O Feberuari ka malama olelo Hawaii, 2019.

O Maraki kekahi, Aperila, Mei, Iune, Iulai, Augate, Sepatemaba, Okatoba, Novemaba, Dekemaba, a Ianuari hoi. O ka makahiki no a puni.

2 thoughts on “O Feberuari ka malama olelo Hawaii, 2019.

  1. I nehi nei ua ninauele ‘ia au i keia manao e pili ana i ka mahina olelo hawaii o Pepeluali hoi. Eia ka’u pane: “He kaua keia o ke koho ‘ana. Aia no i loko o ko kakou poho lima he koho. A hapai hou ‘ia ae ka manao ua kakaikahi na poe i makaukau i ka olelo, a peia pu no hoi, aole nui na poaiapili kahi e kamakamailio ia ai. No laila, ma lalo pono o ia manao o ke koho ke ahi e ana ai. a pehea ke ahi? Ikaika o nawaliwali? Ina no paha ke emi nei ka ikaika o ke ahi, e hia hou kakou, e hoonui i ka wahie i aa ikaika mau ai, aole kinai hou. No laila, ahea? A pepeluali? A malaki? Apopo? A ia la nei? Ahea kakou e hooholo ai ‘o ka olelo Hawaii ka makuahine nana e hanai ia kakou iho? Ahea kakou e hoolilo ai i ka olelo Hawaii ko kakou momi makamae o ka puuwai? Ahea hoi kakou e hapai ae ai i ka olelo Hawaii i kona kulana naueue ole, aole hina hou? Ua kuailo paha…

Leave a Reply to ikuwa1 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s