A hula of a different sort, 1881.

HE HULA LAHUI KEIA.
(Hakuia e C. L. Kekahu.)

Ua hiki mai ma Honolulu
He ukana mai Samola Poki
Hoomaluuia e ke Aupuni
I ka hale ike makamaka ole
Weli ae na Lahui
Ili ulaula ili keokeo
Hookahi kumu i hewa ai
Na moku hoopae limahana
Hoolahaia ma ka nupepa
Weli e na kuaaina
Kau e mai no ka maka’u
I ka wanana a ka Luahine
Ua ko na mea a pau
O ka hopena paha keia
Pani paa ia na mokuahi
Aohe au mai i ke kai
Pehea oe e ke Aupuni
E waiho kahela mai nei
Ua hala o Kalani i Mareka
Koe iho na Hanau Muli
E noho i ka Hae Kalaunu
I mau aku kona welo ana
Haina ia mai ka puana
Nou e Hawaii Ponoi.

Wananalua, Hana, Maui, Feb. 17, 1881.

[THIS IS A HULA FOR THE LAHUI.

(Composed by C. L. Kekahu.)

Arrived in Honolulu
A shipment of Small Pox
Quarantined by the Government
In a house where friends are not seen
The People are terrified
Both the brown skin and the white skin
There is one thing to blame
The ships which bring in laborers
It is reported on in the newspaper
That the countryside is dreadful
Fear came upon us
From the prediction of the Old Woman
All things came to pass
Perhaps this is the end
The steamships are shut closed
They do not sail the sea
How are you O Nation
Lying exposed
The King has left for America
Remaining are the Younger Siblings
Reigning by the Royal Standard
May it wave forever
Let the refrain be told
For you O Hawaii’s Own.

Wananalua, Hana, Maui, Feb. 17, 1881]

(Ko Hawaii Pae Aina, 2/26/1881, p. 4)

Ko Hawaii Pae Aina, Buke IV, Helu 9, Aoao 4. Feberuari 26, 1881.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s