Hula law amendment in Hawaiian, 1865.

HE KANAWAI

E HOOLOLI AI KA PAUKU 98 O KE KANAWAI KIVILA.

E hooholoia e ka Moi a me ka Ahaolelo o ko Hawaii Pae Aina i akoakoa iloko o ka Ahaolelo kau Kanawai o ke Aupuni:

Pauku 1. E hoololiia a ma keia ua hoololiia no ka Pauku 98 o ke Kanawai Kivila, ma ke kapae ana i na huaolelo “elima,” me ka hookomo ana ma ia wahi ka huaolelo “hookahi” ma ka lalani eiwa, a me ke kapae ana i ka huaolelo “eono” a me ka hookomo ana ma kona wahi i ka huaolelo “ekolu” ma ka lalani hope loa oia pauku, a penei e heluheluia’i ua Pauku la:

“Pauku 98. O kela mea keia mea e hana ana a e kukulu ana i kekahi keaka, keaka lio, hula Hawaii, a hana hoike lealea paha, a e hoolaha aku ana paha ia mea, a e kokua ana hoi ma ke ano e ae me ka loaa ole ia ia  mamua o ka palapala ae, e like me ka olelo o ka Pauku 96, a i ole ia me ke kue paha i na olelo hoohaiki o ka palapala ae i loaa ia ia mamua, a i ka manawa paha i hoolewaia’i ka palapala ae, a mahope paha o kona pau ana me ka loaa ole o kana palapala hou, e hoopaiia oia me ka uku hoopai, aole oi aku i na dala hookahi haneri, a i ole ia e hoopaahaoia oia ma ka hana oolea aole oi aku i na malama ekolu, aia no i ka manao o ka Ahahookolokolo.”

Pauku 2. E lilo keia i Kanawai mai kona la i hooholoia’i.

Ua aponoia i keia la 30 o Dekemaba, M. H. 1864.

KAMEHAMEHA R.

(Kuokoa, 2/23/1865, p. 3)

Kuokoa_2_23_1865_3.png

Ka Nupepa Kuokoa, Buke IV, Helu 8, Aoao 3. Feberuari 23,1865.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s