Kalaniopuu’s fame as told by S. M. Kamakau, 1867.

[Found under: “KA MOOLELO O KAMEHAMEHA I.”]

He nui ka poe kaulana i ke au o Kalaniopuu, a ua kaulana oia no kona puni kaua a me ka luku a me ka paia i na makaainana a me na kamalii opiopio—he makua aloha ole i na makaainana.

There were many famous ones during the era of Kalaniopuu, and he himself was well known, as someone who loved war, and massacring, and the striking of the makaainana and small children—he was a father who had no aloha for the makaainana.

[Although Kamakau describes many a chief as “war loving,” he describes Kalaniopuu as particularly cruel. This passage can be found in “Ruling Chiefs of Hawaii,” page 115.]

(Kuokoa, 2/23/1867, p. 1)

Kuokoa_2_23_1867_1.png

Ka Nupepa Kuokoa, Buke VI, Helu 8, Aoao 1. Feberuari 23, 1867.

Advertisements

Some of the battles of Kalaniopuu, 1866.

[Found under: “Ka Moolelo o Kamehameha I.”]

The battles between Kalaniopuu, the King of Hawaii, with Kahekili, the King of Maui.

The years 1775, 1776, 1777, 1778, and 1778. Kalaniopuu went to war at Kaupo on Maui, with his Alii, his war Officers, and his soldiers. Kalaniopuu first went to war at Kaupo, and he tortured the makaainana of Kaupo by clubbing their foreheads with his war club [newa]. This battle was called Kalaehohoa [“Clubbing-of-the-Forehead”] Continue reading

More on the parentage of Kalaniopuu from S. M. Kamakau, 1867.

[Found under: “KA MOOLELO O NA KAMEHAMEHA”]

A GENEALOGY

Kumalae dwelt with Kunuunuipuawalu, and born was Makua; Makua dwelt with Kapohelena, child of Keawenuiaumi, and born was I; I dwelt with Kuawalu, born was Ahu; Ahu dwelt with Piilaniwahine, and born was Lonomaaikanaka; Lonomaaikanaka dwelt with Keawe, born was Kalaninuiamamao, Kalaninuiiamamao dwelt with Kamakaimoku, born was Kalaniopuu; Kalaniopuu dwelt with Kalola Pupuka o Honokawailani, born was Kalanikauikeaouli Kiwalao; Kiwalao dwelt with Kekuiapoiwa, born was Keopuolani; Keopuolani dwelt with Kamehameha, born was Kauikeaouli; Kauikeaouli dwelt with Kapakuhaili, born was Keaweaweulaokalani.

(Kuokoa, 11/16/1867, p. 1)

Kuokoa_11_16_1867_1

Ka Nupepa Kuokoa, Buke VI, Helu 46, Aoao 1. Novemaba 16, 1867.

The parentage of Kalaniopuu, 1867.

[Found under: “KA MOOLELO O KAMEHAMEHA I.”]

It is said that Kalaniopuu was the child of Peleioholani, the King of Oahu, and that he was called Kalaniopuu, that being Kaleiopuu, the lei of Kualii, that is the tooth of the whale and whale ivory made smooth in the shape of a chicken spur [opuu], and that is what was the royal adornment of the alii of Oahu—this was not the case with Hawaii Island [who wore tongue-shaped lei niho palaoa]. Continue reading

The meeting of Kalaniopuu and Cook, 1867.

[Found under: “KA MOOLELO O KAMEHAMEHA I.”]

The Era of Kalaniopuu, 1779. Pertaining to the Death of Captain Cook, that is Lono.

On the 24th of January, Kalaniopuu and his warriors returned from Maui and landed at Awili in Kaawaloa, and stayed at Hanamua at Keaweaheulu’s place, but they were also on Maui at war with Kahekili.

Kalaniopuu saw the many women were at the ocean on the ship to prostitute themselves [hookamakama], so Kalaniopuu forbade women from going down to the ship. And the haole saw that the women were not coming to the ship, so the haole went into the uplands of Napoopoo and at Kahauloa, and on this side of Kaawaloa to solicit prostitution, and the women received a great amount of foreign rubbish [opala]. Continue reading

Kamakau’s story of Lonoikamakahiki, 1871.

[Found under: “KA MOOLELO HAWAII: NA S. M. KAMAKAU.”]

