The inspiration to Alvin Kaleolani Isaacs’ “Eating of the Poi”? 1866.

He Mele Ai Poi.

O dia, o dia, ua ikeia,
He wahi mele poi,
Ina no ia i hooleiia,
Iloko o ka loi,
I kuu nana, he makapaa,
O ua haku mele,
E malama o hina la,
Iloko o ka pele.

He mea ka, e molowa,
Ka ai’na i ka poi;
Ka makou ai kahiko nei,
Noloko o na loi,
He hana nei e lepo ai,
Ke kanu i ke kalo,
A wehe no ka lole hou,
E koe nae ka malo.

Uhukiia, kahumuia,
A kuiia a wali,
Umekeia a waihoia,
Iloko o ka hale,
Mahope mai e heaia’e,
Ua makaukau ka aina,
A pule no, a ai makou,
He nui ke anaina.

I kela wa kahiko la,
He ia ke kukui,
Aka, ano, ua naauao,
He bipi ka ka nui,
Mamua, ka hee ka ia maikai,
Ka ia manamana,
A me na ia makalii,
A naaupo ka hana.

Kekahi poe naaupo,
Ke ai nei no ilalo,
A komo pu na lima a pau,
Ma kahi umeke kalo,
Aole no pela makou,
Ka poe naauao la,
He pakaukau, a lako no,
Ke noho e kaukau la.

Nana oukou ia makou e,
Ka poe ai ka poi,
He poe bigamana anei,
Momona, hiamoe?
Ua pau ia poe, nalii lakou,
A koe na makaainana,
Ke like nei me oukou e,
Ka poe ai berena.

Owai la?

(Kuokoa, 3/3/1866, p. 4)

He Mele Ai Poi.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke V, Helu 9, Aoao 4. Maraki 3, 1866.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s