Hula in California, 1862.

[Found under: “SACRAMENTO CORRESPONDENCE.”]

THE KANAKA TROUPE.

Speaking of Melodeons reminds me of the Kanaka Troupe, or Hawaiian Dancers. Have they visited your quiet town yet? [Yes, and got nothing—Eds.] Continue reading

Advertisements

More on hula in California, 1862.

[Found under: “NOTES OF THE WEEK.”]

Small Business.—We learn that Mr. Charles H. Derby went over to San Francisco in the Comet, taking with him five kanakas and one wahine, for the purpose of opening an exhibition in that city. Continue reading

He aha ia mea ka holomua? 1930.

KE AU KAHIKO O HAWAII NEI A ME KEIA AU HOU E NEE NEI

(Kakauia e George Pooloa)

Ke huli aku a hookuku ae i ke au i hala a me keia au e maalo nei e like me kona hou pela no e hou ai na mea apau; ua lohi ke ano o ka noho’na, ua nalo na pupupu hale pili mauu Hawaii, ua nalo na palau moena, nalo ke kuku kapa ana a nalo na mea apau o ke au i ko kaua mau kupuna a nalo pu me na laau a me ka lapaau ana i na maʻi.

Continue reading