Rally ’Round the Flag, Boys, 1871.

For La Kuokoa.

Melody.—Rally round the flag, Happy Hours, p. [162].

1 Rally ’round the flag, boys,
Rally ’round the flag;
On this Independence Day, rejoice;
Join together, from the green valleys,
And, from the plains;
On this Independence Day, rejoice.

Cho.—Hawaii forever,
Hurrah boys, hurrah;—
The rebels run,
Long live the King,
And, rally ’round the flag, boys
Rally ’round the flag;
On this Independence Day, rejoice. Continue reading

Another mele for La Kuokoa, 1871.

No ka La Kuokoa.

Leo.—A Victory, Happy Hours. p 144.

1. Ke kani nei na pahu e,
Ma keia la maikai;
E ala mai a oli ae,
La Kuokoa nei.
Ke kani nei na mele e
Mauka, a makai;
Maanei, ma o, a ma na puu,
Nani ke kani mai.

Cho—Hooho pu na kini nei,
Huza, huza, e oli e,
Huza, huza, huza, e oli e,
Huza, huza, huza, e oli e. Continue reading