“Kunihi ka mauna,” 1909.

[Found under: “Ka Moolelo Hiwahiwa o KAWELO: Ka Hiapa’iole a ka Ikaika, ka Mea Nana i Hoohaahaa ke Oolea o Kauahoa, ka Ui o Hanalei; o ka Mea Nana ka Laau Kaulana o Kuikaa, a Nana ka Wahine Hoolei Ikoi o Kanewahineikiaoha”]

Huli kunihi ka mauna la i ka lai,
O Waialeale la i Wailua,
Huki ae la iluna ka papa o Kawaikini,
Alai ia ae la e Nounou,
Haa kaipuhaa, haa i ka malie,
Haa ka ipu, haa maikai o Kapaa,
Haa ka ipu, haa mauka o Kapaa,
Mai paa i ka leo, he ole ka heahea mai—e

[This mele by Hiiaka is perhaps used to remind the reader of Hiiaka’s link to Nounou many years earlier. In this story, it is upon Nounou that the stronghold of Aikanaka, the King of Kauai, is located.]

(Kuokoa Home Rula, 3/5/1909, p. 1)

KuokoaHomeRula_3_5_1909_1

Kuokoa Home Rula, Buke VII, Helu 10, Aoao 1. Maraki 5, 1909.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s