Things that make you go hmmmm. 1893.

[Found under: “NUHOU KULOKO.”]

There was news received aboard the Kinau in the evening of this past Tuesday pertaining to the drowning of Miss Stevens, the eldest daughter of the American Commissioner here, at the dock of Kukaiau.

(Hawaii Holomua, 2/4/1893, p. 1)

HawaiiHolomua_2_4_1893_1.png

Hawaii Holomua, Buke III, Helu 6, Aoao 1. Feberuari 4, 1893.

1 thought on “Things that make you go hmmmm. 1893.

  1. Mahalo nui iā ʻoe i kēia hoʻolaha ʻana mai i nei ʻatikala. Ua loaʻa iaʻu kēia moʻolelo no ka hala ʻana o kēia kaikamahine a Stevens ma Kūkaʻiau ma ka nupepa ʻo ka Hawaiian Gazette (Feb. 7, 1893). No Kūkaʻiau kekahi ʻaoʻao o koʻu ʻohana. Aia nō ia ahupuaʻa ma Hāmākua, Hawaiʻi nei. A ʻo ka maʻamau kēia ma ia awapae, ʻo ka huli nō ia o nā moku a lilo i ke kai.

Leave a Reply to Noʻeau P Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s