Letter from Emperor Franz Joseph to King Lunalilo, 1873.

[Found under: “Na Palapala hoalohaloha a na ‘Lii o Europa i ko kakou Moi.”]

To His Majesty Lunalilo, King of Hawaii.

Great and Good Friend: From the valuable letter dated January 14th of the present year, I have the information of the demise of His Majesty Kamehameha V., and your elevation to the Royal Throne of Hawaii. Continue reading

Advertisements

Letter from Emperor William to King Lunalilo, 1873.

[Found under: “Na Palapala hoalohaloha a na ‘Lii o Europa i ko kakou Moi.”]

To the Ruler of the Hawaiian Nation, Greeting:

I have just received Your letter of the 14th of January, the painful  news that Your Cousin, King Kamehameha V., Continue reading

Letter from King William to King Lunalilo, 1873.

[Found under: “Na Palapala hoalohaloha a na ‘Lii o Europa i ko kakou Moi.”]

Sire: I thank Your Majesty for having kindly communicated to me through your letter of the 14th of January, utl. the sad news of the unexpected demise of your beloved Cousin, His Majesty Kamehameha V., Continue reading

Hula law amendment in Hawaiian, 1865.

HE KANAWAI

E HOOLOLI AI KA PAUKU 98 O KE KANAWAI KIVILA.

E hooholoia e ka Moi a me ka Ahaolelo o ko Hawaii Pae Aina i akoakoa iloko o ka Ahaolelo kau Kanawai o ke Aupuni:

Pauku 1. E hoololiia a ma keia ua hoololiia no ka Pauku 98 o ke Kanawai Kivila, ma ke kapae ana i na huaolelo “elima,” me ka hookomo ana ma ia wahi ka huaolelo “hookahi” ma ka lalani eiwa, a me ke kapae ana i ka huaolelo “eono” a me ka hookomo ana ma kona wahi i ka huaolelo “ekolu” ma ka lalani hope loa oia pauku, a penei e heluheluia’i ua Pauku la: Continue reading

Kamehameha V address at the opening of the legislature, in English, 1868.

Nobles and Representatives—

A great calamity has befallen the Island of Hawaii. My duty to my subjects has called me away from my Capital, and I have delegated a Royal Commission, presided over by my well-beloved father, to open the regular session of the legislature. Continue reading

Kamehameha V address at the opening of the legislature, in Hawaiian, 1868.

E na ‘Lii a me ka Poeikohoia—

Ua loohia mai ka pilikia nui maka mokupuni o Hawaii. Ke kono mai nei ka hana o ka’u oihana, e hele aku au iwaena o ko’u mau Makaainana, oiai, iloko o keia mau la pilikia o lakou; ae haalele iho i ke Kulanakauhale Alii o ka Aupuni. Ua haawi aku au i kekahi Komisina Alii, e hoomalu ia’na e ko’u Makuakane aloha nui ia, ma ke ano Peresidena, a na ia Komisina e wehe ae i ka haalawai ana, o ke Kau Ahaolelo o keia makahiki. Continue reading