is a vapour.

(Hae Hawaii, 1/21/1857, p. 187)

Ka Hae Hawaii, Buke I, Helu 47, Aoao 187. Ianuari 21, 1857.