Voting Precincts in Hawaiian in an English newspaper, 1922.

Hoolaha Koho Balota Wae Moho

Ma keia ke hoolahaia aku nei i kulike ai me na hoakaka o ka Mokuna 8 o na Kanawai i Hooponoponoia o Hawaii, o 1915, he Koho Balota Wae Moho no ka wae moho ana i Elele i ka Hale o na Lunamakaainana o Amelika Huipuia na Senatoa a me na Lunamakaainana no ka Ahaolelo o ke Teritori o Hawaii, elike me ia i hoike maopopoia mahope iho nei, ke malamaia ana ma ka Poaono, ka la 7 o Okatoba, M. H. 1922, a puni ka Teritori, mawaena o na hora 8 o ke kakahiaka a me 5 o ka auinala.

NA APANA SENATOA

O na apana Senatoa me na heluna o na Senatoa e waeia e kela me keia aoao Kalaiaina e kulike no ia keia mahope iho nei:

Apana Elua—Na Mokupuni o Maui, Molokai, Lanai a me Kahoolawe.

Hookahi no na makahiki eha.

Hookahi no ka hoopiha ana i ka wahi i waiho hakahaka ia mamuli o ka haalele ana mai o Senatoa Hale A. Balauwina.

NA APANA LUNAMAKAAINANA

O na Apana Lunamakaainana me ka heluna o na moho lunamakaainana e waeia e kela me keia aoao kalaiaina, e kulike no me keia mahope iho nei.

Apana Ekolu—Eono.

APANA LUNAMAKAAINANA EKOLUAPANA SENATOA ELUA.

Na Mokupuni o Maui, Molokai, Lanai me Kahoolawe, a oia no hoi na Kalana o Maui me Kalawao.

MAHELE EKAHI—Ka Mokupuni o Lanai. Wahi koho, Halekula o Keomuku.

MAHELE ELUA—Kela mahele o ka Apana o Lahaina ma ka Mokupuni o Maui, ma ka aoao akau hikina i ka palena akau o Honokowai. Wahi koho, Halekuai Honolua Ranch, Honokohau.

MAHELE EKOLU—Kela mahele o ka Apana o Lahaina ma ka Mokupuni o Maui, mawaena o ka mahele elua o ka palena akau o Olowalu. Wahi koho, Hale Hookolokolo o Lahaina.

MAHELE EHA—Ke koena iho o ka Apana o Lahaina. Wahi koho, Halekula o Olowalu.

MAHELE ELIMA—Ka mahele o ka Apana o Wailuku a komohana hoi o ka palena o Waiehu a komohana hoi o kekahi laina mai ka waha mai o ka muliwai o Wailuku a holo me ka laina o na puu one a hiki i ke kai ma ka awa o Maalaea. Wahi koho, Hale Hookolokolo o Wailuku.

MAHELE EONO—Ka mahele o ka Apana o Wailuku ma ka akau o ka palena hema o Waiehu. Wahi koho, Halekula o Waihee.

MAHELE EHIKU—Ka mahele o ka Apana o Wailuku mawaena o ka mahele elima me ka Apana o Makawao. Wahi koho, Halekula o Puunene.

MAHELE EWALU—Ka mahele o ka Apana o Makawao nona na palena i kuliike no ia me keia mahope iho nei: Ma ke komohana ke kae hikina o ke Kahawai o Maliko, ma ka akau ke kai, ma ka hiki ke kae komohana o ke Kahawai o Halehaku, a ma ka hema oia no kekahi laina e holo ana ma ke alanui Makawao-Huelo a hiki i ka hui ana me ka auwai hou o Hamakua i ka papaku o Huluhulunui oia hoi ke Kahawai o Kaupakulua, a mai laila aku e holo ana ma ka auwai hou o Hamakua a hiki i ke kae hikina o ke kahawai o Maliko. Wahi koho, Halekula o Haiku.

MAHELE EIWA—Honuaula ame ka Mokupuni o Kahoolawe. Wahi koho, Hale Hookolokolo o Honuaula.

