Birthday of Kamehameha III.

[Found under: “NU HOU HAWAII.”]

The birthday of Kamehameha III was celebrated here in Honolulu on this past March 17 as a holiday in this manner: The doors of all the government offices were closed; there were shots at 12 o’clock at the battery of Kakaako; and there was a shooting competition by the King’s Own, the Prince’s Own, and the Mamalahoa Guards at Auwaiolimu.

(Ko Hawaii Pae Aina, 3/20/1886, p. 2)

Ko Hawaii Pae Aina, Buke IX, Helu 12, Aoao 2. Maraki 20, 1886.
Advertisement

On earth day, a mele for Kamehameha III attributed to Kamehameha II, 1866.

[Found under “No Kalani ‘Kauikeaouli Kamehameha III.'”]

O hanau ka Honua a mole ka honua,
O kokolo ke aa ka weli o ka honua,
O lani weli ka honua o lani Ii,
O holo pu ka mole o uina ke aa,
O hale Kaopulewa ka honua,
O Palinuu ka honua akea ka honua,
O honua ku o honua noho ka honua,
O honua lewa o honua paa ka honua,
Ka honua ilalo,—ilalo nuu ka honua,
O honua a “Kea,” na kea ka honua,
O honua a “Papa,” na Papa ka honua,
O ka hiapo honua a Papa i hanau,
Oia ho—i, o ka honu—a, hanau ka honua,
O ka honua la hoi auanei ko lalo nei la,
Owai la hoi auanei ko luna la?
Owai la, o ka po, aia—aia hoi ha,
“Pala kiohoa i ku ua ka pua koa,
Puai aweawe ula i ka laau,
I ena mai i ke aha kauka huna
I ku puupuu no i ke Kuahine,
Kahe koko koko iole ka ua i ke kula,
Mala ka ili mala wale o ka ilima,
I ka powa haalele ia e ka La,
He oki ua ka hau opu o Kalena,
Ku i ka hono o Lihue newa ka pua—e,
E aloha—e. Continue reading

A kingdom of literacy, 1869.

Hear this.

May our newspaper readers of this past year see this; while we are busy fulfilling your subscriptions for the time, if you do not receive this year’s newspapers in some of your districts, do not be puzzled, but think first about not paying for the year being the reason newspapers have not been sent, however if you are prepared to pay your debts of the past and for this current year, then newspapers will be handed over with no delay as you per your wishes. Continue reading

Translation of Kauikeaouli’s speech by Kauka Judd, 1843.

[Found under: “More British Aggression—Seizure of the Sandwich Islands.”]

All demands for proof of damages were regarded as “vexatious and inapplicable,” and the King was compelled to make a conditional cession of the islands to British Government, which he did by proclamation, as follows:

Where are you, Chiefs, People and Commons from my ancestor and people from foreign lands! Continue reading

Kamehameha III’s new royal standard, 1845.

Foreign Office, May 14th, 1845.

Sir,—I am commanded by the King, to make known to you His Majesty’s thanks for the kind courtesy with which you have allowed one of your men to prepare his Royal Standard, according to the national devices arranged at the Herald’s Office, in London. Continue reading

La Hoihoi Ea, 1895.

RESTORATION DAY OF HAWAII.

The coming Wednesday, July 31, is the day that Admiral Thomas restored the glorious Flag of Hawaii nei, after he stripped these Hawaiian Islands and took them under his power on the 25th of February 1843.

And from the taking of the beautiful Flag of Hawaii until its return was five months and some days, and the glory of Hawaii was regained, for the beautiful, magnificent stripes of the Hawaiian Flag was seen once more.

This day is a sacred day in the hearts of all true Hawaiians, and they commemorate the day that the life returned to the loving communities of Hawaii nei.

And the proclamation proclaimed by the King, Kauikeaouli Kamehameha III was fulfilled, as he commanded all the devout from Hawaii to Kauai to kneel down and give glory to God Almighty for returning the beloved sovereignty to our homeland.

