Death announcement for Zerubabela Kapule, aka Zakaria Kapule, 1923.

Did you see the Nūhou Monday post from Bishop Museum? Here is a obituary for Zerubabela Kapule who was also known as Zakaria [Zachariah].

Obituaries

ZERUBABELA KAPULE

Zerubabela Kapule, retired and pensioned member of the Hawaiian band, died last Thursday evening at his home, Continue reading

Advertisement

He Aupuni Palapala project at Bishop Museum, 2021.

Did you see the latest Nūhou Monday post from Bishop Museum? It mentions Ka Nūhou, the Hawaiian language newsletter put out by the club, Hui Aloha ʻĀina Tuahine at University of Hawaii at Mānoa. That was 49 years ago! Click here for the Nūhou Monday post from He Aupuni Palapala!

E na makua Hawaiʻi me na kupuna Hawaiʻi

…ʻO ʻoukou no na kumu helu ekahi o ka ʻolelo Hawaiʻi. Ka ʻolelo i aʻo ʻia mai ka puke mai, oʻohe no e like me ka ʻolelo mai koʻoukou waha mai.

Hawaiian parents and grandparents, you are the best teachers of the Hawaiian language.
The language taught from books is not like the language that comes from your mouths.
—A plea written by Haunani Bernardino, editor of Ka Nuhou, an English-Hawaiian newsletter.

Haunani Bernardino

Nuulani Atkins

Lurline Naone

Bill Wilson

By Arlene Lum
Star-Bulletinn Writer

Hawaiian is a living language and NOT a foreign one. And if a group of University of Hawaii students had their way, Hawaiian youngsters would be bilingual.

There are only 5,000 people in the State now who can speak the beautiful, musical language and only 150 at the University are trying to learn.

The reason?

“We were brought up feeling ashamed of our heritage,” according to Nuulani Atkins, a senior in his third year of language study. “I hated myself. I hated the Hawaiians. I felt inferior.” Continue reading

Revealing what was lost, 2021.

La Hanau

EDWIN M. DESHA

O Edwin M. Desha, ka  Lunanui o Ka Hoku o Hawaii, ke hoomanao ana i kona la hanau ma keia Poalima iho, Okakoba 18.

Mawaho ae o kona kulana he boki nui no ka Hoku, he kakauolelo o Mr. Desha na Lunahoomalu Samuel M. Spencer of ke Kalana o Hawaii. He lala ku maikai oia no ka hui Liona o Hilo, a pela nohoi me kekahi mau ahahui e ae. Ma kekahi olelo ana ae, he kanaka paa loa oia i ka hana a aole he loaa iaia ka manawa no ka lawe ana i kona hoomaha, a pela nohoi ma kona la hanau.

Me na upu maikai ana no ka la hanau hauoli e Eddie, mai ka papa pa’i holookoa o ka Hoku.

[Did you check out the new “Nūhou Monday” post out from Bishop Museum’s He Aupuni Palapala group? It talks about you can actually see a picture of Edwin M. Desha in the original of this newspaper! Click here to get taken to the page.

P.S. I am amused with the phrase “he boki nui”.]

(Hoku o Hawaii, 10/16/1940, p. 1)

Ka Hoku o Hawaii, Volume XXXV, Number 25, Aoao 1. Okakoba 16, 1940.