Arrival of Catholic priests and nuns, including Damien de Veuster, 1864.

[Found under: “NA MEA HOU O HAWAII NEI.”]

New Priests and Nuns.—With the arrival of the ship R. W. Wood, from Europe, last week Saturday, arrived on board were new Priests and student priests and Nuns of the true Catholic faith. Here are their names: Continue reading

Thank you to all the mothers in this world and the next, 1922, 2020.

DAY TO REMEMBER MOTHERS.

At Kaumakapili Church this Sunday, the 14th, at 11 o’clock, there will be held a prayer assembly being there was a proclamation by the Governor; therefore the public is invited with aloha to fill the Church, for it will be a special day that is to be commemorated every year. Continue reading

Death of Gershom Kelekoma Waiau, 1920.

Rev. G. K. Waiau Passed On

On the 7th of the past April, our friend Rev. G. K. Waiau left this life and went on the path of no return.

He lived in Pauoa for a long time, and there he lived until he left his family and friends grieving for him.

Ke Alakai newspaper grieves with the family who is left without a father. Continue reading

100 years since the Missionaries left Boston, 1919.

YESTERDAY MADE A FULL ONE-HUNDRED YEARS SINCE THE MISSIONARIES LEFT BOSTON.

The image below is of the very first group of Missionaries to leave Boston, on the 23 of the month of October, 1819. Yesterday makes a full one hundred years from their leaving America aboard the brig [mokupe’a] Thaddeus, and landed at Kailua, Hawaii, on the 4th of April, 1820. Seen are each of their names beneath their pictures; and on the 10th of April of this coming year, it will be a hundred years since their arrival in Hawaii nei, with commemorations held for them by Hawaii’s people in this town. Continue reading

Disclaimer and the power of the missionaries and the church, 1869.

A disclaimer:

Mamuli o ke kono ana mai a ka lehulehu e hoopuka i Kaao a moolelo Hawaii a haole ma ko kakou nupepa, a no ka mea hoi, no ka lehulehu ka nupepa, nolaila, ua ae aku makou e hoopukaia ke Kaao Hawaii malalo iho nei. Aka, ke noi nei makou, o na olelo maalea a me na olelo hoomanamana o ka wa kahiko, aole no ia he mea na kakou e manaoio aku ai; he hoike ana ia i ke ano hupo loa o ko kakou lahui i kela wa. O na hewa a me na olelo pelapela, e kapae loa aku ka haku Kaao ia mea mai kona kakau ana mai. Continue reading

Ua hala na makahiki he hookahi haneri iwakalua kumalima, 1894 / 2019.

Ka Hoolauwili a na Enemi.

I keia wa a kakou e noho nei, ke hoomaopopo nei makou i ka hooko o ka lahui i keia olelo hemolele, i hoikeia ia Paulo penei: “Aole oia wale no, ke hauoli nei  no hoi kakou iloko o na popilikia; ke ike nei, e hana ana ka popilikia i ke ahonui; a o ke ahonui i ka hoao ana; a o ka hoao ana i ka manaolana.” Rom. 5: 3, 4. Continue reading