Day after La Kuokoa, 1879.

Yesterday, the 28th of November, was a national holiday of Hawaii nei, and it was the Thirty-Sixth year as a nation because of the agreement of the great nations of Great Britain and France. It is a day that is cherished by every Hawaiian heart. Continue reading

Advertisements

The time will come, 1893.

Tomorrow, November 28, is the Independence Day of Hawaii nei, and it will be the fiftieth year of our living as an Independent Nation, and being recognized by the enlightened nations of the world. This is the jubilee year; however, the plunderers believe that they hold the steering paddle and that we will not have a joyful jubilee on that day. What of that; let us be patient, for there will come a day that the lahui will be joyful and be pleased to no end. Hold your breaths! It will come!

(Lei Momi, 11/27/1893, p. 4)

LeiMomi_11_27_1893_4.png

Ka Lei Momi, Buke I, Helu 17, Aoao 4. Novemaba 27, 1893.

La Kuokoa celebrated at Kawaiahao Church, 1892.

AN OPEN INVITATION.

To all citizens who have aloha for their Alii and patriots of Queen Liliuokalani, in the district of Honolulu;

Aloha to you all: Those whose names appear below are members of the Committee to invite all citizens for the YMCA [Ahahui Opiopio Imipono Karistiano] of Kawaiahao and Kaumakapili. Continue reading

Another mele for La Kuokoa, 1871.

No ka La Kuokoa.

Leo.—A Victory, Happy Hours. p 144.

1. Ke kani nei na pahu e,
Ma keia la maikai;
E ala mai a oli ae,
La Kuokoa nei.
Ke kani nei na mele e
Mauka, a makai;
Maanei, ma o, a ma na puu,
Nani ke kani mai.

Cho—Hooho pu na kini nei,
Huza, huza, e oli e,
Huza, huza, huza, e oli e,
Huza, huza, huza, e oli e. Continue reading

A song for Hawaiian Independence Day, 1870.

La Kuokoa o Hawaii.

1. E ku kakou a olioli pu,
No ka la Kuokoa o Hawaii nei,
Ua hiki no ia kakou,
Ke haanui a haakena,
I ka pomaikai o ka lahui,
No ka la Kuokoa o ke aupuni.

He la kupanaha no  keia,
I ike ole ia mamua,
Ia Kauikeaouli me Liholiho,
Me na la mua o Kamehameha.

2. Ke ku mai nei Hawaii,
Ua hauoli na kuahiwi,
Ua haanou o Maunakea,
Ua hipahipa o Maunaloa,
Hu-lo-hu-lo o Hualalai,
No ka la Kuokoa o ke aupuni.

He la kupanaha no keia, &c., Continue reading

Patriots celebrate La Hoihoi Ea in lands afar! 1862.

[For the Kuokoa.]

Hoihoi Ea Banquet

FOR THE HAWAIIAN NATION, ON THE 31st OF JULY, 1862.

The 31st of July is a day celebrated by the Hawaiian Nation because it is the day on which the sovereignty of the land was restored, from the year 1843 until this year in which it is remembered. Therefore, we, the natives of Hawaii who live in this strange land, because of our aloha for our land of birth, make this a day of remembrance and a day of prayer, setting aside our labors.

This is what was done on that day: Before that day, food was purchased, and in the morning of that day, the food was cooked first, and all the food was assembled on a table that was covered with the green foliage of the Puluki;¹ and when the conch was sounded, the fellow diners came and sat upon their own seats. Then L. H. Kapuaa stood and spoke of the nature of activities of the day; before the singing. This is one of the songs composed by the youths of the Snow Flurry [na keiki o ka Ehu Hau]. This is it below.

 1. Aloha i ka aina,
  I ke one hanau,
  O ke ao lewa he inoa,
  O ka Haku ka Moi,
  Na keiki kamaaina,
  Na pua ala mau,
  Ua hoihoi mai ka ea,
  Kau  hou ka Hae Hawaii.
  .
 2. Nolaila e na hoa,
  E ku a mele pu,
  Hauoli like kakou,
  Ma keia waoakua,
  Ua nui na la i hala,
  Aole kakou i hoomanao,
  Ua hoihoi mai ka ea,
  Kau hou ka Hae Hawaii.
  .
 3. O Thomas ka mama,
  Ma na ale o ke kai,
  A hiki ma Hawaii,
  Kuka me ka Moi,
  Me na Luna Aupuni,
  Holo ke kuikahi,
  Ua hoihoi mai ka ea,
  Kau hou ka Hae Hawaii.
  .
 4. Hoopauia o Lokeoki,
  Hoi nele aku ia,
  Ka moana Pakipika,
  Hauoli Hawaii,
  I ka la hope o Iulai,
  Ala ae kakou,
  Ua hoihoi mai ka ea,
  Kau hou ka Hae Hawaii.
  .
 5. E ala e na keiki,
  O ka Ehu Hau,
  Mele me ka hauoli,
  Hoonani ke Akua,
  Nana kokua mai,
  Ka ea o ka aina,
  Ua hoihoi mai ke ea,
  Kau hou ka Hae Hawaii.

Continue reading