It is true that the supplication of the devout was heard, for the beautiful Flag of Hawaii nei was indeed restored by the Power of God, Jehovah.

Therefore, O Lahui, let us be happy and rejoice, for gaining this glorious day which established the foundation for a new step, that being the Independence of these Islands given by France, Britain, and America.

Now all true faithful ones should take some time on this awesome and sacred day as time to glorify God, Jehovah almighty for his true love for us.

(Oiaio, 8/2/1895, p. 4)

Oiaio_8_2_1895_4.png

Ka Oiaio, Buke VII, Helu 22, Aoao 4. Augate 2, 1895.

Mauna a Kea, Moana a Kea: Hawaii nei is sacred in its entirety, from the sun above to the land and ocean below. 1866 / today and the future.

No Kalani “Kauikeaouli Kamehameha III.”

“O hanau ka po ia luna,
Hanau ka po i luna nei,
O lani hanee ka po o pinai ke ewe,
O pipili ka po o moe anaanale’a,
O kohi ana le’a ka po o mahianale’a,
O huli e ka po o kaawale ka pili,
O ke keiki po lani keia a “Kea,” i hanau,
Keiki akahi a ka po keiki alua a ka po,
Keiki akolu a ka po,
O ke kuakoko o ka po,
E hanau mai auanei ka po,
Oia hoi, o ka Po, hanau ka po,
O ka po la hoi auanei ko luna nei la,
Owai la hoi auanei ko lalo na,
Owai la, O ka moku, Ai’a, aia hoi ha,
“Palaki,” ka pua i ka ua pala ka hinano,
Kahaha ka nahele o koolau,
Uli e aku la ke poo o Haihala,
He mauna ia iluna o Makaolehua,
He mau lehua na ka wai a koloa,
I kanu i ke kai o Piakalae,
Noeo aku la ke kai i ka akani,
Mehe koko pau mano la i ka moae,
Ka ula o ke kai mai “Nae a Hilia”—e,
E aloha—e.

Kai ka hili hewa o ka lima i ka po nei,
Ua kuhi i kuu kahela he moe hewa—a ha’e,
Moe ka makani o lalo ua ahiahi,
Kau ka malo o ka Ikioe i ka pohu,
Puhala ka ihu nana i ke kaao,
Kuhelahela i ka malie na kaha,
Waiho kaka ke kula o Kaiolohia,
Ka lele maopu i ka wai a ka naulu,
Ka hoo wawa i ka piha a ka manu he lai—e,
E aloha—e.

[Na] AUA.

O hanau ka Moku a kupu,
A lau, a loa, a ao, a muo a lilo,
Ka moku ia luna o Hawaii,
O Hawaii nei no ka moku,
He Pulewa ka aina he Naka Hawaii,
E lewa wale ana no i ka lani lewa,
Hanoa mai e Wakea pa hano ia,
Malia kea a o ka moku me ka honua,
Paa ia lawaalani i ka lima akau o Wakea,
Paa Hawaii, a laa Hawaii la ikea he moku,
O ka moku la hoi auanei kolalo nei la,
Owai la hoi auanei ko luna, owai la?
O ke Ao—aia—aia hoi ha.”

“Hii Puna i ke keiki puu i ke alo o Moikeha,
I na pae puu hala iluna,
Hele Kalalea iho au ana i kai,
He mau maka ka liu na ka makani,
Ike akuu oe ia Aahoaka,
E hemo kahi ana i ke alo o Wailua,
Uu ka pua a ka makani hoolua,
Malua Haupu ke poo o Keolewa—e
E aloha—e.

