“Eia o Awini pali alii hulaana,” 1924.

[Found under: “Hiamoe o Kamaka Stillman Iloko o ka Maha”]

The mele below is one of the things which proves that Kamehameha was raised by Kahaopulani and that he was raised at Awini, thus:

Eia o Awini pali alii hulaana,
E noho ana Kahaopulani,
Hanai ia Paiea he alii,
I kohola maloko Kekuiapoiwa, Continue reading

Advertisements

Genealogy of Kahaopulani, 1911.

CORRECTION OF GENEALOGY

This is a reprinting of the genealogy of Kahaopulani, the royal caretaker who raised Kamehameha I. at Awini; and so that the number of children given birth by Kamaka Stillman in a direct line, and not just one daughter as was shown in the earlier printing in Issue 19, Volume II of Ke Au Hou, May 10, 1911: Continue reading

Kamaka Stillman refutes the story about Naeole raising Kamehameha, 1911.

A Response by “O-u-ka-maka-o-ka-wauke-oi-opiopio.”

Mr. Editor of Ke Au Hou:

With appreciation:—Please allow me my clarification pertaining to the one who raised Kamehameha I that was shown in the newspaper “Kuokoa Home Rula” on the 10th of February past, 1911, which said that it was Naeole. But forgive me for the tardiness of my response, for I soon received my issue of that paper mentioned above from a friend last week, and in order that the actual person who raised Kamehameha I is made known, that it is not Naeole as is being stated, that is why I am publishing this without intent to elevate chiefly genealogy, for the rude statements are embarrassing; there are so many people who are associated with alii, and covetous of alii who have genealogies that are printed in books. Pertaining to the parentage of Kamehameha, here it is: Continue reading

Day honoring Kamehameha Paiea, 1892.

KAMEHAMEHA DAY

This 11th day of June is one of the important days for Hawaiians, cherished and greatly displayed amongst the holidays of the land. This day was established by Kamehameha V as a day of remembrance for his royal kupuna Kamehameha I, the conqueror of the nation who unified all of the islands to be governed under one alii. Continue reading

This must have been an awesome image, 1875.

SUPERB GIFT

FROM THE

Kuokoa Newspaper for 1876!

This coming year, 1876, the Kuokoa Newspaper, and Greatest Prize of the Hawaiian Nation, will gift to its people who prepay their two dollars, a superb and proud gift, that being Pictures of the seven Monarchs of Hawaii nei, from Kamehameha I, the “Napoleon of the Pacific;” Liholiho I., Kamehameha II.; Kamehameha III.; Kamehameha IV., Liholiho II.; Kamehameha V.; Lunalilo I.; and Kalakaua I. Their Pictures will be all printed on thick paper so that it can be taken care of greatly. Continue reading

Patriots celebrate La Hoihoi Ea in lands afar! 1862.

[For the Kuokoa.]

Hoihoi Ea Banquet

FOR THE HAWAIIAN NATION, ON THE 31st OF JULY, 1862.

The 31st of July is a day celebrated by the Hawaiian Nation because it is the day on which the sovereignty of the land was restored, from the year 1843 until this year in which it is remembered. Therefore, we, the natives of Hawaii who live in this strange land, because of our aloha for our land of birth, make this a day of remembrance and a day of prayer, setting aside our labors.

This is what was done on that day: Before that day, food was purchased, and in the morning of that day, the food was cooked first, and all the food was assembled on a table that was covered with the green foliage of the Puluki;¹ and when the conch was sounded, the fellow diners came and sat upon their own seats. Then L. H. Kapuaa stood and spoke of the nature of activities of the day; before the singing. This is one of the songs composed by the youths of the Snow Flurry [na keiki o ka Ehu Hau]. This is it below.

 1. Aloha i ka aina,
  I ke one hanau,
  O ke ao lewa he inoa,
  O ka Haku ka Moi,
  Na keiki kamaaina,
  Na pua ala mau,
  Ua hoihoi mai ka ea,
  Kau  hou ka Hae Hawaii.
  .
 2. Nolaila e na hoa,
  E ku a mele pu,
  Hauoli like kakou,
  Ma keia waoakua,
  Ua nui na la i hala,
  Aole kakou i hoomanao,
  Ua hoihoi mai ka ea,
  Kau hou ka Hae Hawaii.
  .
 3. O Thomas ka mama,
  Ma na ale o ke kai,
  A hiki ma Hawaii,
  Kuka me ka Moi,
  Me na Luna Aupuni,
  Holo ke kuikahi,
  Ua hoihoi mai ka ea,
  Kau hou ka Hae Hawaii.
  .
 4. Hoopauia o Lokeoki,
  Hoi nele aku ia,
  Ka moana Pakipika,
  Hauoli Hawaii,
  I ka la hope o Iulai,
  Ala ae kakou,
  Ua hoihoi mai ka ea,
  Kau hou ka Hae Hawaii.
  .
 5. E ala e na keiki,
  O ka Ehu Hau,
  Mele me ka hauoli,
  Hoonani ke Akua,
  Nana kokua mai,
  Ka ea o ka aina,
  Ua hoihoi mai ke ea,
  Kau hou ka Hae Hawaii.

Continue reading