The Queen’s Protest. 1893.

KUKALA KUE A KE ALIIAIMOKU.

“O wau, Liliuokalani, ma ka lokomaikai o ke Akua, malalo o ke Kumukanawai o ke Aupuni Hawaii, Moiwahine, ma keia ke hoike paa nei i Ko’u kue i kekahi hana a mau hana paha a pau i lawelawe ia e kue ana Ia’u iho a me ke Aupuni Kumukanawai o ke Aupuni Hawaii e kekahi poe e koi ana ua kukulu lakou he Aupuni Kuikawa no ka manawa no keia Aupuni.

“Ke ae wale nei no Au mamuli o ka mana oi ikaika o Amerika Huipuia nona hoi ke Kuhina Elele Nui, ka Meamahaloia John L. Stevens, ua kauoha aku i na koa o Amerika Huipuia e hoopae ia mai ma Honolulu, a ua kukala ae e kokua no oia i ua Aupuni Kuikawa ’la no ka Manawa i oleloia.

“Nolaila, i mea e kaupale aku ai i na hookuia ana o na puali i hoolawa ia me na lako kaua, a malia paha o hoopoino ia ke ola; nolaila, malalo o keia Kuahaua Kue a i kauhola ia hoi e ua mana ikaika ’la, ke ae wale nei no Au e panee aku i Ko’u Mana a hiki i ka manawa a ke Aupuni o Amerika Huipuia, mamuli o na mea oiaio e waiho ia aku ai imua ona, e hoololi ai i na hana a kona Luna Aupuni a e hoonoho hou Ia’u maluna o ka mana A’u e koi nei ma ke ano Aliiaimoku o ka Paeaina Hawaii.”

“Hanaia ma Honolulu, i keia la 17 o Ianuari, M. H. 1893.”

“[Kakauinoaia:]

LILIUOKALANI, R.

Samuel Parker,
Kuhina o ko na Aina E.

Wm. H. Cornwell,
Kuhina Waiwai.

Jno. F. Colburn,
Kuhina Kalaiaina.

A. P. Peterson,
Loio Kuhina.

“Ia S. B. Dole a me kekahi poe e ae o ke Aupuni Kuikawa no ka Manawa o ka Paeaina Hawaii.”

[I Liliuokalani, by the grace of God and under the constitution of the Hawaiian Kingdom, Queen, do hereby solemnly protest against any and all acts done against myself and the constitutional Government of the Hawaiian Kingdom by certain persons claiming to have established a provisional government of and for this Kingdom.

That I yield to the superior force of the United States of America, whose minister plenipotentiary, His Excellency John L. Stevens, has caused United States troops to be landed at Honolulu and declared that he would support the said provisional government.

Now, to avoid any collision of armed forces and perhaps the loss of life, I do, under this protest, and impelled by said force, yield my authority until such time as the Government of the United States shall, upon the facts being presented to it, undo the actions of its representatives and reinstate me in the authority which I claim as the constitutional sovereign of the Hawaiian Islands.

Done at Honolulu this 17th day of January, A. D. 1893.

Liliuokalani, R.

Samuel Parker,
Minister of Foreign Affairs.

William H. Cornwell,
Minister of Finance.

John F. Colburn,
Minister of the Interior.

A. P. Peterson,
Attorney-General.

To S. B. Dole and some others of the Provisional Government of the Hawaiian Islands.]

(Hawaii Holomua, 1/18/1893, p. 2)

HawaiiHolomua_1_18_1893_2.png

Hawaii Holomua, Buke III, Helu 141, Aoao 2. Ianuari 18, 1893.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s