“Kunihi ka mauna,” 1909.

[Found under: “Ka Moolelo Hiwahiwa o KAWELO: Ka Hiapa’iole a ka Ikaika, ka Mea Nana i Hoohaahaa ke Oolea o Kauahoa, ka Ui o Hanalei; o ka Mea Nana ka Laau Kaulana o Kuikaa, a Nana ka Wahine Hoolei Ikoi o Kanewahineikiaoha”]

Huli kunihi ka mauna la i ka lai,
O Waialeale la i Wailua, Continue reading

“Kunihi ka mauna,” 1893.

[Found under: “KA MOOLELO O HIIAKAIKAPOLIOPELE I HOOPONOPONOIA MAI KA POE KAHIKO MAI A ME KA POE I HOOPAA I NA MOOLELO A ME NA KAAO KAHIKO O HAWAII NEI.”]

Kunihi ka mauna i ka lai e
O Waialeale la i Wailua Continue reading