Pertaining to Lonoikamakahiki: Lonoikamakahiki was the child of Keawenuiaumi, the alii of Kau and Puna, and reigned over the entirety of those sections of Hawaii. He married a chiefess, Kaikilanikohepanio, from amongst the granchildren of Laeanuikaumanamana, and from the two of them were born the sons, Keawehanauikawalu and Kaihikapumahana, and the two of them became ancestors of chiefs and commoners. When Lono ruled, he was a chief who did not listen to nor heed the advice of his kahuna and counselors [kakaolelo], so some of his counselors left to find a good master [haku]. And that is why Lanahuimihaku folks left, to find a master who would follow and listen to their advice; they searched for a haku for themselves, and they lived went to live with Kailikapuakuihewa on Oahu, believing that he was a chief who was upright and who listened to everything the kahuna and kakaolelo instructed….

[S. M. Kamakau’s telling of the story of Lonoikamakahiki ran from 1/12/1871 to 2/2/1871 in the newspaper Au Okoa. It can be found in Ruling Chiefs, pp. 47–63.]

(Au Okoa, 1/12/1871, p. 1)

AuOkoa_1_12_1871_1.png

Ke Au Okoa, Buke VI, Helu 39, Aoao 1. Ianuari 12, 1871.

More on mele, 1860.

Pertaining to Mele

Perhaps the mele of old are almost all lost; those who know them are but few. This is something to be regretful of for in those mele, one can understand the way of life of the people of very long ago, and the stories of the land as well. The means for these mele to continue and not to be lost is by printing them in books and newspapers perhaps; in that way, the new generations can read them and contemplate over it and see the misconceptions of their kupuna and to not follow in their misguided ways. We wish to print the old mele and new mele, as long as they are good, and we ask of those who have mele and the composers of mele to send them to us and we will print them. Write the letters very clearly, and insert punctuation where they should be so that the printers understand.

We are printing below an old mele previously printed in Nu Hou in 1854, composed by Kaleiopaoa and submitted to the Nu Hou by S. M. Kamakau. In the mele there are foreign place names.

HE MELE I KILAUEA.

Hulihia ka mauna wela i ke ahi,
Nopu wela ka uka o Kuianalei,
I ke a pohaku puulele e lele mai iuka,
O ke kakoi ka hookele mai ka lua,
O ka maiau pololei kani lealea,
O ka hinihini kani kuamauna,
O ka mapu leo nui kani kohakoha,
O Kanakaloa o ka mauna,
O Kupulupulu i ka nahale,
O na’kua mai ka waokele,
O Kulipeenuiaiahua, o Kikealawaopiikea,
O ka uwahi pohina iuka,
O ka uwahi mapukea i kai,
O ke awa nui i ka mauna,
O ke pookea i ka nahele,
O ka uwahi noe lehua—e,
O ka aina a Pele ma iuka,
Ua ku ke oka, aia i kai—e,
Pau ae la ka maha laau,
Ka maha ohia loloa o Kaliu,
Ka uka i pohaku e kapu, e kapu,
Kapu mai la Puna, ua kulepe ke ahi,
Ua haiki Puna i Kilauea,
Ua ha ka lama i ka luna i Mokuaweoweo,
Ua ha uka i Keahialaka,
Aina ae la o Moeawakea,
Ke a i kai o Kukalaula,
A luna au o Pohakuloa,
Holo nae ku au nana ilaila, e maliu mai—e,
O ku ike wale aku ia Puna,
I ka papa lohi o Apua,
He la liliu e nopu wela ka wawae,
A pau na niu o Kula i Kapoho,
Holo ka uwahi maha oo Kuauli,
Pau o Maolala i ke ahi,
I hia no aa i ka papa,
Pulupulu i ka lau laau,
Punia ka lani, haule ka ua loku,
Kaa mai ka pouli, wili ka puahiohio,
Ke owe la i ka lani, eia Pele mai ka mauna,
Mai ka lua i Kilauea,
Mai Papalauahi, mai Ooluea,
Hiki malama mahina ka uka o Kaliu,
Enaena Puna i ka aina, e ke Akua,
Nihoa ka pali ka lua iuka,
Koea mania kikaha koae,
Lele pauma ka hulu maewaewa,
Kikaha pouli na’kua o ka uka,
Liolioiwawau na’kua o ka lua,
Ae ae Pele, noho i ke Ahiku,
Kani ke ilalo o ka lua,
Kahuli Kilauea me he ama la,
Kunia puna, moa wela ke one,
Wela Puna, e wela i ke ahi—e,
Kina Puna wela i ke ahi—e.

(Hae Hawaii, 3/21/1860, p. 204)

No na Mele.

Ka Hae Hawaii, Buke 4, Ano Hou.—Helu 51, Aoao 204. Maraki 21, 1860.