A song for Hawaiian Independence Day, 1870.

La Kuokoa o Hawaii.

1. E ku kakou a olioli pu,
No ka la Kuokoa o Hawaii nei,
Ua hiki no ia kakou,
Ke haanui a haakena,
I ka pomaikai o ka lahui,
No ka la Kuokoa o ke aupuni.

He la kupanaha no  keia,
I ike ole ia mamua,
Ia Kauikeaouli me Liholiho,
Me na la mua o Kamehameha.

2. Ke ku mai nei Hawaii,
Ua hauoli na kuahiwi,
Ua haanou o Maunakea,
Ua hipahipa o Maunaloa,
Hu-lo-hu-lo o Hualalai,
No ka la Kuokoa o ke aupuni.

He la kupanaha no keia, &c.,

3. Ke ku mai nei o Maui,
Me na hono o Piilani,
Ke ninau nei lakou,
Auhea ka la hoihoi-Ea,
I maa mau ia makou,
Eia ka he la Kuokoa.

He la Kupanaha no keia, &c.,

4. Ke ku mai nei Oahu,
Me ke kuahiwi o Kaala,
Ua ala mai Daimanahila,
Me ka puu Puowina,
Ua hauoli a olioli,
No ka la Kuokoa o ke aupuni.

He la kupanaha no keia, &c.,

5. Ke ku mai nei Kauai,
Me na  moku au i ke kai,
No lakou ka haupu ana,
Ka manao haohao maloko,
I ka hiki ana’ku o ka lono,
He la Kuokoa no ke aupuni.

He la kupanaha no keia, &c.,

W. D. N.

[Independence Day of Hawaii.

1 Let us stand up and rejoice together
For the Independence Day of Hawaii nei
We are able
To boast and to be satisfied
At the blessings of this lahui
For the Independence Day of the nation.

This is a wonderful day
Not seen of before
By Kauikeaouli and Liholiho
And in the early days of Kamehameha

2 Hawaii stands
The mountains rejoice
Maunakea brags
Maunaloa hip hips
Hualalai hurrah hurrahs
For the Independence Day of the nation.

This is a wonderful day, &c.,

3 Maui stands
Along with the bays of Piilani
They ask
Where is the Restoration Day
That we are familiar with
And here now it is Independence Day.

This is a wonderful day, &c.,

4 Oahu stands
Along with the mountain of Kaala
Diamond Head rises
With the hill of Puowina
Happy and joyful
For the Independence Day of the nation.

This is  wonderful day, &c.,

5 Kauai stands
Along with the isles that jut in the sea
They recollect
The wonder felt within
When the news arrived
Of the Independence Day of the nation.

This is a wonderful day, &c.,

W. D. N.]

[Might the initials W. D. N. stand for W. D. Naonohielua?]

(Kuokoa, 11/26/1870, p. 4)

Kuokoa_11_26_1870_4.png

Ka Nupepa Kuokoa, Buke IX, Helu 48, Aoao 4. Novemaba 26, 1870.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s