Story of Kamapuaa by G. W. Kahiolo, 1861.

HE MOOLELO NO KAMAPUAA.

Helu.—1.

Ma ka mookuauhau no Kamapuaa a loaa mai oia; oia keia e hoikeia aku nei, i mea e ikeia ai kona ano kupanaha, a me kona ikaika ma ke kaua ana, a me ke ano e o kona kino, a me kana mau hana. O keia kanaka, ua hoomana ia no i akua e ko Hawaii nei poe; aka, aole o’u manao lana, ua ku like loa ka poe kuauhau a pau e noho mai nei, aole no hoi akaka ka mea pololei loa; no ka mea, aole hookahi o lakou mea e ola ana, i ike i na mea i hanaia ia wa, aole no hoi o lakou mea i kakau buke mookuauhau nana, a waiho mai na kana mau pua; no ka mea, he pono paanaau wale no, a nalowale iho.

….

[This is the opening of the Kamapuaa story by G. W. Kahiolo [aka G. W. Poepoe]. It ran as a serial in the newspaper Hae Hawaii from 6/26 to 9/25/1861. This story was translated by Esther T. Mookini and Erin C. Neizmen with the assistance of David Tom, and put out by the University of Hawaii at Manoa Hawaiian Studies Program in 1978. In it, they say of Kahiolo:

The author G. W. Kahiolo, is not known otherwise to us. For other materials written by him, see Kukini ‘Aha’ilono, edited by Rubellite K. Johnson, Topgallant Publishing Col., Ltd., Honolulu, 1976: page 150, “Inoa o na Laau,” a list of names of plants, and pages 187–188, “He Mele no ka Nupepa Kuokoa,” a song in celebration of the start of the Hawaiian language newspaper, Ka Nupepa Kuokoa. We were unable to find any biographical material on him. However, because Ka Hae Hawaii was the official organ of the Department of Instruction (Mookini 9), Kahiolo may have been a Protestant educator as his tale is given a prominent place in the layout of the paper.]

(Hae Hawaii, 6/26/1861, p. 52)

HE MOOLELO NO KAMAPUAA.

Ka Hae Hawaii, Buke 6, Ano Hou—Helu 13, Aoao 52. Iune 26, 1861.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s