Ku Haaheo! 1881 / Today / Tomorrow.

O HAWAII NO KA OI.

HE KAENA NA KALAKAUA NO HAWAII NEI.

Ua au hele mai au ma na moana lipolipo
E ike i ka nani kamahao o ka Honua nei
O ka ikiki o ke alahele o Inia mamao
Ka koʻu mau maka i hihio ai ma ka moe
He luaole na hiohiona kaulana o Kina
I koʻu kaala ana ma na aʻekai o Aferika
A hiki malihini ma na palena o Europa
Ua halawai mai au me ko lakou ikaika
Me na hanohano lua ole o ke ao nei
Ua kaupaonaia lakou ma kou  puuwai
O ka puana huna iloko o Hawaii no ka oi. Continue reading

Advertisements

O Kamakaeha ia, o Liliu, o Loloku, 1901.

O MAKAAINANA WHO TRULY LOVE THE CHIEF. ARISE, MAKE HASTE.

Show our true aloha for our Royal Mother by going to see Her on Her birthday that will be observed this coming Monday, September 2, from 12 o’clock until 1 p.m. There is only one hour to go in and shake hands with Her. This will be a large royal audience given to the public, from the kamaaina to the malihini, from the lofty ones to the lowly, from the rich to the poor, for the haole and we, Hawaii’s own. The great desire of our beloved Queen is for Her to see us, Her own makaainana going to see Her. Continue reading