Kiaaina dies at 105 years old, 1922.

105 YEARS OLD, ANSWERS CALL

Funeral Services Held at Honolii For Kiaaina, of the High Rank; Old Age Brings Grim Reaper

MOURNED DEATH OF PRINCE

Continuous Failing in Health is Noted Since Sudden Death of the Late Delegate Kuhio

Kiaaina, descendant from Hawaiian chiefs of highest rank, at the age of 105 years, died at his Honolii home yesterday afternoon at 5 o’clock. Up to almost the last moments of his life Kiaaina retained full and unimpaired mental faculties. His end came quietly, gradually and from the natural decline of old age. It is said of his that he continued in good health up to the time of the death of Prince Kuhio, but since hearing of the loss of his beloved Prince the old man failed physically and began fading away in bodily strength. A niece and grand-daughter were with him at the time of his demise. Continue reading

Census, 1920.

THE POPULATION HERE IN HAWAII NEI.

As per the report received by Governor Charles J. McCarthy this Tuesday and made public pertaining to the population of the different ethnicities living here in Hawaii from the census bureau in Washington by the director, showing the accurate population of those living here in the territory is 255,912, from which is seen a continued growth in population from 1910 and 1900. The population in 1910 was 191,909 and in 1900, 154.001. Continue reading

The passing of Simeon Kiaaina Nuuhiwa, 1937.

S. Nuuhiwa, Famed Kauai Cowboy, Dies

SIMEON KIAAINA NUUHIWA

One more tie with the Islands’ colorful past was cut last week when 69-year-old Simeon Kiaaina Nuuhiwa, white-bearded old time cowboy of Kauai, died here. Continue reading

I know I have not been posting lately…

I have been in a weird funk for a while with all of what is going on in the world. But I just saw that the Welo Hou blog from Bishop Museum is back!

Maybe the museum is closed for a while to the public, but the work still goes on,

Check it out, a prayer for well being! OLA!

Ke Kumuhana o ke Ola o ke Kanaka

Happy Mele Monday!

Ola! 2020.

[Found under: “Na Lani Hooulu Lahui Elua”]

Ia oe e Ka-La e alohi nei,
Ma na welelau o ka Honua,
E hai ae oe i kou kani,
I ka malamalama oikelakela,
Nau i noii nowelo aku,
Pau na pali paa i ka ikeia,
Ike oe i ka nani a o Himela,
I ka hene wai-olu lawe malie,
He mauna i lohia i ke onaona,
Kaulana i ka nani me ke kiekie,
Kiekie o Kalani noho mai luna,
Nau i a’e na kapu o Kahiki,
Hehihehi ku ana i ka huku ale,
I ke kai halai lana malie—
Kiinaia aku na Pae Moku—
A i hoa kuilima nou e Kalani,
Ma ia mau alanui malihini,
Au i olali hookahi ai,
O ke ao o ka lama kou kokua,
A o ka Hoku no kou alakai,
Lilo ai mea ole na enemi,
Lehelehe eueu hana lokoino,
E ola o Kalani a mau loa,
A kau i ke ao malamalama.

[Let’s take good care of one another, and ourselves as well! Be kind.]

(Kuokoa, 7/7/1899, p. 1)

Kuokoa_7_7_1899_1

Ka Nupepa Kuokoa, Buke XXXVIII, Helu 27, Aoao 1. Iulai 7, 1899.

A new Hawaiian language newspaper to be printed on Kauai? 1909.

A NEW HAWAIIAN NEWSPAPER

In the office of the Attorney White [John D. White] of Kauai, announced was the idea to publish a Hawaiian newspaper for the Sun-Snatching Island [Kauai], however, the name of the newspaper to be published was no revealed.

Continue reading