Wailuku Girls’ School student roster, 1842.

GIRLS’ SCHOOL, WAILUKU, MAUI.

The Administrators.

Rev. EPHRAIM W. CLARK.
” SHELDON DIBBLE.
” HARVEY R. HITCHCOCK.
” DWIGHT BALDWIN.
” JONATHAN S. GREEN.
” JOHN S. EMERSON.
Mr. EDWARD BAILEY.

The Instructors.

Mr. EDWARD BAILEY.
Mrs. CAROLINE H. BAILEY.
Miss MARIA OGDEN.
MALAIHI, teacher assistant.

Student Roster.

Class 1.

Names Where they live Island
Hana Kaneohe, Oahu.
Kaai, Wailuku, Maui.
Kahale, Wailuku, Maui.
Kamaka, Honuaula, Maui.
K meo, Kaluaaha, Molokai.
K paalua, Mapulehu, Molokai.
K kiaha, Waiehu, Maui.
Laea, Waihee, Maui.
Lapauli, Waikapu, Maui.
Makaulia, Honuaula, Maui.
Mahoe, Kailua, Hawaii.
Mikahala, Lahaina, Maui.
Peenahele, Kaluaaha, Molokai.

Class 2.

Names Where they live Island
Akahi, Honuaula, Maui.
Helekunihi, Waikapu, Maui.
Hoohaahaa, Kaawaloa, Hawaii.
Kapo, Waiehu, Maui.
Kawai, Waiehu, Maui.
Kikaha, Kaawaloa, Hawaii.
Kilohi, Honuaula, Maui.
Lale 1, Wailuku, Maui.
Lale 2, Kaanapali, Maui.
Liloe, Wailuku, Maui.
Loka, Waikapu, Maui.
Makalio, Waikapu, Maui.
Maleka, Kaawaloa, Hawaii.
Naomi, Waialua, Oahu.
Nawelu, Kula, Maui.
Puea, Waihee, Maui.
Puuhonua, Ohia, Molokai.
Puniwai, Kailua, Hawaii.

Class 3.

Auanui, Honuaula, Maui.
Auloa, Waipio, Hawaii.
Ewa, Waikapu, Maui.
Ohai, Wailuku, Maui.
Olunui, Lahaina, Maui.
Umi, Waialua, Oahu,
Upai, Lahaina, Maui.
Hana 2, Kalaheo, Kauai.
Kaaea, Waiehu, Maui.
Kaaukai, Wailuku, Maui.
Kaoupuniwai, Kailua, Hawaii.
Kaomalani, Honuaula, Maui.
Kahau, Waialua, Oahu.
Kapika, Waiehu, Maui.
Keokane, Kalepolepo, Maui.
Kekuaiwahia, Oloalu, Maui.
Kela, Honolulu, Oahu.
Kiaiaina, Lahaina, Maui.
Kina, Waiehu, Maui.
Lahilahi, Hilo, Hawaii.
Lolena, Lahaina, Maui.
Luke, Kailua, Hawaii.
Lulia, Kalepolepo, Maui.
Maunaloa, Lahaina, Maui.
Malailua, Hana, Maui.
Mele 2, Waikapu, Maui.
Mele 3, Waikapu, Maui.
Mileka, Wailuku, Maui.
Moehau, Wailuku, Maui.
Nawelau, Ewa, Oahu.
Palekaukini, Wailuku, Maui.
Papa, Waikapu, Maui.
Wahapala, Kailua, Hawaii.

 Class 4.

Ane, Honuaula, Maui.
Kaipunui, Wailuku, Maui.
Kioloke, Honolulu, Oahu.
Liliona, Wailuku, Maui.
Lilia, Lahaina, Maui.
Mele 4, Wailuku, Maui.
Nanekei, Waikapu, Maui.

Class 1, 13
Class 2, 18
Class 3, 33
Class 4, 7

(Nonanona, 12/20/1842, pp. 73–74.)

KULA KAIKAMAHINE, WAILUKU, MAUI.

Ka Nonanona, Buke 2, Pepa 15, Aoao 73. Dekemaba 20, 1842.

Na Inoa...

Ka Nonanona, Buke 2, Pepa 15, Aoao 74. Dekemaba 20, 1842.

1 thought on “Wailuku Girls’ School student roster, 1842.

  1. This is fascinating! I imagine that the students were mainly selected from leading (chiefly) families of each island, but there may have some commoners as well (?) I would like to know how much we know about the later life of each one, because it would be very important for genealogy.

Leave a Reply to Bob Robertson Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s