Hawaiian translation of A. F. Grant’s “Loyal Ned on the last cruise of the Alabama,” 1888.

NED NIXON

the

Steel-Hearted and the Unforgettable Executor of Orders;

and the

The Final Siege

of the

“ALABAMA,”

the

Fierce Fighter and Fire Breather of the Atlantic Ocean.

“There are two wondrous ones of the sea,
Feared by the Whalers;
The Alabama and the Shenandoah,
Chasing in the distance.” Continue reading

Advertisements

A mele composed by Mary Jane Montano for the fourth anniversary of the Outdoor Circle, 1916.

HONOLULU, OUR FAIRY LAND

A feature of yesterday’s birthday luncheon of the Outdoor Circle was the reading of a Hawaiian poem, written by Mrs. Mary Jane Kulani F. Montana [Montano], author of the verses of “The Old Plantation,” and dedicated to the Circle. The original verses and an English translation were read by Mrs. Webb. These were:

HONOLULU AINA KUPUA.

I.

I ka puu wau o Manoa,
I ka wai ola a Kanaloa,
E kilohi i ka nani punono
O Honolulu Aina Kupua.
Ua nani mai ka uka a ke kai
He mele aloha i ana ka puuwai,
Me he ala e i mai ana,
Honolulu Aina Kupua.

II.

Ua kini a lau na pua,
Kumoana la i kanahele,
Kanahele ohai pua ala,
I kanu ia e na lima aulii.
Aloha i ke oho o ka niu,
I ka holu nape i ke ehu kai,
Me he ala e i aku ana,
Honolulu Aina Kupua. Continue reading

Liliu’s National Anthem reaches New York, after a fashion, 1875.

Their National Hymn.

The words and music of the Hawaiian national anthem are both the composition of Mrs. Lila K. Dominis, the sister of King Kalakaua. The first part of the hymn we transcribe for the edification of our readers:

HE MELE LAHIU HAWAII.

Ka Makua Mana Loa,
Malin wai ia wakou,
E haliu aku rei.
We wa hian haahan,
E wan ka waluhia
O rei Pae Alna,
Wal Hawaiia Nuhan,
Mololo o Kou Malu. Continue reading

Lorrin Andrews’ Hawaiian language dictionary, 1862.

Kumu Olelo Hawaii.

We are thrilled to hear that the Hawaiian Language Manual being assembled by the esteemed L. Andrews [ka mea Mahaloia L. Aneru]. It is a Book that explains the essence of words, like the haole; only the letter P remains, and then it is finished. There was a great resolution by the Legislature to set aside funds for this endeavor; but not a penny has been given by the Government Treasury. It can be made ready for printing should there be a skilled Hawaiian, and if there is not, it will take about three months before it can be printed. And now, there are many haole who want to know the Hawaiian language; and so too of the Hawaiians, they want to know English; therefore, we believe that it is appropriate that the money is spent on this. Continue reading

Another “blue” story translated by J. W., 1862.

[Unuhiia no ke Kuokoa.]

UMIUMI ULIULI.

MAMUA AKU NEI, E NOHO ANA kekahi kanaka waiwai loa, paapu kona mau hale maikai, o kona mau pa, he gula a me ke dala; o na moe a me na noho, ua uhiia i ke kilika maikai loa, o kona mau kaa, ua hamoia i ke gula a maikai loa. O ka mea i apiki loa ai o ua kanaka nei, o ke ahinahina o ka umiumi; nolaila, weliweli ke nana aku, a makau na wahine o kona wahi ke hui aku i kona Comepane. He wahine hanohano e noho ana ma ia wahi, a elua ana mau kaikamahine, he mau wahine ui no laua a elua.

[This is the beginning of J. W.’s translation of Charles Perrault’s “Bluebeard.” Continue reading

The Blue Bird, 1862.

KA MANU ULIULI.

[Unuhiia no ke Kuokoa.]

HELU 1.

I KEKAHI MANAWA, E NOHO ANA kekahi Moi waiwai loa; a o kana wahine, ua make; a noho iho la ia me ka oluolu ole. Ewalu la o kona noho ana iloko o kekahi lumi uuku, o kana hana ka hookui i ke poo ma ka paia; aka, ua uhiia nae i ka pulu  i mea e eha ole ai ia. O na makaainana ona a pau loa, manao iho la e hele aku e ike, a e hooluolu ia ia; aole nae ona manao i ka lakou olelo. A Mahope, hele aku imua ona, he wahine i uhiia a paa i ka lole eleele, me ka uhimaka kanikau, me ka uwe ikaika loa, a kunana iho la ua Alii nei. Hookomo mai la ua Alii nei me ka oluolu, a no ka lilo loa i ke kamailio; nolaila, aole o laua olelo no ke kumu o ko laua pilikia.

[This is the beginning of another foreign kaao translated by J. W. Continue reading