MAHELE UMI—Ka mahele o ka Apana o Makawao mawaena o ka mahele eiwa ma ka awaawa o Waieli. Wahi koho, Halekula o Keokea.

MAHELE UMIKUMAMAKAHI—Ka mahele o ka Apana o Makawao nona na palena kulike no ia me keia mahope iho nei. Ma ke komohana a me ka akau, ka Apana o Wailuku a me ka auwai hou o Hamakua a hiki i ka hui ana me ke alanui Makawao-Huelo i ka papaku o Huluhulunui oia hoi ke Kahawai o Kaupakulua, a mailaila aku ma ke alanui i olelo ia a hiki i ke Kahawai o Halehaku, a ma ka hikina, ka kae o ke Kahawai o Halehaku a ma ka hema ka mahele umi. Wahi koho, Halekula o Makawao.

MAHELE UMIKUMAMALUA—Ka mahele o ka Apana o Makawao ma ka akau o ka mahele umikumamakahi hema o ke ki, a mawaena o ke kae hikina o ke Kahawai o Maliko a me ka palena o ka Apana o Wailuku. Wahi koho, Hale Puhi Ohe o Paia.

MAHELE UMIKUMAMAKOLU—Ka mahele o ka Apana a Makawao ma ka hikina o ke Kahawai o Halehaku. Wahi koho, Halekula o Huelo.

MAHELE UMIKUMAMAHA—Ka mahele o ka Apana o Hana ma ka akau komohana o ke Kahawai Kapaula. Wahi koho, Halekula o Keanae.

MAHELE UMIKUMAMALIMA—Ka mahele o ka Apana o Hana mawaena o ka mahele umikumamaha me ka palena o Hana me Koolau. Wahi koho, Halekula o Nahiku.

MAHELE UMIKUMAMAONO—Ka mahele o ka Apana o Hana mawaena o ka mahele umikumamalima me Kipahulu. Wahi koho, Hale Hookolokolo o Hana.

MAHELE UMIKUMAMAHIKU—Kipahulu. Wahi koho, Hale Halawai o ka Hui Mahiko o Kipahulu.

MAHELE UMIKUMAMAWALU—Ke koena o ka Apana o Hana, hui pu ana ia Kaupo me Kahikinui. Wahi koho, Halekula o Kaupo.

MAHELE UMIKUMAMAIWA—Ka mahele o ka Mokupuni akau o kekahi laina e holo ana mawaena o ka papaku o ke Kahawai o Honouliwai, ka palena hema o Halawa a me ka hokua o ke kKuahiwi pale ia Wailau me Halawa. Wahi koho, Halekula o Halawa.

MAHELE IWAKALUA—Ka mahele o ka Mokupuni o Molokai i opoia ma ka hikina e ka mahele umikumamaiwa, a ma ke komohana o ka palena hikina o Kawela a me ka Apana o Kalawao. Wahi koho, Hale hookolokolo o Pukoo.

MAHELE IWAKALUAKUMAMAKAHI—Ke koena o ka Mokupuni o Molokai a koe aku ka Apana o Kalawao. Wahi koho, Halekula o Kaunakakai.

MAHELE IWAKALUAKUMAMALUA—Mahele o Kalawao. Wahi koho, Hale lealea o Kalaupapa.

I HOIKE NO KEIA, ua kau iho au i ko’u lima a ua hoopili pu hoi i ka Sila Nui o ka Teritori o Hawaii. HANA IA ma ke Kapitola ma Honolulu, i keia la 18 o Augate, M. H. 1922.

(Sila) (Signed)

RAYMOND C. BROWN,
Kakauolelo o ka Teritori.

[Yesterdayʻs post was of a personal ad, but here is a government announcement in Hawaiian from 1922. This is printed along with the English on the same page.]

(Maui News, 9/5/1922, p. 7)

Hoolaha Koho Balota Wae Moho

Semi-Weekly Maui News, Year 22, Number 1198, Page 7. September 5, 1922.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s