Names for the stages of life, 1909.

NA KULANA O KO KE KANAKA OLA ANA

1  Ka hanau ana

2  Ka huli ana

3  Ka pupuu ana

4  Ke kolo ana

5  Ke ku ana

6  Ke ka i ana

7  Ka hele ana

8  Ka wa opio

9  Ka hookanaka ana

10  Ke oo ana

11  Ka emi ana

12  Ka wa elemakule

13  Kanikoo

14  Kolopupu

15  Haumakaiole

16  Palalauhala

17  Ka-i-koko

18 Uhi-ka-paeleele

19  Kau-ka-puaa-i-ka-nuku

(Lanakila, 9/23/1909, p. 26)

KE KULANA O KO KE KANAKA OLA ANA

Ka Lanakila, Buke 1, Helu 11, Aoao 26. Sepatemaba 23, 1909.

2 thoughts on “Names for the stages of life, 1909.

Leave a Reply to Kapulani Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s