Aloha wale iho no ia Wailua,
I ka hiolo a ka pua hau i ka wai—a, hae,
Wai Maluaka onio ka laumania,
Kahuli Kapaa ke alo o Kuahiahi,
Haili ana Puna ia’u me ipo la,
Ka wao aku o ka hau o Palehuna,
O ka waikini aku no ka hoi ia,
Aohe wa ua ike aku no hoi—e,
E aloha—e.
Ua ike o ka maka kai halawai,
A o i pa na lima e meheu ai—a hae.”

Na HAUNA.

“O hanau ke Ao, o hiki ae,
O ohi ae ke ao o hiki ae,
O mokupawa ke ao o hiki ae,
O akaula ke ao o hiki ae,
O moakaka ku ke ao mola’e,
O opukupuku ke ao melemele,
O memele ka “opua” he la—i,
O oponiuli ka opua hiwahiwa,
O hiwahiwa ka opua lani ele,
Eleele ka lani hu hulu weo,
Lani ekaeka ha eleele,
Hakona hakuma hakumakuma,
O ke ao nui mai hee ua keia,
E hoowiliwili mai ana e hana-u,
Oia hoi—o ke Ao—hanau ke ao,
O ke ao la hoi auanei ko luna nei la,
Owai la auanei ko lalo la?
Owai la—o ka Mauna—aia—Aia hoi ha.”

“Hoinainau mea ipo ka nahele,
Hookokoe ana ka maka i ka moani,
I ka ike i na pua hoomahie luna,
Ua hihina wale i Moeawakea,
Ka inoa ua poina ia Malio,
Aia ka i pua lei o ha—o,
I Puna no ka waihona a ka makani,
Kaele ka malama ana a ka puulena,
I kahi mea hoalohaloha no—e,
E aloha—e,
O ke aloha ia e pa waa nei,
E hou nui ai ka maka ke ike aku—a,
Hae.”

Ike i na lani ua o mahele ana,
He omaomao ka la kakaia kea,
He la aihaa nui ia no ka ua,
Hele awili ke poo o ka lehua,
Ako Hilo i ka malua a pau ke aho,
Hoi ka i-i akamai a ka malie,
Kohi i kawelewele a ka lai,
O kuu ike wale aku no i ka hala,
Ua hoopapa kai wale i Haena—e,
E aloha—e.
E na ka maka ahiu me he puunoa la,
I ka ike i kana mea i loaa’i—a—hae.

Na PIOPIO.

“O hanau ka mauna a Kea,
Opuu ae ka mauna a Kea,
O Wakea ke kane, o Papa o Welinuu ka wahine,
Hanau Hoohoku he wahine,
Hanau Haloa he alii,
Hanau ka mauna he keiki mauna na Kea,
O ka lili o Wakea o ka hai i ka hala,
O ke ku kuku laau ana me Kane,
I hoouka ai i iloko o Kahikiku,
Hee Wakea ka lewa kona ohua,
Kuamu ia e Kane, kuawa ia e Kane,
Hoi mai Wakea a loko o lani momo—e,
Moe Wakea moe ia Papa,
Hanau ka la na Wakea,
He keiki kapu na Wakea,
O ka uluna o Wakea na Kea no,
Hanau ka mauna he makahiapo kapu na Kea,
Oia hoi—o ka mauna—hana ka mauna,
O ka mauna auanei ko lalo nei la,
Owai la auanei ko luna la?
Owai la, o ka La, aia—aia hoi ha.”

“Hoe Puna i ka waa pola loa a ka ino,
Haukaukai—koo o Kookoolau,
Eha—e—eha—la—eha i ka makili kui a Kaulumano,
Hala’e ka makawalu ihe a Ko-a-e,
Ku iho i ka pahu ku a ka awaawa,
Hanane ke kikala o ko Hilo kini,
Hoi luuluu i ke oe o Hanakahi,
I ka palolo a ua wahine o ka lua—e,
E aloha—e.
No ke aloha no ka’u lalau ana,
Aole au i hewa iho i ke alii—a hae.”

