Independence Day, 1893.

Ka la nui kamahao, 1893.

nupepa

La Kuokoa Song.

E Hawaii e, E Hawaii e
E Hui hauoli pu kakou
Ma keia La nui kamahao
La Kuokoa nou e ka Lahui.

Hui:

La Kuokoa nou e Hawaii
La hauoli no ka Lahui
E ka I, e ka Mahi, me ka Palena
Hui hauoli nui ae kakou.

E Hawaii e, E Hawaii e
Nou keia la me ka ilihia
Na kualono ou e hooho mai
Na kula uli e hauoli pu.

E Hawaii e, E Hawaii e
E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono
Na na Mana Lani e kakoo mai
I kou Kuokoa a mau loa.

Haku ia e

S. K. Kaunamano.

Makapala, Hamakua, Dekemaba 18, 1893.

[Independence Day Song

O Hawaii, O Hawaii
Let us unite in happiness
On this great wonderful day
Independence Day for you, O Lahui.

Chorus:

Your Independence Day, O Hawaii
Joyous day for the Lahui
O I…

View original post 86 more words

1 thought on “Independence Day, 1893.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s