Great granddaughter born to Samuel K. Kekoowai, 1922.

ANOTHER DESCENDANT BORN TO THE WRITER OF THE MAKALEI

A letter arrived from my granddaughter informing her tutu that she brought forth into this world of light, a daughter from her loins, on Thursday, the 12th of this October, 1922, at 9:30 a.m.

She asked also for me to name that great-grandchild of mine, and so I followed through and gave the ancestral name, Miss May Kaaoliko Kahalakupumaikai-o-Aina-manuhaaipo Manouluae. Continue reading

Pele makes lei of lehua from the very beginning, 1862.

[Found under: “HE MOOLELO NO HIIAKAIKAPOLIOPELE. HELU 9.”]

Holo mai Pele mai Kahikina,
A kau ka waa i Mookini,
Noho kaua i Kumalae,
Hooku Pele ma i ke kii,
Noho i ke kii a Pele ma, a ka pua o koi,
Kanaenae Pele ma ilaila,
Kai a huakai mai Pele,
A ka lae i Leleiwi,
Honi i ke ala o ka hala,
O ka lehua o Mokaulele,
Oia ka Pele a kui la,
He kunana hale Puuloa,
He hale moe o Papalauahi,
He halau no Kilauea,
Haule mai Pele mai Kahiki mai,
O ka hekili, o ke olai, o ka ua loku,
O ka ua paka, o Haihailaumeaiku,
O na wahine i ka wao o Maukele la,
Ho mai ana Pele liu la e,
Aumiki, auhuli, ka ale kua loloa,
Nuanua ka moana i ka lili o Pele,
O ke kua nui, ke kui la iluna o ka lani,
Wahia ka papaku, ka papaiaoa,
Ka papa a Kane ma i  hee ai i Maui,
Kahiliopua ke kua o ka la,
A Waiakahalaloa iakea,
O waa kai nana i ka auwaa lawaia,
Ku kapa kai e Kohala,
O ke akua lapu e Puuloa,
Ke uwalo la i ka mea hele,
Ke akua kui lehua o Kuaokala,
Kui mai ana i Makanoni,
Ka la puu la helu o Pualaa,
Ka la aku hoi e Kahuoi i ka uka anu,
E olohe koi ula e mauna mai ana,
Ka hikina o ka la o Kumukahi ma,
E haliko ae ana ka aama,
Lele hihee o Kohala, ke kau laina la,
E ka la pumehana ole o ka po
O ka la pe ai o ke ao kau aku iluna,
I ka malama la,
Elieli kau mai.

[From the time of her arrival to Hawaii, Pele fashions lei of lehua blossoms from Mokaulele in Hilo. May the majestic trees live forever. Until a solution is found to Rapid Ohia Death, wear your lehua in your heart, not in your lei!]

(Hoku o ka Pakipika, 3/6/1862, p. 4)

HokuoHawaii_3_6_1862_4.png
Ka Hoku o ka Pakipika, Buke I, Helu 24, Aoao 4. Maraki 6, 1862.

The story of Umi, by Simeon Keliikaapuni and J. H. Z. Kalunaaina, 1862.

HE MOOLELO NO UMI.

KEKAHI ALII KAULANA O KO HAWAII NEI PAE AINA

HELU 1.

I laweia mai e a’u noloko mai o kekahi Buke Moolelo Hawaii, i paiia ma Lahainaluna, M. H. 1838, a ke manao nei au e paiia kona Moolelo ma ka Nupepa Kuokoa, a me ke ano o kana hana i ka wa kahiko.

O Umi ke keiki a Liloa, aole nae oia ka Liloa keiki mua, aka, o Hakau ka mua a Liloa laua me Piena, ka Liloa wahine hoao maole ia; nolaila, ua kapaia o Hakau he alii nui, no ka mea, ua like pu ko Piena alii me ko Liloa; aka, o Umi, he keiki oia na Liloa me kekahi wahine ana i launa wale aku ai, o Akahiakuleana ka inoa o ua wahine la. Ua manao nuiia oia he wahine alii ole; aka, ma kona kuauhau, he alii no, hookahi o laua kupuna me Liloa. He mau mamo laua na Kanipahu.

[This is the beginning of the story of Umi as told by Simeon Keliikaapuni which he says he based off of the story in “Ka Mooolelo Hawaii.” This ran in the Kuokoa from 1/25/1862 to 2/8/1862. The telling of Umi’s story was then continued by J. H. Z. Kalunaaina from 2/22/1862 and concluded on 4/26/1862. Check out a translation of this serial column by Noʻeau Peralta, on the cool page of the Hamakua community group Hui Mālama i ke Ala ʻŪlili (huiMAU). Take a look also at all the other activities being done by huiMAU shown on their page. Wouldn’t it be awesome if other communities could look to this group as an example!]

 (Kuokoa, 1/25/1862, p. 1)

Kuokoa_1_25_1862_1.png
Ka Nupepa Kuokoa, Buke I, Helu 9, Aoao 1. Ianuari 25, 1862.

Umi, the son of Liloa and Akahiakuleana, 1859.

[Found under: “MOOOLELO HAWAII.—Helu 49.”]