“Nalo ole ka puana o ka moe ua pulelo,
Kupinai aku la a uka o ka pili,
Me he mumuhu na ka mumuhu nalopaka la,
Ka ekeekemu i ka pua o ka laau,
Maalo hookahi wale iho no au i Hilo—e,
E aloha—e.
He aloha kahiko no na’u mai lalo mai—a—hae.

Na HEHENA.

(Kuokoa, 3/24/1866, p. 4)

No Kalani "Kauikeaouli Kamehameha III."

Ka Nupepa Kuokoa, Buke V, Helu 12, Aoao 4. Maraki 24, 1866.

No Kalani “Kauikeaoule Kamehameha III.” [No Kalani “Kauikeaouli Kamehameha III.”]

O hanau ka La o na’u,
O nau ka la o Kupauole,
O Kupauole ka la kohia,
Kohia ka la ia Hina,
O ke kukuna o ka la paa,
O ka pea o hilima o hilinehu,
O ka lala o ke Kamani,
O ka hui o ke Kamani ula,
O ka ehu o Halulu,
Ke haina mai la hai,
Ke haki’a mai la e ka “La,”
E ke keiki hele lani a “Kea,”
O Wakea kai lalo o ka la kai luna,
O ke keiki la a Kea i hookauhua ai,
Oia hoi—o ka La—hanau ka La,
O ka La, hoi auanei ko luna la,
Owai la ua nei ko lalo nei?
Owai la—o ka moana—aia, aia hoi ha,
“Hemo kahili kuhao i ka pohu,
Mehe lala no ka hale loha maikai la,
Ka paia kua a ka makani,
I hoaho i hoa ia e ka lai o Hauola,
Oki ka kahi Lahaina i ka malino,
Honi na hono i ka makani paalaa,
He hanu ia no ke ka Kaalani—e,
E aloha—e.
Aloha aku la i ka lau o ka manao,
Aiwaiwa i ka moe ke pa mai—a,”
Hae.

Pa na lima o ka he Kuawa,
He makemake okoa no i Wailuku,
E like na manao me Kaiaiki,
Kahiko i hoao ai i ka moe e,
O ka momoe aku la ia i Hopukoa,
Hi hininu i ke kula me ka Haakea,
Loaa ka hoa i ke kaha o Kahuaiki—e,
E aloha—e.
O ka hue Kamehai ka inoa e nalo,
Aia no ka hewa o ka lonoia—a,
Hae.

O hanau ka moana a Kea,
O na nalu na Kea, o ke kai na Kea,
O kai kane o kai wahine na Kea,
O koa ku o koa halelo ulu na Kea, hanau ka La,
O hoowiliwili a ka ia iloko o ka moana,
Uliuli eleele nei lae—o ka moana,
O ka moana la hoi auanei ko lalo nei la,
Owai la hoi auanei ko luna, owai la?
O ku, o Lono, o Kane, o Kanalua, o Kaekae,
O Maliu, o ka haku o ka pule, o nuupule,
O Nuukahana, o elieli holo imua kapu,
O elieli holo imua noa, noa ka hanau ana o ke ‘lii,
Hanau “Ku” o ku la hoi auanei ko luna,
Owai la hoi auanei ko lalo nei owai la?
O Haloa, Puka kanaka laha na ‘liii,
Loaa iluna nei o Kalani Mehameha,
A Ekahi ka lani—la—akahi o luna nei,
O Kalani “Kauikaalaneo—la—alua oluna nei,
Pili laua—ua mau paha—oia paha?
O Kalani Nui kua Liholiho akahi,
I ke kapu la—akahi oluna nei,
O Kalani Kauikeaouli—la alua o luna nei,
Pili laua ua mau paha oia paha.”

Here O Friends is the first time we actually have the part of this mele in which is the name of the one whose birthday it is, in the mele called, “O hanau a Hua.” That being “Kapu Puna i ka wahine Ihiihi ka ma,” and after that, I, your “Expert,” will tell you of the day, and the months, and everything pertaining to the birthday of that “Leiopapa.”

