You never know what you will find and where, 1919.

Pua ka koili lani Manuia,
O Manuia ka lani ma ka puehuawa,
O ka uahi makaweo ia o Lihue,
O na puu nanahu mahiki o Hao, Continue reading