“He moku Kaula,” 1866.

[Found under: “Ka Moolelo o Kamehameha I.”]

“He moku Kaula iho a me Niihau,
I kaulua ia Kawaihoa a Kane, Continue reading