Remembering, 1909.

PARADE COMMEMORATED ON MEMORIAL DAY

Because Memorial Day [ka la Lu Pua] fell on this Sunday, therefore the parade was postponed until the following Monday; there were not that many people who went to watch the events of the day.

If this Monday was the actual Memorial Day, then there would have been a lot of spectators; such as by strewing flowers on graves and then return and watch the parade as they marched up for Maemae Cemetery. Continue reading

A mele composed by William A. Kiha for La Kuokoa, 1876.

HE HIMENI NO KA LA KUOKOA.

[This is a song that will be sung by the school children at the church of Kaumakapili on that day that our Independence was recognized.]

La hauoli keia no kakou a pau,
La Kuokoa—e
Kou Hae nani e Hawaii Ponoi,
E mau aku kou welo ana i na kau a pau loa.

Cho.—Hae nani, Hae nani o Hawaii nei,
E mau aku kou welo ana.
Ma na la nui, la Kuokoa,
Huro no ka Hae Hawaii. Continue reading

Solomon Kala Kaunamano reports on the La Kuokoa celebration held in North Kohala, 1893.

LA KUOKOA COMMEMORATION.
The Jubilee of Hawaii Nei was Held at North Kohala, Hawaii.

Mr. Editor:

Because of the unity of the patriots of the District here of North Kohala, they carried out the honor of commemorating this day, under the leadership of S. L. Kealohaokalani, the Chairman of the Hawaiian Patriotic League of North Kohala [Hui Hawaii Aloha Aina o Kohala Akau], as a result of they selected a Committee of five members. And it was that Committee which thought of the program of events for the day, and who thought of the things that would give sustenance to the people, under the skilled direction of Mrs. M. K. Stillman [Mary Kaulalani Stillman], the Chairman of the Committee. All the activities of the day were carried out at Hinakahua, Kapaau. Continue reading

Words of William Charles Lunalilo on La Hoihoi Ea, 1865.

Ka Haiolelo a ka Mea Kiekie,
W. C. Lunalilo.

E na Lede a me na Keonimana:—O ka la keia e hoomanao ai, no ka hoihoi ia ana mai o ka Hae Hawaii e Adimarala Toma. He iwakalua kumamalua makahiki i hala aku mai ka hiki ana mai o ua ‘lii la ma keia mau kapakai me ka hoihoi mai i ka Hae i ko kakou Moi a me ka lahui. Ua piha loa ko makou mau puuwai i ka hauoli ma ua la la e manao mau loa ia nei, a ua nui wale na waimaka i hookuluia, aole nae no ke kaumaha, aka, no ka olioli; he aha la ka like ole me ka la 25 o Febuari i hala aku. Continue reading