[This genealogical mele for Kamehameha III was printed a number of times over the years in various Hawaiian-Language Newspapers. It was important enough back then, and it is just as important for us today, if not more so. The gods gave birth to all above and all below—it is all sacred. Let us treat all our land and ocean with that in mind.

Unfortunately much of the columns in which these appear are not digitized clearly, and are hard to read…]

(Kuokoa, 3/31/1866, p. 4)

No Kalani Kauikeaoule Kamehameha III."

Ka Nupepa Kuokoa, Buke V, Helu 13, Aoao 4. Maraki 31, 1866.

 

 

More on Kamehameha III 100th birthday memorial, 1914.

CENTENARY OF KAMEHAMEHA III IS MARKED WITH IMPRESSIVE SERVICE

Handsome Tablet Is Unveiled Accompanied by Sacred Chant of Loved King

The unveiling of a handsome tablet of Hawaiian lava granite, to the accompaniment of sacred chants composed a century ago, marked the 100th anniversary of the birth of Kauikeaouli, the third of the Kamehamehas, which yesterday afternoon was observed at old Kawaiahao church by the Daughters of Hawaii. It was a fitting memorial to that ruler who, known to his subjects as the beneficent king, gave to the inhabitants of these islands their first written constitution, and, to make the observance further complete, the tablet will be taken to Keauhou, Kona, where it will mark the birthplace of ka moi lokomaikai.

The historical structure of Kawaiahao, around which is woven innumerable tales dear to the heart of the kamaaina, was occupied by more than 2600 persons, the majority of whom were Hawaiian. The memorial tablet occupied the center of the platform, hidden from view by the royal standard of Liliuokalani and High Chiefess Elizabeth Kekaaniau Pratt, both lineal descendants of the Hawaiian King who was the founder of the Kamehameha dynasty. Feathered cloaks of almost priceless value draped the chairs in which they sat.

The strange, yet beautiful, setting doubtless was a perfect replica of a court scene in the days of the old regime when the Kamehameha held sway. The costuming of the participants was perfect, and there was presented a spectacle in which was brought out many ancient and rare relics which today are treasured by Honolulu families and which are seldom seen other than in private homes, where they are held almost sacred.

Attired in feather cloaks and helmets, High Chief Fred Kahapula Beckley and High Chief Albert Kalaninoanoa Hoapili, the spear and kahili bearers respectively, occupied places just back of the queen and High Chiefess Pratt, representing the figures which are seen on the royal Hawaiian coat-of-arms. Both are lineal descendants of chiefs of the court of Kamehameha I, High Chief Beckley being a descendant of Kameeiamoku, and High Chief Hoapili a descendant of Kamanawa, the royal kahili bearer. Boys from the Kamehameha school, to the number of 16, acted as court attendants and kahili bearers, and occupied places on either side of the court representatives. They were attired in feather capes and other accessories adopted by the Hawaiian warriors of other days. Above this gathering was suspended the royal standard of Kalakaua, as well as other Hawaiian flags, their colors blending in perfect harmony with the vivid green of the palms and ferns with which the nave was banked.

Continue reading

Public invitation to celebration of Centenary of Kauikeaouli, 1914.

Centenary of Kauikeaouli

Kamehameha III.

Kawaiahao Church, Tuesday, March 17,

at 4 p. m.

Under the auspices of

The Daughters of Hawaii

HER MAJESTY QUEEN LILIUOKALANI

and

HIGH CHIEFESS ELIZABETH KEKAANIAU PRATT

will assist in the unveiling of the tablet to the memory of

KA MOI LOKOMAIKAI

(The Beneficent King.)

A cordial invitation is extended to the public to be present at this celebration.

(Star Bulletin, 3/11/1914, p. 8)

Centenary of Kauikeaouli

Honolulu Star-Bulletin, Volume XXI, Number 6840, Page 8. March 11, 1914.