Chinese New Year celebrated in Hilo, 1883.

恭喜!

nupepa

Island Notes.

HAWAII—HILO.

Genial showers are falling, the cane is growing, the mills grinding, and everything promises prosperity.

Yesterday the Chinese New Year, or Konohi, passed off in grand celestial style. Bales of firecrackers, Chinese bombs and Roman candles were exploded, and any amount of chickens, rice and sweetmeats were consumed. The layout was grand in every Chinese establishment. The blooming jonquils, fragrant lilies and other flowers formed the background to their loaded tables. All were welcome and hospitality was dealt out indiscriminately with a free hand.

View original post 236 more words

Advertisement

A new Hawaiian language newspaper to be printed on Kauai? 1909.

A NEW HAWAIIAN NEWSPAPER

In the office of the Attorney White [John D. White] of Kauai, announced was the idea to publish a Hawaiian newspaper for the Sun-Snatching Island [Kauai], however, the name of the newspaper to be published was not revealed.

Continue reading

The Queen’s Protest. 1893.

nupepa

KUKALA KUE A KE ALIIAIMOKU.

“O wau, Liliuokalani, ma ka lokomaikai o ke Akua, malalo o ke Kumukanawai o ke Aupuni Hawaii, Moiwahine, ma keia ke hoike paa nei i Ko’u kue i kekahi hana a mau hana paha a pau i lawelawe ia e kue ana Ia’u iho a me ke Aupuni Kumukanawai o ke Aupuni Hawaii e kekahi poe e koi ana ua kukulu lakou he Aupuni Kuikawa no ka manawa no keia Aupuni.

“Ke ae wale nei no Au mamuli o ka mana oi ikaika o Amerika Huipuia nona hoi ke Kuhina Elele Nui, ka Meamahaloia John L. Stevens, ua kauoha aku i na koa o Amerika Huipuia e hoopae ia mai ma Honolulu, a ua kukala ae e kokua no oia i ua Aupuni Kuikawa ’la no ka Manawa i oleloia.

“Nolaila, i mea e kaupale aku ai i na hookuia ana o na puali i…

View original post 382 more words

Medical treatment 100 years ago, 1920.

THE POOR SICK

While we were in the Office of the County Attorney [Loio Kalana] of Hawaii, a poor Hawaiian Mother appeared with her weakly daughter, and she expressed to the County Attorney of Hawaii. Because of the debility of her daughter, the daughter was in Hilo Hospital for forty days, and when she got a little better, she was discharged even if we could see that the young girl had not conquered her wasting away from sickness. Continue reading