Three Lena Machado mele! 1939.

Lena Machado mele! Check out “None Nei”!

nupepa

Hawaiian Songs of This Age

Composed by Lena Machado

NONE NEI

Heaha neia hana a’e none nei
None ana paha i ke kumu o ka hana,
O kau hana maa mau ia,
Hoouluhua mau nohoi oe ia’u.
Heaha kou makemake e hana aku au,
Eia nohoi oe i ku’u poli e pili ala,
Pehea la au e hana aku ai,
Hoouluhua mau nohoi oe ia’u.
Oihoiha e none like aku kaua,
None ana i ka pili makemake
O kou makemake ua hooko ia
O ko’u nei la, aole loa
Haina kapuana ua mele ia
Heaha neia hana a’e none nei.

HOOHENOHENO

Hooheno hoohenoheno nohoi oe,
E ne-none nei i ku’u poli,
E hoolale, e hoolalelale mai ana,
E kiliopu hou kaua ia kawa
O kou makemake a’o ko’u noia
E miliopu-lima hou kaua ilaila
O oe a o wau wale no kei ike
I ka hana noeau a ke kupuna

View original post 87 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s