July 4, 1894.

19748564_10209284004996701_625985969750850631_n

On July 4, 1894 the Republic of Hawaiʻi was proclaimed by the provisional government that usurped Queen Liliʻuokalani. Continue reading

Advertisements

Provisional Government promoting Nupepa Kuokoa Puka La, 1893.

[Found under: “LOCAL AND GENERAL NEWS.”]

“Ka Leo o ka Lahui,” Hon. J. E. Bush’s daily, is now under the management of Hon. Joseph Nawahi, of Hilo, Hawaii. Continue reading

The day will come…, 1893.

ADMINISTRATION OF THE PROVISIONAL GOVERNMENT

To all beloved makaainana of the alii, Queen Liliuokalani, let it be known to all of you. The state of the Nation at this time, is under the administration of the provisional government by the reformist party [aoao hoomaemae], and military law is proclaimed by the new ministers of the provisional Government, that is: Continue reading

What was being said, 1893.

REVOLT IN HAWAII

The United States Asked to Annex the Islands.

A PROBLEM FOR THIS COUNTRY.

American Interests Demand Protection—Other Powers Might Object—Queen Dethroned.

San Francisco, Jan. 28.—News comes from the Sandwich Islands today that a revolution has resulted in the dethronement of Queen Liliuokalani and the newly established government desires to have Hawaii annexed to the United States. A commission of five men appointed by the new revolutionary government arrived here today from Honolulu bearing this news and will proceed at once to Washington to lay the matter before our government. The revolution appears to have had its direct cause inthe new constitution which the vueen essayed to force upon the people and which would have greatly increased her autocratic power. The new instrument, like the queen herself, was very inimicable to the white residents and their immense business interests. The revolution was almost a bloodless one, the government being taken by surprise. Continue reading

The Queen’s Protest. 1893.

KUKALA KUE A KE ALIIAIMOKU.

“O wau, Liliuokalani, ma ka lokomaikai o ke Akua, malalo o ke Kumukanawai o ke Aupuni Hawaii, Moiwahine, ma keia ke hoike paa nei i Ko’u kue i kekahi hana a mau hana paha a pau i lawelawe ia e kue ana Ia’u iho a me ke Aupuni Kumukanawai o ke Aupuni Hawaii e kekahi poe e koi ana ua kukulu lakou he Aupuni Kuikawa no ka manawa no keia Aupuni.

“Ke ae wale nei no Au mamuli o ka mana oi ikaika o Amerika Huipuia nona hoi ke Kuhina Elele Nui, ka Meamahaloia John L. Stevens, ua kauoha aku i na koa o Amerika Huipuia e hoopae ia mai ma Honolulu, a ua kukala ae e kokua no oia i ua Aupuni Kuikawa ’la no ka Manawa i oleloia.

“Nolaila, i mea e kaupale aku ai i na hookuia ana o na puali i hoolawa ia me na lako kaua, a malia paha o hoopoino ia ke ola; nolaila, malalo o keia Kuahaua Kue a i kauhola ia hoi e ua mana ikaika ’la, ke ae wale nei no Au e panee aku i Ko’u Mana a hiki i ka manawa a ke Aupuni o Amerika Huipuia, mamuli o na mea oiaio e waiho ia aku ai imua ona, e hoololi ai i na hana a kona Luna Aupuni a e hoonoho hou Ia’u maluna o ka mana A’u e koi nei ma ke ano Aliiaimoku o ka Paeaina Hawaii.”

“Hanaia ma Honolulu, i keia la 17 o Ianuari, M. H. 1893.”

“[Kakauinoaia:]

LILIUOKALANI, R.

Samuel Parker,
Kuhina o ko na Aina E.

Wm. H. Cornwell,
Kuhina Waiwai.

Jno. F. Colburn,
Kuhina Kalaiaina.

A. P. Peterson,
Loio Kuhina.

“Ia S. B. Dole a me kekahi poe e ae o ke Aupuni Kuikawa no ka Manawa o ka Paeaina Hawaii.”

[I Liliuokalani, by the grace of God and under the constitution of the Hawaiian Kingdom, Queen, do hereby solemnly protest against any and all acts done against myself and the constitutional Government of the Hawaiian Kingdom by certain persons claiming to have established a provisional government of and for this Kingdom.

That I yield to the superior force of the United States of America, whose minister plenipotentiary, His Excellency John L. Stevens, has caused United States troops to be landed at Honolulu and declared that he would support the said provisional government.

Now, to avoid any collision of armed forces and perhaps the loss of life, I do, under this protest, and impelled by said force, yield my authority until such time as the Government of the United States shall, upon the facts being presented to it, undo the actions of its representatives and reinstate me in the authority which I claim as the constitutional sovereign of the Hawaiian Islands.

Done at Honolulu this 17th day of January, A. D. 1893.

Liliuokalani, R.

Samuel Parker,
Minister of Foreign Affairs.

William H. Cornwell,
Minister of Finance.

John F. Colburn,
Minister of the Interior.

A. P. Peterson,
Attorney-General.

To S. B. Dole and some others of the Provisional Government of the Hawaiian Islands.]

(Hawaii Holomua, 1/18/1893, p. 2)

HawaiiHolomua_1_18_1893_2.png

Hawaii Holomua, Buke III, Helu 141, Aoao 2. Ianuari 18, 1893.

 

Protest, 1893.

SOVEREIGNTY GIVEN.

Because of the support of the American Minister for the provisional government to exist, Queen Liliuokalani relinquished her nation, with a statement protesting these actions. At this time she await the voice of redress and justice from the nations of Great Power of this world. God will lead us until we attain peace.

(Leo o ka Lahui, 1/19/1893, p. 2)

LOKL_1_19_1893_2.png

Ka Leo o ka Lahui, Buke II, Helu 625, Aoao 2. Ianuari 19, 1893.

“Annexation movement is practically unanimous,” 1893.

TO SPEAK FOR SPEEDY ANNEXATION.

William Brewster Oleson of Hawaii Talks of the Situation at Home.

William Brewster Oleson, principal of the Kamehameha (Hawaii) Manual Training School, was in the city yesterday on business. He left Honolulu four weeks ago to transact private business. Before returning he will go to Washington to do what he can to create a sentiment among Congressmen in favor of annexation. Continue reading