Aua ia, 1862.

An ancient song.

O Kuokoa Newspaper; Aloha oe:

I just took a look within you, as well as the Hoku [o ka]  Pakipika; and I saw mele, and kanikau of all sorts. I however did not see this mele printed by the people who fancy publishing mele. Therefore, I ask you, Nupepa Kuokoa, to include this little mele in some available space.

E ke kama, kama—e,
Auaia e kona moku,
E ke kama kama,
Kama i ka huli nu,
E ke kama kama kama,
Kama i ka huli au,
Hulihia ke au,
Ka papa honua a ka moku,
Hulihia papioia ilalo ke alo,
E ui—e, a ui ia,
Hulihia i Manuakele,
I ka umu kaokoa a Ku,
I ka maka o Ku,
Kaaha mikii lohelohe,
Ka aha nana i hikii,
O hulahula Mea,
Ua kalakala ia,
Ua wekewekea.

Ua hemo aku la ka piko o ka aina,
Ua kala kaalihi pohakuku,
Me ka upena a Ku,
O ihu aniani,
Me kauluna o Nioalani,
O Keawe, o ka manu,
Ai kualaahia,
Keiki ehu kamaehu,
A Kanaloa,
Ua mokuhia kamakama,
A Kalino a ka moku,
Ua kalalia i ka ua lena a Lono,
Na Lono na ka mano nui,
Huki ai moku,
O Kalani o Kauila,
E a i Kahiki,
He ulunaio makawalu,
He ohia ako,
He hakoko i ka ua na ke’lii,
O Namakaeha e ku i ke kaua,
Nana i hoopehee ka honua,
O ka moku,
I haalaia i ke kiu e Loka,
Ka pua ka welohi a Kanaloa,
I ka puulele i ka hana oi a Hina,
E Hina, e une a hano, e una,
Unaia i mama,
I mama, mama,
I mamaia me he pule la.

Hooe io io Nana,
O nana ka hakui,
Io io Nana,
O nana ke au haku,
O kuu Haku ka’u aloha e uwe nei,
Uwe au—e, uwe au,
Uwe au ia oe e Lumialani,
O ka Lumialani o ka haku,
E kaa i ka honua,
O ke kaa i maukuku,
I ka maka o Lono,
O ke kauwahi aloha,
O Halakaina,
O Halakinau oe,
O Keala o Kolole,
No Kololehiwa ia ala,
Nona no ka Lukapewa,
Enaena Puna koele wahine i ka la,
Pua lohelau ka hala,
Ko ohia o Makuukeeu,
I ka papa o Papalauahi,
A Nanawale, ke hoolana no,
Keaiwa, ka e au—e,
I kaeu no a hopuhia loaa,
Loaa ka inoa ino,
He inoa hue—e,

This mele was composed for Namakaeha, an alii in the time of Kamehameha I. With appreciation. S. W. Kekalohe.

Kipahulu, Maui, H., Oct. 1, 1862.

(Kuokoa, 11/8/1862, p. 1)

He mele kahiko.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke I, Helu 50, Aoao 1. Novemaba 8, 1862.

1 thought on “Aua ia, 1862.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s