“Kunihi ka mauna,” 1909.

[Found under: “Ka Moolelo Hiwahiwa o KAWELO: Ka Hiapa’iole a ka Ikaika, ka Mea Nana i Hoohaahaa ke Oolea o Kauahoa, ka Ui o Hanalei; o ka Mea Nana ka Laau Kaulana o Kuikaa, a Nana ka Wahine Hoolei Ikoi o Kanewahineikiaoha”]

Huli kunihi ka mauna la i ka lai,
O Waialeale la i Wailua, Continue reading

“Kunihi ka mauna,” 1893.

[Found under: “KA MOOLELO O HIIAKAIKAPOLIOPELE I HOOPONOPONOIA MAI KA POE KAHIKO MAI A ME KA POE I HOOPAA I NA MOOLELO A ME NA KAAO KAHIKO O HAWAII NEI.”]

Kunihi ka mauna i ka lai e
O Waialeale la i Wailua Continue reading

Death of Sophia Sheldon, 1897.

SOPHIA SHELDON HAS PASSED ON.

In the afternoon of this past Sunday, May 23, at 4 p. m., the spirit of the body of Miss Kopaea L. Sheldon [Miss Sophia L. Sheldon] left this life at her residence in Iwilei, Honolulu, at 46 years old; she was born in North Kona, Hawaii, on the 15th of November 1850, by Henry L. Sheldon and Hanna Sheldon; she has brothers and children and grandchildren and much family and friends who she left behind who are grieving for her with lamentation. Continue reading

“Haaheo Kilohana i ka Lai,” 1952.

FRAGRANT MEMORY—In memory of the late Mrs. C. M. Cooke, who founded the Honolulu Academy of Arts 25 years ago, this group of Hawaiian women will sing and play “Haaheo Kilohana i ka Laʻi” at tonight’s opening of the Academy Members’ Annual Show from 8 to 10. The song was composed for Mrs. Cooke by Mary Jane F. Monatno. It was set to music by Mrs. Bina Mossman. Shown above are: left to right, Louise Akeo Silva, Flora Hayes, Julia Nui Hoopili; back row, Joanna Wilcox, Kuualoha Treadway and Bina Mossman.—Academy photo.

(Star-Bulletin, 2/27/1952, p. 22)

StarBulletin_2_27_1952_22.png

Honolulu Star-Bulletin, Volume LVIII, Number 18548, Page 22. February 27, 1952.