The moʻolelo of ʻUmi, yesterday, today, and tomorrow, 2016.

Go check out tomorrow’s brownbag at the Center for Biographical Research at the University of Hawaii at Manoa!

14939617_1216051898457715_5403597580050360202_o

Advertisements

Who is this wahine? (conclusion), 1909.

…Kamehameha asked: “Which Kawaihae are you going to?”

“To Kawaihae Kai, near the capital where the alii lives,” answered the woman.

“So what is that bundle you hold in your hand?” Kamehameha questioned.

The woman responded, “A bundle of Lipalu seaweed.”

With that Kamehameha said: “Say woman, I am one of the alii’s men, and my occupation is one of the messengers for the alii. And being that I have clearly heard your fine words, I am hopeful that should the alii hear me about the words of appreciation of yours for him, then you will be given some land for yourself. Continue reading

Who is this wahine? 1909.

ENLIGHTENED DEEDS OF THE CHIEFS.

And here is something else: When Kamehameha I went to the Kohala districts from Kawaihae to hear the thoughts of the makaainana like those shown earlier, as he turned back with haste so that he would reach the seaside of Kawaihae before it was light, he came upon an old woman and asked her: “Where are you going in the darkness?” “I am going to Kawaihae,” replied the woman. “Aren’t you afraid of being ambushed at night while you walk this desolate field. Just by yourself?” Kamehameha then asked of the woman. “I have no fear, for this plain is protected because of our alii, Paiea.”

“The old men go, the old women go, and the children go and sleep on these pathways, and there is no one at all who will bother them, for that is a strict law that our alii has placed. And the person who disobeys the law of our alii is a dead man; he will not live,”  answered the woman, not knowing that it was Paiea who was talking with her.

When Kamehameha heard these fine words of the woman, he further asked the woman. “So how is the way of life of the alii with his makaainana? Is it good sometimes and bad sometimes?”

The woman answered with no fear before her late night travelling companion, “There has been no time in which our alii has been bad to us, but he has always been good. And it is because of this goodness of our alii that wrongdoers are fearful, and it is thus that I can dare to walk alone across the desolate field,” the woman replied.

When Kamehameha heard once again the woman expounding on why he was good, he said [to himself], “I am indeed beneficent to my people, and the proof of this good is that this woman dares to travel this lonely field alone.” Therefore,…

[To be continued.]

(Hoku o Hawaii, 7/1/1909, p 1)

HokuoHawaii_7_1_1909_1.png

Ka Hoku o Hawaii, Buke IV, Helu 9, Aoao 1. Iulai 1, 1909.

Great granddaughter born to Samuel K. Kekoowai, 1922.

ANOTHER DESCENDANT BORN TO THE WRITER OF THE MAKALEI

A letter arrived from my granddaughter informing her tutu that she brought forth into this world of light, a daughter from her loins, on Thursday, the 12th of this October, 1922, at 9:30 a.m.

She asked also for me to name that great-grandchild of mine, and so I followed through and gave the ancestral name, Miss May Kaaoliko Kahalakupumaikai-o-Aina-manuhaaipo Manouluae. Continue reading

Pele makes lei of lehua from the very beginning, 1862.

[Found under: “HE MOOLELO NO HIIAKAIKAPOLIOPELE. HELU 9.”]

Holo mai Pele mai Kahikina,
A kau ka waa i Mookini,
Noho kaua i Kumalae,
Hooku Pele ma i ke kii,
Noho i ke kii a Pele ma, a ka pua o koi,
Kanaenae Pele ma ilaila,
Kai a huakai mai Pele,
A ka lae i Leleiwi,
Honi i ke ala o ka hala,
O ka lehua o Mokaulele,
Oia ka Pele a kui la,
He kunana hale Puuloa,
He hale moe o Papalauahi,
He halau no Kilauea,
Haule mai Pele mai Kahiki mai,
O ka hekili, o ke olai, o ka ua loku,
O ka ua paka, o Haihailaumeaiku,
O na wahine i ka wao o Maukele la,
Ho mai ana Pele liu la e,
Aumiki, auhuli, ka ale kua loloa,
Nuanua ka moana i ka lili o Pele,
O ke kua nui, ke kui la iluna o ka lani,
Wahia ka papaku, ka papaiaoa,
Ka papa a Kane ma i  hee ai i Maui,
Kahiliopua ke kua o ka la,
A Waiakahalaloa iakea,
O waa kai nana i ka auwaa lawaia,
Ku kapa kai e Kohala,
O ke akua lapu e Puuloa,
Ke uwalo la i ka mea hele,
Ke akua kui lehua o Kuaokala,
Kui mai ana i Makanoni,
Ka la puu la helu o Pualaa,
Ka la aku hoi e Kahuoi i ka uka anu,
E olohe koi ula e mauna mai ana,
Ka hikina o ka la o Kumukahi ma,
E haliko ae ana ka aama,
Lele hihee o Kohala, ke kau laina la,
E ka la pumehana ole o ka po
O ka la pe ai o ke ao kau aku iluna,
I ka malama la,
Elieli kau mai.

