Timeless, 1899 and beyond.

Our Rocking Chair.

We are printing here in our paper under the title shown above, truly appropriate things for parents to read before their children regularly.

“MAI NANA I KO HAI KEE.”

No ke kamailio ana i ko hai kee,
Mai poina no hoi oe i kou;
Pela ka poe mea hale aniani e hoonee,
O pa ka pohaku iluna o lakou.

Ina aohe a kakou mea e hana ai,
O ka nema wale no i ko hai hala;
E pono mai kauhale aku e hoomaka’i,
A mai laila mai imihala.

Aohe kuleana e hoino ai i kekahi,
Aia a hoahewa pono ia oia;
Ina ua pono ole oia ia kakou pakahi,
Ua akea no ka honua nei iaia.

He kino no kekahi poe, koe la Owai?
Mai ka nui a ka liilii Alapahi;
Malia paha o kakou a kakou i ike ole ai,
He kanalima i ko lakou la hookahi.

Me keia wale no kakou e pono ai,
A e holo pono ai ka kakou mau hana,
E lapaau mua iho i ko ka oiwi ma’i,
Alaila, kupono ka hoohenehene ana,
Oiai i kahi manawa he lana no ka manao;
Aole i oi ko’u, i ko kahi poe a’u i ike ai,
No ia i komo mai ai ia’u ke pahaohao,
E hookuu wale ia ko hai e pono ai.

A no ke hoomaka pakahi kakou,
I na mea apau ma na olelo hoino;
E noonoo i ka walania oia wahi hua hookahi,
I ka poe kamaaina ole ia kakou iho,
E hoomanao i na hakuepa ame na apakee,
Ke hoi aku i kauhale e hoopunana ai;
Nolaila, mai kamailio wale i ko hai kee,
Aia a maemae mua ka oiwi e pono ai.

[This advice was important enough for the translation to be printed once again seven years later in the newspaper Na’i Aupuni on 2/20/1906.

BE CAREFUL WHAT YOU SAY.

In speaking of a person’s faults,
Pray don’t forget your own;
Remember those with homes of glass
Should never throw a stone.

If we have nothing else to do
But talk of those who sin,
‘Tis better we commence at home,
And from that point begin.

We have no right to judge a man
Until he’s fairly tried;
Should we not like his company,
We know the world is wide.

Some may have faults—and who has not?
The old as well as young;
We may, perhaps, for aught we know,
Have fifty to their one.

I’ll tell you of a better plan,
And find it works full well,
To try my own defects to cure,
Before of others tell;
And though I sometimes hope to be
No worse than some I know,
My own shortcomings bid me let
The faults of others go.

Then let us all when we commence
To slander friend or foe,
Think of the harm one word may do
To those we little know;
Remember, curses sometimes, like
Our chickens, “roost at home”;
Don’t speak of other’s faults until
We have none of our own.]

(Kuokoa, 10/27/1899, p. 3)

Kuokoa_10_27_1899_3

Ka Nupepa Kuokoa, Buke XXXVIII, Helu 43, Aoao 3. Okatoba 27, 1899.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s