Pertaining to Umi.—Umi was an alii of the people of Hawaii. Here is the history of this alii:

Umi was the son of Liloa, he was not the first son of Liloa, but Hakau was the first son of Liloa with Pinea, who was Liloa’s true “wife” [wahine hoao maoli]; therefore, Hakau was called a high chief, for the rank of Pinea was equal to that of Liloa. Umi however was the child of Liloa with a woman who he just took, her name being Akahiakuleana. It was widely thought that she was not an alii, but according to her genealogy she is indeed an alii; she and Liloa had a common ancestor. They were both descendants of Kanipahu.

Here is the genealogy of that Akahiakuleana from Kanipahu and Liloa’s genealogy from Kanipahu.

Kanipahu dwelt with Alaikauakoke, born was Kalapana, that being Liloa’s ancestor; Kanipahu dwelt with Hualani, born was Kalahumoku, that being Akahiakuleana’s ancestor. Continue reading

Kamakau’s story of Lonoikamakahiki, 1871.

[Found under: “KA MOOLELO HAWAII: NA S. M. KAMAKAU.”]

Pertaining to Lonoikamakahiki: Lonoikamakahiki was the child of Keawenuiaumi, the alii of Kau and Puna, and reigned over the entirety of those sections of Hawaii. He married a chiefess, Kaikilanikohepanio, from amongst the granchildren of Laeanuikaumanamana, and from the two of them were born the sons, Keawehanauikawalu and Kaihikapumahana, and the two of them became ancestors of chiefs and commoners. When Lono ruled, he was a chief who did not listen to nor heed the advice of his kahuna and counselors [kakaolelo], so some of his counselors left to find a good master [haku]. And that is why Lanahuimihaku folks left, to find a master who would follow and listen to their advice; they searched for a haku for themselves, and they lived went to live with Kailikapuakuihewa on Oahu, believing that he was a chief who was upright and who listened to everything the kahuna and kakaolelo instructed….

[S. M. Kamakau’s telling of the story of Lonoikamakahiki ran from 1/12/1871 to 2/2/1871 in the newspaper Au Okoa. It can be found in Ruling Chiefs, pp. 47–63.]

(Au Okoa, 1/12/1871, p. 1)

AuOkoa_1_12_1871_1.png
Ke Au Okoa, Buke VI, Helu 39, Aoao 1. Ianuari 12, 1871.

Lonoikamakahiki, unattributed, 1909.

A STORY

OF

LONOIKAMAKAHIKI

Son of Keawenuiaumi

And Fearless Grandson of

Umialiloa

And the Famous Riddling Chief of Great Hawaii of Keawe.

O Lonoikamakahiki kapu a Kalani
O Kalani kapu a Keawe i hanau
Hanau Kalani he Alii kuhalau
He lau kapaahu nehe o Lono—e.

[Lonoikamakahiki, the sacred one of Kalani
Sacred Kalani, born of Keawe
Born was Kalani, a expansive Chief
O Lono, a rustling of a heap of mats.]

(A Hawaiian Story.)

Words of clarification.—The story of Lonoikamakahiki is one of the stories delighted in by the native Hawaiians of Hawaii nei of the olden days, and it is a moolelo that was enjoyed by the alii born in this land who have passed on. We have endeavored to print this story to the greatest of our ability, but it is a common thing for there to be discrepancies from what is published with what is memorized by some people. May our readers please be patient with the mistakes, and take the valuable things that will teach us of the nature of the deeds of the alii of our land of days past. Publishing the valuable stories of our alii and makaainana of our land of the past is of great importance. We hope that this story will travel its path, delighting the readers of the Hoku. But do remember, O Readers, that money is what makes this possible, and consider that our kupuna were generous and welcoming people. Open the purse of aloha, and remember the life of our beloved.— Editor.

[This story of Lonoikamakahiki appears in Hoku o Hawaii from 7/8/1909 to 12/9/1909. Unfortunately, the first 11 buke of the Hoku, from 5/3/1906 to 5/24/1917 are not available yet online.]

(Hoku o Hawaii, 7/5/1909, p. XXX)

HokuoHawaii_7_8_1909_1.png
Ka Hoku o Hawaii, Buke IV, Helu 10, Aoao 1. Iulai 8, 1909.

Z. P. Kalokuokamaile’s Lonoikamakahiki, 1924.

ENJOYMENT TO PASS THE TIME.

THE STORY OF LONOIKAMAKAHIKI, THE EXPERT ALII WHO HAD NO EQUAL AT CONTESTS OF WIT, AND AT WAR.

CHAPTER I.

(Written by Z. P. K. Kawaikaumaiikamakaokaopua)

Lonoikamakahiki was born in the land of Napoopoo, at the base of the cliff of Manuahi, South Kona, Hawaii. Keawenuiaumi was the father, Koihalawai was the mother; and it was in Napoopoo where he was raised until adulthood; his caretakers were Hauna and his younger brother Loli.

These two men had one wife. They did not want two wahine, and they were both very nice; they did not fight or argue and there was no dissension between them over this one woman. When Lonoikamakahiki was young, he began to think.

When Lonoikamakahiki was looking at the many items of entertainment of his father placed in the royal house, and he saw the ihe pahee placed there, he looked for a long time and after a while he asked his caretakers:

“What is that long thing hanging up there in the house?” Continue reading