[From the time of her arrival to Hawaii, Pele fashions lei of lehua blossoms from Mokaulele in Hilo. May the majestic trees live forever. Until a solution is found to Rapid Ohia Death, wear your lehua in your heart, not in your lei!]

(Hoku o ka Pakipika, 3/6/1862, p. 4)

HokuoHawaii_3_6_1862_4.png

Ka Hoku o ka Pakipika, Buke I, Helu 24, Aoao 4. Maraki 6, 1862.

The story of Umi, by Simeon Keliikaapuni and J. H. Z. Kalunaaina, 1862.

HE MOOLELO NO UMI.

KEKAHI ALII KAULANA O KO HAWAII NEI PAE AINA

HELU 1.

I laweia mai e a’u noloko mai o kekahi Buke Moolelo Hawaii, i paiia ma Lahainaluna, M. H. 1838, a ke manao nei au e paiia kona Moolelo ma ka Nupepa Kuokoa, a me ke ano o kana hana i ka wa kahiko.

O Umi ke keiki a Liloa, aole nae oia ka Liloa keiki mua, aka, o Hakau ka mua a Liloa laua me Piena, ka Liloa wahine hoao maole ia; nolaila, ua kapaia o Hakau he alii nui, no ka mea, ua like pu ko Piena alii me ko Liloa; aka, o Umi, he keiki oia na Liloa me kekahi wahine ana i launa wale aku ai, o Akahiakuleana ka inoa o ua wahine la. Ua manao nuiia oia he wahine alii ole; aka, ma kona kuauhau, he alii no, hookahi o laua kupuna me Liloa. He mau mamo laua na Kanipahu.

[This is the beginning of the story of Umi as told by Simeon Keliikaapuni which he says he based off of the story in “Ka Mooolelo Hawaii.” This ran in the Kuokoa from 1/25/1862 to 2/8/1862. The telling of Umi’s story was then continued by J. H. Z. Kalunaaina from 2/22/1862 and concluded on 4/26/1862. Check out a translation of this serial column by Noʻeau Peralta, on the cool page of the Hamakua community group Hui Mālama i ke Ala ʻŪlili (huiMAU). Take a look also at all the other activities being done by huiMAU shown on their page. Wouldn’t it be awesome if other communities could look to this group as an example!]

 (Kuokoa, 1/25/1862, p. 1)

Kuokoa_1_25_1862_1.png

Ka Nupepa Kuokoa, Buke I, Helu 9, Aoao 1. Ianuari 25, 1862.

Umi, the son of Liloa and Akahiakuleana, 1859.

[Found under: “MOOOLELO HAWAII.—Helu 49.”]

Pertaining to Umi.—Umi was an alii of the people of Hawaii. Here is the history of this alii:

Umi was the son of Liloa, he was not the first son of Liloa, but Hakau was the first son of Liloa with Pinea, who was Liloa’s true “wife” [wahine hoao maoli]; therefore, Hakau was called a high chief, for the rank of Pinea was equal to that of Liloa. Umi however was the child of Liloa with a woman who he just took, her name being Akahiakuleana. It was widely thought that she was not an alii, but according to her genealogy she is indeed an alii; she and Liloa had a common ancestor. They were both descendants of Kanipahu.

Here is the genealogy of that Akahiakuleana from Kanipahu and Liloa’s genealogy from Kanipahu.

Kanipahu dwelt with Alaikauakoke, born was Kalapana, that being Liloa’s ancestor; Kanipahu dwelt with Hualani, born was Kalahumoku, that being Akahiakuleana’s ancestor. Continue reading