Day after La Kuokoa, 1879.

Yesterday, the 28th of November, was a national holiday of Hawaii nei, and it was the Thirty-Sixth year as a nation because of the agreement of the great nations of Great Britain and France. It is a day that is cherished by every Hawaiian heart. Continue reading

The time will come, 1893.

Tomorrow, November 28, is the Independence Day of Hawaii nei, and it will be the fiftieth year of our living as an Independent Nation, and being recognized by the enlightened nations of the world. This is the jubilee year; however, the plunderers believe that they hold the steering paddle and that we will not have a joyful jubilee on that day. What of that; let us be patient, for there will come a day that the lahui will be joyful and be pleased to no end. Hold your breaths! It will come!

(Lei Momi, 11/27/1893, p. 4)

LeiMomi_11_27_1893_4.png

Ka Lei Momi, Buke I, Helu 17, Aoao 4. Novemaba 27, 1893.

La Kuokoa celebrated at Kawaiahao Church, 1892.

AN OPEN INVITATION.

To all citizens who have aloha for their Alii and patriots of Queen Liliuokalani, in the district of Honolulu;

Aloha to you all: Those whose names appear below are members of the Committee to invite all citizens for the YMCA [Ahahui Opiopio Imipono Karistiano] of Kawaiahao and Kaumakapili. Continue reading

Another mele for La Kuokoa, 1871.

No ka La Kuokoa.

Leo.—A Victory, Happy Hours. p 144.

1. Ke kani nei na pahu e,
Ma keia la maikai;
E ala mai a oli ae,
La Kuokoa nei.
Ke kani nei na mele e
Mauka, a makai;
Maanei, ma o, a ma na puu,
Nani ke kani mai.

Cho—Hooho pu na kini nei,
Huza, huza, e oli e,
Huza, huza, huza, e oli e,
Huza, huza, huza, e oli e. Continue reading

A song for Hawaiian Independence Day, 1870.

La Kuokoa o Hawaii.

1. E ku kakou a olioli pu,
No ka la Kuokoa o Hawaii nei,
Ua hiki no ia kakou,
Ke haanui a haakena,
I ka pomaikai o ka lahui,
No ka la Kuokoa o ke aupuni.

He la kupanaha no  keia,
I ike ole ia mamua,
Ia Kauikeaouli me Liholiho,
Me na la mua o Kamehameha.

2. Ke ku mai nei Hawaii,
Ua hauoli na kuahiwi,
Ua haanou o Maunakea,
Ua hipahipa o Maunaloa,
Hu-lo-hu-lo o Hualalai,
No ka la Kuokoa o ke aupuni.

He la kupanaha no keia, &c., Continue reading