Kamehameha V address at the opening of the legislature, in English, 1868.

Nobles and Representatives—

A great calamity has befallen the Island of Hawaii. My duty to my subjects has called me away from my Capital, and I have delegated a Royal Commission, presided over by my well-beloved father, to open the regular session of the legislature. Continue reading

Advertisements

Kamehameha V address at the opening of the legislature, in Hawaiian, 1868.

E na ‘Lii a me ka Poeikohoia—

Ua loohia mai ka pilikia nui maka mokupuni o Hawaii. Ke kono mai nei ka hana o ka’u oihana, e hele aku au iwaena o ko’u mau Makaainana, oiai, iloko o keia mau la pilikia o lakou; ae haalele iho i ke Kulanakauhale Alii o ka Aupuni. Ua haawi aku au i kekahi Komisina Alii, e hoomalu ia’na e ko’u Makuakane aloha nui ia, ma ke ano Peresidena, a na ia Komisina e wehe ae i ka haalawai ana, o ke Kau Ahaolelo o keia makahiki. Continue reading

Kamehameha V to open the legislature, 1868.

[Found under: “Na Mea Hou o Ke Alo Alii”]

King Kapuaiwa.—At half past 10 in the night of this past Wednesday, the King landed at Ainahou aboard his royal schooner Kamaile. When he landed, his regular horse carriage was awaiting him, and when he got on it, he travelled straight for his Palace at Iolani. Continue reading

Name song for Kamehameha V by Kamehameha III, 1868.

HE INOA NO KAMEHAMEHA V.

Kalani nui Kapuaiwa i ke kapu he inoa,
O ulupuni o ke aloha uluahewa,
O hoolailai e ko mai ke ano,
He ano aloha no kuu makuahine,
No’u keia liliha kumakena,
E luanuu a Keakalaniakau,
O ke kakau uhi kikowana o kewe,
Inoa makapala o Ahukini,
O oe kai luna o Kahakoililani,
I ka he o Mamakalau o Waikulani,
O Waikulani o ka manu haalilo,
Nana ia Lani na Ekamapu,
Na ka manu mapu o Kaulia,
Nana i leleluna o Numehalani,
I lele kohai i ka wa o Lauahea,
I ke kowa kapu o Hinamalailena,
I maka noenoe lani wahine a ma,
E hanini wale ana no ka waimaka,
Aloha oe—Olia? Continue reading

A Name Song for Kamehameha V, 1868.

HE INOA NO KAMEHAMEHA V.

Kalaninui Kapuaiwa i ke kapu he inoa,
He kua kapu oe no Waialii kukai kapu na Lono,
O Lono o ke kai maeleha kapu ka leo i Kolea la,
Ka Ewauli o Laakona ke’lii nona ia kua—e,
Hanohano Lahaina i ka ua Nalina,
Ke kipu mai  la i na kahawai,
O ka omaka wai ke iho la i kai,
Ilina opala aku la kai o Hauola,
I ka hoonuua ia e ka makani Malanai,
He noe ke kino oia makani ke pa mai,
Ulu iho la maha pepe ka lau o ka maia,
Ana ole i ka hookinaia e ke kaao—e,
Ua—i—I aku la oe iaia nei—e. Continue reading

Day honoring Kamehameha Paiea, 1892.

KAMEHAMEHA DAY

This 11th day of June is one of the important days for Hawaiians, cherished and greatly displayed amongst the holidays of the land. This day was established by Kamehameha V as a day of remembrance for his royal kupuna Kamehameha I, the conqueror of the nation who unified all of the islands to be governed under one alii. Continue reading